БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2020 № 488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2020 р.
за № 738/35021

Про затвердження Змін до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

Відповідно до статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) , статей 10, 22, 24, 25 та 27 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (2229-19) , пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII (2617-19) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", інших законодавчих актів, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (z0686-18) , затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2017 року № 1044, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 686/32138, що додаються.
2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Міністр соціальної політики України
Голова Національної поліції України
С. Шкарлет
Л. Денісова
М. Лазебна
І. Клименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
25 червня 2020 року № 488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2020 р.
за № 738/35021

ЗМІНИ

до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

1. У пункті 5 розділу I після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10) , Законах України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (2229-19) та "Про охорону дитинства". (2402-14) ".
2. У розділі II:
1) пункт 1 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
"взаємодія з іншими підрозділами НПУ, органами державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та законних інтересів дітей;
здійснення у межах компетенції досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.";
2) у пункті 2:
абзаци вісімнадцятий - двадцять третій виключити;
після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"виявлення фактів вчинення домашнього насильства та своєчасне реагування на них.".
3. У розділі III:
1) пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:
"1. З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини поліцейський підрозділу ЮП заводить обліково-профілактичну справу (далі - ОПС) та вносить відомості про взяття на профілактичний облік до відповідної інформаційної підсистеми, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, дітей, щодо яких поліцейські ЮП здійснюють профілактичну роботу, яка включає:
проведення ознайомлювальних, попереджувальних і виховних бесід з дитиною за місцем проживання, навчання або роботи не рідше одного разу на місяць;
проведення ознайомлювальних, попереджувальних бесід з батьками дитини, її законними представниками, членами сім'ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення;
складання плану заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини;
відвідування за місцем проживання дитини для з'ясування умов проживання, а також чинників, які можуть негативно впливати на неї та спонукати до вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень;
вжиття інших профілактичних заходів, передбачених законодавством України.
2. Взяттю на профілактичний облік підлягає дитина:
1) засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;
2) звільнена за рішенням суду від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру без поміщення до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;
3) звільнена зі спеціальної виховної установи;
4) вчинила домашнє насильство в будь-якій формі (дитина-кривдник), передбачене статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , а також щодо якої винесено терміновий заборонний припис чи виданий обмежувальний припис;
5) яка впродовж року два і більше разів була притягнута до адміністративної відповідальності;
6) яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей;
7) яка вчинила булінг (цькування) учасника освітнього процесу.
3. Підставами для взяття дитини на профілактичний облік є:
1) вирок (постанова) суду, що набрав(ла) законної сили, про застосування до дитини покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;
2) рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, крім випадків, коли дитину направляють до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;
3) довідка про звільнення зі спеціальної виховної установи для дітей;
4) матеріали, які підтверджують факт вчинення дитиною домашнього насильства (копія термінового заборонного чи обмежувального припису, постанови суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) );
5) рапорт поліцейського підрозділу ЮП про дитину, яка впродовж року два і більше разів притягалася до адміністративної відповідальності, з долученням копій постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності;
6) рапорт поліцейського підрозділу ЮП щодо виявлення дитини, яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей, з долученням витягів з Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події щодо зареєстрованих фактів безвісного зникнення дитини;
7) копія постанови суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) дитини чи батьків або осіб, які їх замінюють.";
2) у абзаці четвертому пункту 7 слово "з" замінити словом "за";
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Підставами для зняття дитини з профілактичного обліку є:
1) досягнення нею 18-річного віку;
2) закінчення строку покарання, визначеного вироком суду;
3) набрання законної сили вироком суду щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі;
4) рішення суду про визнання дитини в установленому законом порядку померлою чи безвісно відсутньою або отримання офіційного документа про смерть дитини;
5) відсутність випадків вчинення домашнього насильства впродовж року після останнього такого факту;
6) відсутність випадків вчинення адміністративного та/або кримінального правопорушення впродовж року з моменту взяття на облік;
7) відсутність випадків самовільного залишення сім'ї, навчально-виховного закладу чи спеціальної установи для дітей упродовж року з моменту взяття на облік;
8) обрання стосовно дитини, яка перебуває на обліку, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
9) відсутність випадків вчинення булінгу (цькування) впродовж року після останнього такого факту.".
4. У розділі V:
1) пункт 2 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"проводять оцінку ризиків вчинення домашнього насильства у визначеному законодавством України порядку.";
1) після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:
"3. Поліцейські ювенальної превенції здійснюють поліцейське піклування щодо дітей відповідно до законодавства України.
У разі надходження повідомлення про вчинення домашнього насильства дитиною та стосовно неї, поліцейський проводить оцінку ризиків, за результатами якої може бути винесений терміновий заборонний припис, та негайно інформує службу у справах дітей про виявлену дитину для організації її соціального захисту.
До проведення такої оцінки можуть бути додатково залучені інші суб'єкти виявлення та/або організації соціального захисту дітей у межах їх повноважень.
4. Поліцейські ювенальної превенції можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках, пов'язаних із припиненням вчинення акту домашнього насильства, у разі безпосередньої небезпеки для життя чи здоров'я постраждалої особи.".
Директор Директорату
публічної безпеки,
протидії злочинності
та забезпечення правопорядку
Міністерства внутрішніх
справ України
Б. Лизогуб