БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020 № 1596
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2020 р.
за № 741/35024

Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони

Відповідно до статті 9 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) , підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони;
2) Гігієнічні регламенти біологічних речовин у повітрі робочої зони.
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 жовтня 2017 № 1257 (z1353-17) "Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2017 року за № 1353/31221.
3. Директорату громадського здоров’я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Президент Національної академії
медичних наук України
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
В. Цимбалюк
І. Петрашко
Л. Денісова
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
14 липня 2020 року № 1596
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2020 р.
за № 741/35024

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

хімічних речовин у повітрі робочої зони

№ з/п
Найменування хімічної речовини
Торгова назва
CAS №
Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м-3
Переважний агрегатний стан
Клас небезпечності
Особливості дії на організм
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Аверком (контроль за аверсектином)
0,032
а
1
Дисбактеріотична дія
2.
Аеросил, модифікований бутиловим спиртом
Бутосил
112945-52-5
1
а
3
Ф
3.
Аеросил, модифікований диметилдихлорсиланом
112945-52-5
1
а
3
Ф
4.
Азлоцилін+
37091-66-0
0,1
а
2
А
5.
Азоту діоксид
10102-44-0
2
п
3
Г, П
6.
Азоту оксиди (в перерахунку на NO2)
11104-93-1
5
п
3
Г, П
7.
Акриламід+
79-06-1
0,2
п
2
К
8.
Акриловий ефір етиленгліколю+
818-61-1
0,5
п
2
9.
Акрилонітрил+
107-13-1
0,5
п
2
А, К
10.
Акролеїн
107-02-8
0,2
п
2
П
11.
Аланін
6898-94-8
5
а
3
12.
b-Аланін
107-95-9
10
а
3
13.
Алипур
8015-55-2
1
а
2
14.
Аліл-a-алілоксикарбонілоксіакрилат
72782-44-6
0,03
п
1
15.
Аліламін+
Проп-2-енамін
107-11-9
0,5
п
2
П
16.
Алілацетат+
591-87-7
2
п
3
17.
Алілгліцидиловий ефір
106-92-3
3
п
3
18.
Алілметакрилат
96-05-9
2
п
3
19.
Алілхлорформіат+
2937-50-0
0,4
п
2
20.
Аліл-a-ціанакрилат
7324-02-9
1
п
2
21.
Алілціанацетат
Проп-2-енілціанацетат
13361-32-5
1
а
2
22.
Алілу хлорид+
107-05-1
0,3
п
2
23.
Алілу ціанід+
109-75-1
0,3
п
2
Г
24.
Алкілдиметиламіни фракції (C10 - C16)+
2
а
3
25.
Алкілдифенілоксиди (алотерм-1)
Алотерм-1
50
п+а
4
26.
Алкілнафталіни (термолан)
Термолан
50
п+а
4
27.
Алкоксиціандифеніли, CnH2n+1O(C12H8)CN, де n = 1 - 8
10
а
4
28.
Алсумін
0,1
а
1
29.
Альдегід ізовалеріановий+
590-86-3
10
п
3
П
30.
Альдегід ізомасляний+
2-Метилпропаналь, Ізобутиральдегід
78-84-2
5
п
3
П
31.
Альдегід кротоновий+
Бут-2-еналь
123-73-9
0,5
п
2
П
32.
Альдегід масляний+
Бутаналь
123-72-8
5
п
3
33.
Альдегід пропіоновий+
Пропіональдегід
123-38-6
5
п
3
П
34.
Алюмінат лантану титанат кальцію
6
а
3
Ф
35.
Алюміній і його сплави (у перерахунку на алюміній)
2
а
3
Ф
36.
Алюмінію гідроксид
21645-51-2
6
а
4
Ф
37.
Алюмінію магнід
12003-69-9
6
а
4
Ф
38.
Алюмінію нітрид
24304-00-5
6
а
4
Ф
39.
Алюмінію нітрид (поліморфна мікроструктура частинок, октаедрична) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)
2
а
3
Ф
40.
Алюмінію оксид із домішкою вільного діоксиду кремнію до 15 % і оксиду заліза до 10 % (у вигляді аерозолю конденсації)
6
а
4
Ф
41.
Алюмінію оксид із домішкою до 20 % оксиду тривалентного хрому (за Cr2O3)
Каталізатор ІМ-2201
1
а
3
42.
Алюмінію оксид з домішкою діоксиду кремнію у вигляді аерозолю конденсації
2
а
3
Ф
43.
Алюмінію оксид у суміші зі сплавом нікелю до 15 %
Електрокорунд
12609-69-7
4
а
3
Ф
44.
Алюмінію оксид у вигляді аерозолю дезінтеграції
Глинозем, Електрокорунд, Монокорунд
1344-21-1
6
а
4
Ф
45.
Алюмінію фторид (за F)
7784-18-1
2,5/0,5
а
3
46.
Аміак
7664-41-7
20
п
4
П
47.
Аміачно-карбідне добриво
25
п+а
4
48.
Амікацин+
37517-28-5
0,1
а
2
А
49.
Амілаза бактеріальна
9000-90-2
1
а
2
А
50.
Амілацетат
628-63-7
100
п
4
51.
Аміломізентерин
1
а
3
52.
Амілоризин
1
а
3
53.
Амілу бромід+
110-53-2
0,3
п
2
54.
Амілформіат+
10
п
3
55.
Аміни аліфатичні +
а) C7 - C9
1
п
2
1.
б) C15 - C20
1
п+а
2
56.
Аміни первинні фракції C10 - C16
1
п+а
2
57.
5-Аміно-(2-п-амінофеніл) бензимідазол
7621-86-5
0,4
а
2
58.
a-Аміноантрахінон
82-45-1
5
п
3
59.
2-(п-Амінобензолсульфамідо)-4,6-диметилпіримідин
Сульфадимезин
57-68-1
1
а
2
60.
4-(п-Амінобензолсульфамідо) метоксипіримідин
Сульфамонометоксин
0,1
а
1
61.
6-(п-Амінобензолсульфамідо)-3-метоксипіридазин
Сульфапіридазин
0,1
а
1
62.
2-(п-Амінобензолсульфамідо) тіазол
Норсульфазол
72-14-0
1
а
2
63.
2-(п-Амінобензолсульфамідо)-5-етил-1,3,4-тіадіазол
Етазол
1
а
2
64.
п-Амінобензолсульфамід
Стрептоцид
63-74-1
1
а
2
65.
2-(п-Амінобензолсульфамідо)-3-метоксипіразин
Сульфален
152-47-6
0,1
а
2
66.
п-Амінобензолсульфацетамід
Сульфацил
144-80-9
1
а
2
67.
п-Амінобензолсульфонілгуанідин
Сульгін
57-67-0
1
а
2
68.
