БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.08.2020 N 3431/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо формування витрат ТОВ у бухгалтерському обліку шляхом відшкодування працівнику підприємства коштів у зв'язку з підвищенням його кваліфікації (перепідготовки) та оподаткування зазначеного відшкодування і в межах компетенції повідомляє.
Як зазначено у зверненні платник податку на прибуток здійснює діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем і отримав статус авторизованого офіційного партнера Microsoft.
Підприємство має у штаті фахівця з організації інформаційної безпеки, який для підтвердження статусу сертифікованого працівника із знаннями Microsoft365 здав іспит та сплатив за здачу цього іспиту власні кошти.
У підприємства виникло питання: "Чи має право ТОВ, як роботодавець компенсувати працівнику дані витрати та віднести їх до витрат своєї діяльності у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовки) фахівця та не включати їх до розрахунку загального місячного (річного) доходу працівника?"
Щодо права ТОВ, як роботодавця компенсувати працівнику витрати на підвищення кваліфікації (перепідготовки) та віднести їх до витрат своєї діяльності у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовки) фахівця
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 цього пункту.
Положеннями Кодексу (2755-17) не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму коштів, відшкодованих (безоплатно переданих) працівнику - фізичній особі, яка є платником податку на доходи фізичних осіб за здачу іспиту.
Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, об'єкту оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Отже, з питання формування витрат у бухгалтерському обліку за рахунок відшкодованих коштів працівнику, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходу у вигляді відшкодування працівнику підприємства коштів у зв'язку з підвищенням його кваліфікації (перепідготовки)
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV, згідно з пп. 163.1 п. 163.1 Кодексу ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячній (річний) оподатковуваний дохід.
Статтею 165 Кодексу (2755-17) визначено виключний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема:
сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (2755-17) );
сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (2755-17) ).
Підпунктом 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).
Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) , зокрема дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу (2755-17) ) у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Кодексу (пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) ).
Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (2755-17) .
Отже, у разі якщо витрати працівника, які відшкодовує роботодавець, пов'язані з підвищенням кваліфікації, то сума відшкодування таких витрат не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника.
Водночас, якщо працівником здійснюються витрати з метою підтвердження свого статусу "сертифікований працівник", тобто не відбувається підвищення кваліфікації, то сума відшкодування таких витрат роботодавцем включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується на загальних підставах.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.