м-Амінобензотрифторид
98-16-8
0,5
п
2
69.
33-[(3-Аміно-3, 6-дидеокси-бета-Д-маннопіранозил)окси]-1, 3, 4, 7, 9, 11, 17, 37-октагідрокси 15, 16, 18-триметил-13-оксо-14, 39-діоксибіцикло-[33, 3, 1] нонатріаконату-19, 21, 25, 27, 29, 31-гексаєн-36-карбонова кислота +
Ністатин
1400-61-9
1,0
а
2
70.
4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметилпіридин
Пентахлорамінопіколін
2
а
3
71.
4-Амінометилбензолсульфонаміду ацетат
Мафеніду ацетат
13009-99-9
0,5
а
2
72.
2-Аміно-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин
1668-54-8
2
п+а
3
73.
2-Аміно-4-нітроанізол+
99-59-2
1
п+а
2
74.
2-Аміно-4-нітрофенол+
99-57-0
1
а
2
75.
2-Аміно-5-нітрофенол+
121-88-0
1
а
2
76.
5-Аміно-8-окси-3,7-дибромнафтохінонімін
1
а
2
77.
Амінопласти
6
а
4
А, Ф
78.
п-Аміносаліцилат натрію
ПАСК
133-10-8
0,5
а
2
79.
4-Аміно-2,2,6,6-тетраметилпіперидин
36768-62-4
3
п
3
80.
4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин
Гексахлорамінопіколін
1
а
3
81.
о-Амінофенол
2-Гідроксіанілін
95-55-6
1
а
2
82.
Амінофенол (мета- і параізомери)
591-27-5
123-30-8
1
а
2
83.
Аміридин
62732-44-9
0,5
а
2
84.
Амонієва сіль 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти
2,4-ДА
2307-55-3
1
а
2
85.
Амонію гідрофторид (за F)
1341-49-7
1/0,2
а
2
86.
Амонію діізопропілтіофосфат
29918-57-8
10
а
3
87.
Амонію імідосульфонат
27441-86-7
10
а
3
88.
Амонію кремнефторид (за F)
Діамоній гексафторсилікат
16919-19-0
0,2
п+а
2
89.
Амонію метаванадат+
7803-55-6
0,1
а
1
90.
Амонію нітрат
6484-52-2
5,0
а
3
91.
Амонію роданід
1762-95-4
5
а
3
92.
Амонію стеарат
1002-89-7
2
а
3
93.
Амонію сульфамат
7773-06-0
10
а
3
94.
Амонію сульфат
7783-20-2
10
а
3
95.
Амонію тіосульфат
7783-18-8
10
а
3
96.
Амонію форміат
540-69-2
10
а
4
97.
Амонію фторид (за F)
12125-01-8
1/0,2
а
2
98.
Амонію хлорид
12125-02-9
10
а
3
99.
Амонію хлорплатинат+
16919-58-7
0,005
а
1
А
100.
Амофос+ (суміш моно- і діамоній фосфатів)
12735-97-6
6
а
4
Ф
101.
Ампіцилін
7177-48-2
0,1
а
2
А
102.
Ангідрид борний
1303-86-2
5
а
3
103.
Ангідрид малеїновий+
2,5-Фурандіон
108-31-6
1
п+а
2
А, Петаеол
104.
Ангідрид масляний+
Ангідрид бутановий
106-31-0
1
п
2
П
105.
Ангідрид метакрилової кислоти+
760-93-0
1
п
2
106.
Ангідрид нафталевий+
81-84-5
2
а
2
А
107.
Ангідрид оцтовий +
Ацетангідрид
108-24-7
3
п
3
П
108.
Ангідрид сірчаний+
7446-11-9
1
а
2
П
109.
Ангідрид сірчистий+
7446-09-5
10
п
3
П
110.
Ангідрид тетрагідрофталевий+
85-43-8
0,7
а
2
А
111.
Ангідрид тримелітової кислоти
552-30-7
0,05
а
1
А
112.
Ангідрид фосфорний+
Дифосфор пента-оксид
1314-56-3
1
а
2
П
113.
Ангідрид фталевий+
85-44-9
1
п+а
2
114.
Ангідрид хромовий+
Хром (VI) триоксид
1333-82-0
0,01
а
1
115.
Ангідрид хлорендиковий
115-27-5
1
п+а
2
116.
п-Анізидин+
п-Аміноанізол
4-Метоксіанілін
104-94-9
1
п
2
117.
о-Анізидин+
2-Метоксіанілін
90-04-0
1
п+а
2
118.
Анізол
Метоксибензол
100-66-3
10
п
3
119.
Анілін+
Феніламін
62-53-3
0,1
п
2
120.
Аніонний азобарвник для шкіри чорний Н+
0,5
а
2
121.
Антибіотики групи цефалоспоринів
0,3
а
2
А
122.
9,10-Антрахінон
84-65-1
5
а
3
123.
Апраміцин+
37321-09-8
0,1
а
2
А
124.
Аргінін
7404-12-8
10
а
3
125.
Аценафен
83-32-9
10
п+а
3
126.
Ацетальдегід+
75-07-0
5
п
3
П
127.
Ацетальдегід тетрамер
Метальдегід
108-62-3
0,2
а
2
128.
Ацетат метилциклогексанолу+
30232-11-2
10
п
4
129.
Ацетат октанолу-2+
112-14-1
10
п
4
130.
№-Ацетилцистеїн
616-91-1
5
а
3
131.
Ацетоацетанілід+
102-01-2
1
а
2
132.
№-Ацетоксіетил-№-ціанетиланілін+
22031-33-0
0,5
п+а
2
133.
№-Ацетоксіізопропілкарбамат
Ацилат-1
2
п+а
3
134.
Ацетон
Пропан-2-он
67-64-1
200
п
4
135.
Ацетонітрил
75-05-8
10
п
3
136.
Ацетопропілацетат
5185-97-7
5
п
3
137.
Ацетофенон+
Метилфенілкетон
98-86-2
5
п
3
138.
Ацетонціангідрид+
75-86-5
0,9
п
2
139.
№-Ацил (C10 - C12)-№-№-біс(b-оксіетил)етилендіамін+
2
п+а
3
А
140.
№-Ацил-C12 - C20-триетилентетрамін+
0,2
п+а
2
А
141.
Барвник кубовий сірий C
10
а
4
142.
Барвник органічний дисперсний поліефірний оранжевий 2K
31482-56-1
0,5
а
2
143.
Барвник органічний дисперсний поліефірний рубіновий+
16889-10-4
2
а
2
144.
Барвник органічний дисперсний поліефірний червоний 2C+
0,5
а
2
145.
Барвник органічний дисперсний поліефірний червоний C+
16586-43-9
0,5
а
2
146.
Барвники органічні активні вінілсульфонові
2
а
3
147.
Барвники органічні активні хлортриазинові
2
а
3
148.
Барвники органічні дисперсні антрахінонові
5
а
3
149.
Барвники органічні дисперсні сумішеві (на основі амінобензолу та антрахінолу)+:
а) що містять більше ніж 50 % дисперсних азобарвників;
1
а
2
1.
б) що містять менше ніж 50 % дисперсних азобарвників.
2
а
3
150.
Барвники органічні кислотні триакрилметанові
5
а
3
151.
Барвники органічні кубогенні на основі діангідриду динафтилгексакарбонової кислоти
5
а
3
152.
Барвники органічні кубозолі тіоіндигоїдні
1
а
3
153.
Барвники органічні на основі фталоціаніну міді
5
а
3
154.
Барвники органічні основні акрилметанові
0,2
а
2
155.
Барвники органічні фталоціанінові
5
а
3
156.
Барвник прямий чорний 2C+
6428-38-2
0,5
а
2
157.
Барит
13462-86-7
6
а
4
Ф
158.
Барій-алюміній-титанат
52869-91-7
0,5
а
2
159.
Барій-кальцій-титанат
52869-93-9
0,5
а
2
160.
Барій-титанат-цирконат
37305-89-8
0,5
а
2
161.
Барію алюмінат
12004-04-5
0,1
а
2
162.
Барію алюмосилікат
1/0,5
а
2
163.
Барію борат
23436-05-7
0,5
а
2
164.
Барію гідроксид+
17194-00-2
0,1
а
2
165.
Барію карбонат
Барій вуглекислий
513-77-9
0,5
а
2
166.
Барію нітрат
Барій азотнокислий
10022-31-8
0,5
а
2
167.
Барію стеарат
Барій октадеканат
6865-35-6
2
а
3
168.
Барію тетратитанат
125693-49-4
0,5
а
2
169.
Барію фосфат двозаміщений
Барій фосфорнокислий
10048-98-3
0,5
а
2
170.
Барію фторид (за F)
Барій фтористий
7787-32-8
0,1
а
2
171.
Барію хлорид
Барій хлористий
10361-37-2
0,3
а
2
172.
Бацилихін (за бацитрацином)
1405-87-4
0,01
а
1
А
173.
Бензальдегід
100-52-7
5
п
3
174.
Бензальхлорид
98-87-3
0,5
п
1
175.
Бензантрон
82-05-3
0,2
а
2
176.
Бензерафін
0,1
а
2
177.
Бензилацетат
140-11-4
5
п
3
178.
Бензилбензоат
Бензиловий ефір бензойної кислоти
120-51-4
2
п
3
179.
Бензиловий ефір оцтової кислоти
Бензилацетат
140-11-4
5
п
3
180.
№-Бензиліденциклогексиламін+
Інгібітор корозії ВНХ-Л-49
2211-66-7
3
а
3
181.
Бензилпеніцилін
61-33-6
0,1
а
2
А
182.
Бензилу хлорид
100-44-7
0,5
п
1
П
183.
Бензилу ціанід+
140-29-4
0,8
п
2
Г
184.
Бензин (розчинник, опалювальний)
8032-32-4
100
п
4
185.
Бенз(а)пірен
50-32-8
0,00015
а
1
К
186.
[№-бензімідазоїл-2-O-метилкарбамато] Zn-етилен-бісдитіокарбамат
Біоцин
0,5
а
2
187.
Бензоат моноетаноламіну+
87-25-2
5
п+а
3
188.
Бензоїлу хлорид
98-88-4
5
п
3
189.
Бензоксазолон
59-49-4
1
а
2
190.
Бензол+
71-43-2
15/5
п
2
К
191.
Бензотриазол+
Інгібітор корозії БТА
95-14-7
5
п+а
3
192.
Бензотрифторид
100
п
4
193.
Бензотрихлорид
98-07-7
0,2
п
2
194.
п-Бензохінон
106-51-4
0,05
п
1
195.
Бентон-34
1340-69-8
10
а
4
196.
Берилій і його сполуки (у перерахунку на Be)
0,001
а
1
А, К, П
197.
Бетанал
0,5
а
2
198.
Білково-вітамінний концентрат (за білком)
0,1
а
2
А
199.
Біовіт (за хлортетрацикліном)
8021-83-8
0,1
а
2
А
200.
Біс-(10-дигідрофенарсазиніл) оксид (п-оксид)
0,02
а
1
201.
Біс-№ 1N 1-гексаметиленсечовина
Карбоксид
2188-09-2
0,5
п+а
2
202.
1,1-Біс-(оксиметил) циклогексен-3
5
а
3
203.
Біс-(4-оксифеніл) сульфід (4,4-тіодифеніл; 4,4-дигідрооксифенілсульфід)
3
п+а
2
204.
№ 1N-Біс (триметил)-2,5-диметил-п-ксилідендіамонію хлорид
5
а
3
205.
Біс-(10-феноксарсиніл) оксид+
Оксофін
58-36-6
0,02
а
1
206.
Біс-фосфіт
3
п+а
3
207.
Бісфурфуриліденгексаметилендіамін
Бісфургін
17329-19-0
0,2
п+а
2
А
208.
Біс-(хлорметил)-бензол
28347-13-9
1
п
2
209.
1,2-Біс-(хлорметил)-3,4,5,6,7,7-гексахлорбіцикло-2,2,1-гептен-4,5+
Алодан
0,5
п+а
2
210.
Біс-(хлорметил)-ксилол
1
п
2
211.
Біс-(хлорметил)-нафталін
0,5
а
2
212.
Біцикло-(2,2,1)-гептадієн-2,5
Норборнадієн
121-46-0
1
п
2
213.
2,3-Біцикло-(2,2,1)-гептен
Норборнен
3
п
3
214.
Боверин
0,3
а
2
А
215.
Боксити
1318-16-7
6
а
4
Ф
216.
Бор аморфний і кристалічний
7440-82-8
2
а
2
217.
Борвмісні суміші (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)
10
а
4
Ф
218.
Бормідне добриво
2
а
3
219.
Бору карбід
12069-32-8
6
а
4
Ф
220.
Бору карбід (поліморфна мікроструктура частинок, октаедрична) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)
12069-32-8
4
а
3
Ф
221.
Бору карбід з боридом титану (кермет-сплав, волокнисто-голкова мікроструктура частинок) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)
0,5
а
2
Ф
222.
Бору нітрид кубічний і гексональний
10043-11-5
6
а
4
Ф
223.
Бору трибромід+ (контроль за HBr)
10294-33-4
2
п
3
224.
Бору фторид
7637-07-2
1
п
2
Г, П
225.
Бром+
7726-95-6
0,5
п
2
Г, П
226.
Бромацетопропілацетат+
20206-80-8
0,5
п
2
П
227.
3-Бромбензальдегід+
3132-99-8
1
п
2
228.
Бромбензантрон
81-96-9
0,2
а
2
229.
Бромбензол
108-86-1
3
п
2
230.
Брометан
Етилу бромід
74-96-4
5
п
3
231.
Бромкамфора
10293-06-8
2
п+а
3
232.
4-Бром-о-ксилол+
583-71-1
10
п
3
233.
2-Бромпентан+
107-81-3
5
п
3
234.
Бромтолуол+
28807-97-8
20
п
4
235.
Бромфенол+ (орто- та пара- ізомери)
0,3
п
2
236.
№-(4-Бром-3-хлорфеніл)-№-метокси-№-метилсечовина
Малоран
13360-45-7
0,5
а
2
237.
1,3-Бутадієн
Дивініл
106-99-0
100
п
4
К
238.
Бутан
106-97-8
300
п
4
239.
3-Бутено-b-лактон
Дикетен
674-82-8
1
п
2
240.
Бутилакрилат
141-32-2
10
п
3
241.
Бутиламід бензосульфокислоти
3622-84-2
0,5
п+а
2
242.
Бутилацетат
123-86-4
200
п
4
243.
Бутилбензилфталат
85-68-7
1
п+а
2
244.
Бутилбутират
109-21-7
20
п
4
245.
Бутилізоціанат
111-36-4
1
п
2
246.
Бутилметакрилат
97-88-1
30
п
4
247.
Бутилнітрит
544-16-1
1
п
2
248.
Бутиловий ефір 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти
Бутиловий ефір 2,4Д
94-80-4
0,5
п+а
2
249.
Бутиловий ефір діетиленгліколю
112-34-5
10
а
4
250.
Бутиловий ефір етиленгліколю
111-76-2
5
п
3
251.
Бутиловий ефір 2-фуранкарбонової кислоти
Бутилфуран-2-карбонат
583-33-5
0,5
а
2
252.
Бутиловий ефір 5-хлорметил-2-фуранкарбонової кислоти
0,5
а
2
253.
Бутиловий ефір ціаноцтової кислоти
Бутилціанацетат
5459-58-5
1
п
2
254.
Трет-бутилперацетат
107-71-1
0,1
п
1
255.
Трет-бутилпербензоат
614-45-9
1
п
2
256.
2-Бутилтіобензтіазол
Бутилкаптакс
2314-17-2
2
п
3
257.
Бутилу бромід+
109-65-9
0,3
п
2
258.
Бутилу хлорид+
109-69-3
0,5
п
2
259.
1,4-Бутилдіол
110-65-6
1
п+а
2
260.
g-Бутиролактон+
Дигідрофуран-2-он
96-48-0
2
п
3
261.
2-Бутокси-3,4-дигідропіран
б-Піран
332-19-4
10
п
3
262.
Валідол (розчин ментолу у метиловому ефірі ізовалеріанової кислоти)
28221-20-7
89-78-1
(Ментол)
2,0
(За ментолом)
п
3
263.
Валін
7004-03-7
5
а
3
264.
Ванадій і його сполуки:
а) ванадійвмісні шлаки, пил
4
а
3
1.
б) ванадію оксид, дим (V)
1314-62-1
0,1
а
1
1.
в) ванадію оксид, пил (III)
1324-34-7
0,5
а
2
1.
г) ванадію оксид, пил (V)
1314-62-1
0,5
а
2
1.
д) ферованадій
12604-58-9
1
а
2
265.
Вапняк
13397-26-7
6
а
4
Ф
266.
Вінілацетат
108-05-4
10
п
3
267.
Вінілацетилен
689-97-4
20
п
4
268.
Вінілбутиловий ефір
111-34-2
20
п
4
269.
Вініліденхлорид
1,1-Дихлоретилен
75-35-4
50
п
4
270.
Вінілнорборнен
3048-64-4
10
п
3
271.
Вінілоксіетилметакрилат
1464-69-3
20
п
4
272.
2-(5-Вініл-2-піридил)-1,3-біс-диметиламінопропан+
2
а
3
273.
2-Вінілпіридин+
100-69-6
0,5
п
2
274.
№-Вінілпіролідон+
88-12-0
1
п
2
П
275.
Вінілтолуол
25013-15-4
50
п
4
276.
Вінілу хлорид
Хлоретилен
75-01-4
5/1
п
1
К
277.
Віскоза-77
5
а
3
278.
Вісмут і його неорганічні сполуки
0,5
а
2
279.
Вісмуту цитрат+
813-93-4
1,0
а
2
280.
Вогнегасильні порошки групи "Пірант":
а) Пірант-А
3
а
3
1.
б) Пірант-У, Пірант-К, Пірант-ПМК
6
а
3
281.
Водню арсенід
Арсин
7784-42-1
0,1
п
1
Г
282.
Водню селенід
7783-07-5
0,2
п
2
283.
Водню фосфід
Фосфін
7803-51-2
0,1
п
1
Г
284.
Водню фторид (у перерахунку на F)
7664-39-3
0,5/0,1
п
2
Г, П
285.
Водню бромід
10035-10-6
2
п
2
Г, П
286.
Водню хлорид
7647-01-0
5
п
2
Г, П
287.
Водню ціанід+
74-90-8
0,3
п
1
Г
288.
Волокна азбесту
0,1
(Волокно/см 3)
1
К, Ф
289.
Волокна базальтові
2
а
3
Ф
290.
Вольфрам
7440-33-7
6
а
4
Ф
291.
Вольфрамокобальтові сплави з домішкою алмазу до 5 %
4
а
3
Ф
292.
Вольфраму диселенід
12067-46-8
2
а
3
293.
Вольфраму карбід
12070-12-1
4
а
3
Ф
294.
Вольфраму силіцид
120039-88-2
6
а
3
Ф
295.
Вольфраму сульфід і дисульфід
6
а
3
296.
Вуглеводні аліфатичні насичені C1- C10 (у перерахунку на C)
300
п
4
297.
Вуглецеві композиційні матеріали +
3/1
а
3
298.
Вуглецю (II) оксид
630-08-0
20
п
4
Г
299.
Вуглецю (IV) оксид
Вуглекислий газ
Діоксид вуглецю
124-38-9
8000
п
3
300.
Вуглецю пил:
а) алмаз металізований
4
а
3
Ф
1.
б) алмази- природні і штучні
8
а
4
Ф
1.
в) антрацит із вмістом вільного діоксиду кремнію до 5 %
6
а
4
Ф
1.
г) вуглецеві волокнисті матеріали на основі гідратцелюлозних волокон+
4/2
а
4
1.
д) вуглецеві волокнисті матеріали на основі поліакрилонітрильних волокон+
4/2
а
4
1.
е) інше - викопане вугілля і вуглепородний пил з вмістом вільного діоксиду кремнію:
1.
до 5 %
10
а
4
Ф
1.
від 5 % до 10 %
4
а
3
Ф
1.
є) кокси- кам'яновугільний, пековий, нафтовий, сланцевий
6
а
4
Ф
1.
ж) сажі чорні промислові з вмістом бенз(а)пірену не більше ніж 35 мг на 1 кг
4
а
3
К, Ф
301.
Вуглець чотирибромистий +
Тетрабромметан
558-13-4
0,2
п
2
302.
Вуглець чотирихлористий+
Тетрахлорметан
56-23-5
20
п
2
303.
Вуглецю сіркооксид
463-58-1
10
п
2
304.
Вулканізаційні гази шинного виробництва (гуми на основі СКІ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) за сумарним вмістом аміносполук у повітрі
0,5
п
3
305.
Галантамін +
357-70-0
0,05
п+а
1
306.
Галій металічний
7440-55-3
3
п+а
3
307.
Галію оксид
12024-21-4
3
а
3
308.
Гексабромбензол
87-82-1
2
а
3
309.
Гексабромциклододекан
3194-55-6
10
а
4
310.
Гексавінілдисилоксан
75144-60-4
10
а
4
311.
Гексаметилдисилазан
99-97-3
2
п
3
312.
Гексаметилендіамін
124-09-4
0,1
п
1
А
313.
Гексаметилендіамоній себацинат
Сіль СГ
5
а
3
314.
Гексаметилендіізоціанат+
822-06-0
0,05
п
1
А
315.
Гексаметиленімін +
0,5
п
2
316.
Гексаметиленіміну метанітробензоат
Інгібітор корозії Г-2
7270-73-7
3
а
3
317.
Гексаметилентетрамінова сіль 2-хлоретилфосфонової кислоти
Геметрел
134576-33-3
5
а
3
318.
Гексан
110-54-3
300
п
4
319.
1,2,3,5-Цис-4,6-гексаоксициклогексанон
Мезоніозит
10
а
4
320.
Гексафторбензол
392-56-3
5
п
3
321.
Гексафторпропілен
116-15-4
5
п
3
322.
Гексахлорбензол+
118-74-1
0,9
п+а
2
323.
Гексахлорацетон
116-16-5
0,5
п
2
324.
1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло-/2,2,1/-гептен-5,6-біс-оксиметиленсульфіт+
Тіодан
0,1
п+а
1
325.
Гексахлорбутадієн+
Перхлорбута-1,3-дієн
87-68-3
0,005
п
1
326.
1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагідро-1,4-ендо, екзо-5,8-диметанонафталін+
Альдрин
309-00-2
0,01
п+а
1
327.
1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-епокси-1,4,5,8-діендометилен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагідронафталін
Дільдрин
0,01
п+а
1
328.
Гексахлорпараксилол+
68-36-0
10
а
3
329.
1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан+
Гексахлоран
608-73-1
0,1
п+а
1
А
330.
g-Гексахлорциклогексан+
g-Гексахлоран
6108-10-7
0,05
п+а
1
А
331.
Гексахлорциклопентадієн+
77-47-4
0,01
п
1
332.
Гексаціаноферат (II) калію
Червона кров'яна сіль
4
а
3
333.
Гексаціаноферат (III) калію
Жовта кров'яна сіль
4
а
3
334.
Гексилу бромід
111-25-1
0,3
п
2
335.
Гемікеталь окситетрациклін
3
а
3
А
336.
Гентаміцин сульфат +
1405-41-0
0,05
а
1
А
337.
1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-ендометилен-3а,4,7,7а-тетрагідроінден
Гептахлор
0,01
п
1
338.
Гептиловий ефір акрилової кислоти
Гептилакрилат
2499-58-3
1
п
2
339.
Германій
7440-56-4
2
а
3
340.
Германій чотирихлористий (у перерахунку на германій)
10038-98-9
1
а
2
П
341.
Германію гідрид
7782-65-2
5
п
3
342.
Германію оксид
1310-53-8
2
а
3
343.
Гігроміцин Б+
31282-04-9
0,001
а
1
А
344.
Гідразин і його похідні+
0,1
п
1
345.
Гідроксид трициклогексилолово+
Пліктран
13121-70-5
0,02
а
1
346.
b-Гідроксіетилмеркаптан
60-24-2
1
п
2
347.
Гідропероксид ізопропілбензолу+
Гідропероксид кумолу
80-15-9
1
п
2
348.
Гідропероксид третинного амілу+
3425-61-4
5
п
3
П
349.
Гідропероксид третинного бутилу+
75-91-2
5
п
3
350.
Гідротерфеніл
61788-32-7
5
п+а
3
351.
Гідрохлорид гамма-аміно-бета-феніл-масляної кислоти
Фенібут
1
а
2
352.
Гістидин
7006-35-1
2
а
3
353.
Гліфтор
8065-71-2
0,05
п
1
354.
Гліцидний ефір метакрилової кислоти
106-91-2
3
п
3
355.
Гліцин
56-40-6
5
а
3
356.
Глюкавамарин
2
а
3
357.
Глюкоендомікопсин
80399-55-9
1
а
3
358.
Глюкозоамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки)
0,005
а
1
А
359.
Гризин+
1967-16-4
0,002
а
1
А
360.
Датолітовий концентрат
4
а
3
Ф
361.
Дезоксипеганінгідрохлорид+
61939-05-7
0,5
а
2
362.
Дезоксон-3 (за оцтовою кислотою)
1
п
2
363.
Декабромдифенілоксид
1163-19-5
5
а
2
364.
Декагідронафталін
Декалін
91-17-8
100
п
4
365.
Денацил+
28079-04-1
2
п+а
3
366.
Дефоліант "МН"
102340-92-1
10
а
3
367.
Дефоліант "С"
10
а
3
368.
Дефоліант "УДМ-П"
9683-11-7
10
а
3
369.
Дибензилтолуоли - суміш ізомерів +
Армотерм
26898-17-9
1
п+а
2
370.
Дибензофуран
Дифеніленоксид
132-64-9
0,1
п+а
2
371.
2-2-Дибензтіазолдисульфід
Альтакс
120-78-5
3
а
3
372.
Диборан
19287-45-7
0,1
п
1
373.
Диборид магнію (у перерахунку на бор)
12007-25-9
1
а
3
374.
Диборид титану-хрому (у перерахунку на бор)
1
а
3
375.
Дибромбензатрон
81-98-1
0,2
а
2
376.
Дибром-дипараоксилілен (4,13-Дибром [2,2] парациклофан)
5
а
3
377.
1,2-Дибромпропан
78-75-1
5
п
3
378.
2,3-Дибромпропанол+
79683-11-7
0,5
п+а
2
379.
Дибутиладипінат+
105-99-7
5
п+а
3
380.
Дибутилкетон+
Нонан-5-он
502-56-7
20
п
4
381.
Дибутилсебацинат
Дибутил-1,10-декандіоат
109-43-3
10
п+а
3
382.
Дибутилфенілфосфат+
2528-36-1
0,1
п+а
2
383.
Дибутилфталат
84-74-2
0,5
п+а
2
384.
Дибутоксіетан
Дибутилацеталь
871-22-7
20
п
4
385.
Дивініловий ефір діетиленгліколю
764-99-8
20
п
4
386.
Дивініловий ефір етиленгліколю
20
п
4
387.
2,5-Дивінілпіридин+
16222-95-0
1
п
2
388.
Дигексилфталат
84-75-3
1
п+а
2
389.
Дигідрат перфторацетону+
32836-39-8
2
п
3
390.
6,15-Дигідро-5,9,14,18-тетра-антразин
Індантрон
81-77-6
5
а
3
391.
b-Дигідрогептахлор
Ділор
4168-01-05
0,2
п+а
2
392.
2,3-Дигідро-5-карбоксіанімід-6-метил-1,4-оксатиїн+
Вітавакс
5234-68-4
1
а
2
393.
п-Дигідроксибензол
Гідрохінон
123-31-9
1
а
2
394.
о-Дигідроксибензол
Пірокатехін
120-80-9
0,5
а
2
395.
2,2-Дигідрокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенілметан+
Гексахлорофен
0,1
а
2
396.
1,1-Дигідроперфтораміловий ефір акрилової кислоти
30
п
4
397.
1,1-Дигідроперфторгептиловий ефір акрилової кислоти
559-11-5
30
п
4
398.
Дидодецилфталат
2432-90-8
1
п+а
3
399.
Ди-(2-етилгексил)-фенілфосфат+
16368-97-1
1
п
2
400.
Ди-(2-етилгексил)-фталат
117-81-7
1
п+а
2
401.
Диетилтолуілендіамін+
2
п+а
3
402.
Дикалієва сіль дисульфату ефіру лейкосполуки 16,17-диметоксивіолантрону
Кубозоль яскраво-зелений C
3
а
3
403.
Дикрезиловий ефір №-метилкарбамінової кислоти
Дикрезил
58481-70-2
0,5
п+а
2
404.
Дикумілметан+
25566-92-1
5
а
3
405.
Димер метилциклопентадієну
10
п
3
406.
Димер метилціанкарбамату
0,5
а
2
407.
Ди-(метакрилоксіетил)-метилфосфонат
0,1
п
2
408.
Диметиламін+
124-40-3
1
п
2
409.
Диметиламінова сіль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти
Діанат
2300-66-5
1
а
2
410.
2-(Диметиламіноетил)-5-вінілпіридин+
1
а
2
411.
Бета-диметиламіно-етиловий ефір №-метил-Z-піролідин дийодметилат карбонової кислоти
1
а
2
412.
Транс-(±)-2-[(Диметиламіно)метил]-1- (m)-метоксифеніл) циклогексанол гідрохлорид+
Трамадол
27203-92-5
0,1
а
1
413.
№-(3-Диметиламінопропіл)-3-хлорфенотіазин хлоргідрат+
Аміназин
69-09-0
0,3
а
2
А
414.
Диметиламінопропіонітрил
1738-25-6
10
п
3
415.
Диметиланілін+
Амінодиметилбензол
121-69-7
0,2
п
2
416.
Диметилацетамід+
127-19-5
3/1
п
3
417.
О,О-Диметил-S-2-ацетиламіноетилдитіофосфат+
Аміфос
0,5
п+а
2
418.
Диметилбензиламін
103-83-3
5
п
3
419.
О,О-Диметил-S-(1,2-біс-карбоетоксиетил)дитіофосфат+
Карбофос
121-75-5
0,5
п+а
2
420.
3,3-Диметилбутан-2-он
Пінаколін
75-97-8
20
п
4
421.
Диметилвінілетинілкарбінол
690-94-8
0,05
п
1
422.
Диметилвінілетиніл-п-оксифенілметан
63141-79-7
0,6
п+а
2
423.
Диметилвінілкарбінол+
115-18-4
10
п
3
424.
Ди-(3-метилгексил)фталат
53306-53-9
1
п+а
2
425.
5,5-Диметилгідантоїн
77-71-4
10
а
4
426.
О,О-Диметил-О-(1,2-дибром-2,2-дихлоретил)фосфат+
Дибром
300-76-5
0,5
п
2
427.
2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(0-дифторметоксифеніл)-1,4-дигідропіридин
5
а
3
428.
Диметилдипропілентриамін+
Фозалон
10563-29-8
1
п
2
429.
№,№-Диметил-2,2-дифенілацетамід
957-51-7
5
п+а
3
430.
О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-бромфеніл)тіофосфат
Бромофос
2104-96-3
0,5
п+а
2
А
431.
О,О-Диметил-2,2-дихлорвінілфосфат+
ДДВФ
62-73-7
0,2
п
2
432.
1,1-Диметил-1,2-дихлоретилгідразиній
1
а
2
433.
О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-йодофеніл)тіофосфат
Йодофенфос
18181-70-9
0,5
п+а
2
А
434.
4,4-Диметилдіоксан-1,3
766-15-4
3
п
3
435.
4,4-Диметилдіоксан-1,4
25136-55-4
10
п
2
436.
2,6-Диметил-3,5-діетоксикарбоніл-1,4-дигідропіридин
Дилудин
1149-23-1
2
а
3
437.
Диметилетаноламін+
2-(Диметиламіно)-етанол
108-01-0
5
п
3
438.
О,О-Диметил-S-етилмеркаптоетилдитіофосфат+
Екатин
М-81
0,1
п+а
1
439.
Диметилетинілкарбінол
Диметилпропіловий спирт
115-19-5
10
п
3
440.
Диметилкадмій+
506-28-1
0,005/0,001
п
1
441.
О,О-Диметил-S-(карбоетоксиметил)тіофосфат+
Метилацетофос
2088-72-4
1
п+а
2
442.
О,О-Диметил-S-(№-метилкарбамідометил)дитіофосфат
Рогор,
Фосфамід
0,5
п+а
2
443.
О,О-Диметил-S-(№-метил-№-формілкарбамоїлметил)дитіофосфат+
Антіо
2540-82-1
0,5
п+а
2
444.
1,3-Диметил-5-(3-метилпіролідиніліден-2-етиліден)імідазолідинтіон-2-он-4
0,5
а
2
445.
2,2-Диметил-3-(2-метил-1-пропеніл) циклопропанкарбоксилової кислоти (3-фенокси-феніл)метиловий ефір
Сумітрин
26002-80-2
7
п+а
3
446.
О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нітрофеніл)тіофосфат+
Метилнітрофос
122-14-5
0,1
п+а
1
447.
О,О-Диметил-О-(4-нітрофеніл)тіофосфат+
Метафос
298-00-0
0,1
п+а
1
448.
Диметиловий ефір адипінової кислоти
Диметил-2,8-гексадіоат
627-93-0
10
п+а
3
449.
Диметиловий ефір глутарової кислоти+
1119-40-0
10
п+а
3
450.
Диметиловий ефір діетиленгліколю
111-96-6
10
п
3
451.
Диметиловий ефір янтарної кислоти+
Диметил-2,3-бутандіоат
106-65-0
10
п+а
3
452.
О,О-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил)фосфонат+
Хлорофос
52-68-6
0,5
п+а
2
А
453.
3,7-Диметил-1,6-октадієн-3-ол
Ліналоол
78-70-6
5
п
3
454.
b-Диметил-Z-піролідиндийодметилат карбонової кислоти
1
а
2
455.
Диметилпропандіамін+
109-55-7
2
п
3
456.
Диметилсебацинат
Диметил-1,10-декандіоат
106-79-6
10
п+а
3
457.
Диметилсульфат+
77-78-1
0,1
п
1
Г, П, К
458.
Диметилсульфід+
75-18-3
50
п
4
459.
Диметилсульфоксид
67-68-5
20
п+а
4
460.
Диметилтерефталат
120-61-6
0,1
п+а
2
461.
3,5-Диметил-1,2,3,5-тетрагідротіадіазин-тіон-2
Тіазон
533-74-4
2
а
3
462.
О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфеніл)тіофосфат
Тролен
299-84-3
0,3
п+а
2
А
463.
2,6-Диметилфенол+
2,6-Ксиленол
576-26-1
2
п
3
464.
R)-2[2,6-диметилферил)-метоксіацетил-аміно]пропінової кислоти метилового ефіру
Металаксил М
70630-17-0
0,5
п+а
2
465.
Диметилформамід+
Мурашиної кислоти №.№-диметиламід
68-12-2
10
п
2
466.
Диметилфосфіт+
868-85-9
0,5
п
2
467.
Диметилфталат
Фталевої кислоти диметиловий ефір
131-11-3
0,3
п+а
2
468.
О,О-Диметил-S-(фталімідометил)дитіофосфат
Фталафос
732-11-6
0,3
п+а
2
469.
О,О-Диметил-О-(6-хлоробіцикло-/3,2,0/-гептадієн-1,5-іл) фосфат+
Біцикліт, Біциклофос, Хостаквік
23560-59-0
0,5
п+а
2
470.
Диметилхлортіофосфат
2524-03-01
0,5
п
2
471.
№,№-Диметил-№-3-хлорфенілгуанідин+
ФДН
13636-32-3
0,5
п+а
2
472.
№,№-Диметилциклогексиламін+
98-94-2
3
п
3
473.
Диметилціанамід+
1467-79-4
0,5
п
1
474.
Диметилціанетилпропандіамін
1
п
2
475.
О,О-Диметил-О-(4-ціанофеніл)тіофосфат
Ціанокс
2636-26-2
0,3
п+а
2
476.
2,6-Диметокси-4-(п-амінобензосульфамідо)піримідин
Сульфадиметоксин
122-11-2
0,1
а
1
477.
1,2-Диметоксіетан
110-71-4
10
п
3
478.
Диморфолінфенілметан
Інгібітор корозії ВНХ-Л-20
5
а
3
479.
Динатрієва сіль дисульфату ефіру лейкосполуки 16,17-дибромметоксивіолантрону
Кубозоль яскраво-зелений Ж
1324-72-7
3
а
3
480.
Диніл
8004-13-5
10
п+а
3
481.
Динітрил адипінової кислоти
1,4-Дицианобутан
111-69-3
10
а
4
482.
Динітрил перфторадипінової кислоти
Перфторадипонітрил
376-53-4
0,1
п
1
483.
Динітрил перфторглутарової кислоти
Перфторпентадіової кислоти динітрил
376-89-6
0,05
п
1
484.
Динітрил хінінової кислоти
10
а
3
485.
2,4-Динітроанілін
97-02-9
0,3
а
2
486.
Динітробензол+
25154-54-5
1
а
2
487.
Динітророданбензол+
2
а
2
488.
2,6-Динітро-№,№-дипропіл-4-трифторметиланілін+
Трефлан
1582-09-8
3
п+а
3
489.
4,6-Динітро-2-ізопропілфенол+
118-95-6
0,05
п+а
1
490.
Динітро-о-крезол+
534-52-1
0,05
п+а
1
491.
Динітронафталін
27478-34-8
1
а
2
492.
2,4-Динітро-6-(2-октил)фенілкротонат
Каратан
39300-45-3
0,2
а
2
493.
Динітротолуол+
2,4-Динітрометилбензол
121-14-2
1
п+а
2
494.
2-(2,4-Динітрофеніл)-тіобензтіазол
4230-91-5
2
а
3
495.
Динітрофенол+
51-28-5
0,05
п+а
1
496.
2,4-Динітро-2 вторбутилфенол+
Диносеб
530-17-6
0,05
п+а
1
497.
2,4-Динітрохлорбензол+
97-00-7
0,05
п+а
1
А
498.
3,5-Динітро-4-хлорбензотрифторид+
393-75-9
0,05
п+а
1
А
499.
Динонілфталат
Фталевої кислоти диноніловий ефір
84-76-4
1
п+а
2
500.
Ди-пара-ксилілен ([2.2] пара-циклофан)
1633-22-3
5
а
3
501.
2,2-Дипіридил
366-18-7
0,2
п+а
2
502.
4,4-Дипіридил
553-26-4
0,2
п+а
2
503.
2,2-Дипіридил з етилдихлорсиланом (кон-троль за 2,2-дипіридилом)
0,2
п
2
504.
Дипрін (за білком)
142-84-7
0,3
а
2
505.
Ди-п-пропіламін+
142-84-7
2
п
2
506.
Дисульфан
97-77-8
1
а
2
507.
4,4-Дитіо-(бісфенілмалеїмід)
39557-39-6
5
а
3
508.
№,№-Дитіодиморфолін
103-34-4
5
а
3
509.
Дитолілметан+
1335-47-3
1
п+а
2
510.
Дитразин основа
90-89-1
5
п+а
3
511.
Дельта-(2,4-дитретамілфенокси)бутиламід 1-окси-2-нафтойної кислоти
10
а
4
512.
2,4-Дитретаміл феноксіоцтової кислоти+
2
а
2
513.
Ди-трет-бутилпероксид
110-05-4
100
п
4
514.
2-(Дифенілацетил)індандіон-1,3
Дифенацил, Ратиндан
82-66-6
0,01
а
1
515.
Дифеніли хлоровані+
1336-36-3
1
п
2
516.
4,4-Дифенілметандіізоціанат+
0,5
п+а
2
А
517.
Дифенілоксид
Дифеніловий ефір
101-84-8
5
п
3
А
518.
О,О-Дифеніл-1-окси-2,2,2-три-хлоретилфосфонат
Оксифосфонат
38457-67-9
1
а
2
519.
1,1-Дифенілпропан-2-он
1,1-Дифенілацетон
781-35-1
5
п+а
3
520.
1,3-Дифенілпропан-2-он
Дифенілолпропан
102-04-5
5
п+а
3
521.
Дифенілу оксид хлорований+
0,5
п
2
522.
1,5-Дифеноксіантрахінон
1,5-Дифенокси-9,10-антрацендіон
82-21-3
10
а
4
523.
Дифтордихлоретилен
27156-03-2
1
п
2
524.
1,1-Дифтор-2,2-дихлоретилметиловий ефір
Інгалан
76-38-0
200
п
4
525.
Дифторетан
Фреон 152
624-72-6
3000
п
4
526.
Дифтортетрахлорацетон+
758-41-8
2
п
3
527.
Дифторхлорбромметан
Фреон 12 В
353-59-3
1000
п
4
528.
Дифторхлоретан
Фреон 142
25497-29-4
3000
п
4
529.
Дифторхлорметан
Фреон 22
75-45-6
3000
п
4
530.
a,a-Дифтор-a-хлортолуол+
349-50-8
5
п
3
531.
№,№-Дифурфураль-п-фенілендіамін+
19247-68-8
2
п+а
2
А
532.
Дифурфуриліденацетон+
886-77-1
10
п+а
3
А
533.
Дихлоральсечовина
116-52-9
5
а
3
534.
Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+
2351-36-2
0,5
а
2
А
535.
Дихлорангідрид сірчистої кислоти+
Тіонілхлорид
7719-09-7
0,3
п
2
536.
Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+
719-32-4
1
а
2
А
537.
2,6-Дихлоранілін+
2,6-Дихлорамінобензол
608-31-1
2
а
3
538.
3,4-Дихлоранілін+
3,4-Дихлорамінобензол
95-76-1
0,5
п
2
539.
2,6-Дихлорацетанілід
17700-54-8
2
а
3
540.
1,3-Дихлорацетон+
1,3-Дихлорпропан- 2-он
534-07-6
0,05
п
1
541.
Дихлорбензол+
25321-22-6
20
п
4
542.
3,3-Дихлор-біцикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спіро-(2,4,5-дихлор-4-циклопентан-1,3-діон)
Вф-2, Еф-2
0,2
п+а
2
543.
2,3-Дихлорбутадієн-1,3+
1653-19-6
0,1
п
2
544.
3,4-Дихлорбутен-1+
760-23-6
1
п
2
545.
1,3-Дихлорбутен-2+
926-57-8
1
п
2
546.
1,4-Дихлорбутен-2+
764-41-0
0,1
п
2
547.
Дихлоргідрин
96-23-1
5
п
3
548.
2,5 дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гекса-фторпропокси)-феніл-1-(2,6-дифторбензол)-сечовини
Люфенорон
103055-07-8
2
а
3
549.
1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн
Дихлорантин
118-52-5
0,2
а
2
550.
Дихлор-ди-параксилілен-(4,13-дихлор [2.2] парациклофан)
28804-46-8
5
а
3
551.
п-Дихлордифенілтрихлоретан
ДДТ
50-29-3
0,1
п+а
1
552.
Дихлордифторметан
Фреон 12
75-71-8
3000
п
4
553.
2,3-Дихлор-5-(дихлорметилен-2-циклопентенон-1,4-діон)+
Дикетон
18964-31-3
0,05
п+а
1
554.
4,4-Дихлордифенілсульфон
80-07-9
10
а
3
555.
b,b'-Дихлордіетиловий ефір+
Хлорекс
111-44-4
2
п
3
556.
Дихлоретан +
107-06-2
10
п
2
557.
Ди-b-хлоретиловий ефір фенілфосфонової кислоти+
Вініфос
0,6
п+а
2
558.
1,2-Дихлорізобутан
27177-44-2
20
п
4
559.
1,3-Дихлорізобутилен+
3375-22-2
0,5
п
2
560.
3,3-Дихлорізобутилен+ (симетричний ізомер)
22227-75-4
0,3
п
2
561.
Дихлормалеїновий ангідрид+
(Z)-Дихлорбутендіової кислоти ангідрид
1122-17-4
0,2
п+а
2
А
562.
3,3-Дихлорметилоксициклобутан+
78-71-7
0,5
п
2
563.
2,3-Дихлор-1,4-нафтохінон
Дихлон
117-80-6
0,5
а
2
564.
2,6-Дихлор-4-нітроацетанілід
2
а
3
565.
3,4-Дихлорнітробензол+
99-54-7
1
п
2
566.
1,2-Дихлорпропан
78-87-5
10
п
3
567.
1,3-Дихлорпропілен
542-75-6
5
п
3
568.
2,3-Дихлорпропілен
78-88-6
3
п
3
569.
1-(2,4-дихлор-b-пропілфенетил)-1H-1,2,4-триазол
Пенконазол
66246-88-6
1,5
а
3
570.
3,4-Дихлорпропіонанілід
Пропанід
709-98-8
0,1
а
1
571.
Дихлорстирол
50
п
4
572.
3,5-Дихлорсульфоніламід
3,5-Дихлорбензолсульфонамід
19797-31-1
0,1
а
2
А
573.
Дихлортетрафторетан
Фреон 114
76-14-2
3000
п
4
574.
2,4-Дихлортолуол+
95-73-8
10
п
3
575.
о-(2,4-Дихлорфеніл)-№-ізопропіламідохлорметилтіофосфонат+
Ізофос-2
118361-88-1
0,5
п+а
2
576.
3,4-Дихлорфенілізоціанат+
102-36-3
0,3
п
2
А
577.
Дихлорфенілтрихлорсилан (за HCl)
27137-85-5
1
п
2
578.
Дихлорфторетан
Фреон 141
1000
п
4
579.
a,a-Дихлор-a-фтортолуол+
498-67-9
1
п
2
580.
Дициклобутиліден+
6708-14-1
10
п
3
581.
Дициклогексиламіну маслорозчинна сіль+
Інгібітор корозії МСДА-11
1
а
2
582.
Дициклогексиламіну нітрит
Інгібітор корозії НДА
3129-91-7
0,5
п
2
583.
Дициклопентадієн+
77-73-6
1
п
2
584.
1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан+
ДАБКО
280-57-9
1
п
2
585.
Діаліламін+
124-02-7
1
п
2
586.
Діалілізофталат
1087-21-4
0,5
п+а
2
587.
Діалілфталат
131-17-9
1
п+а
2
588.
Діамінодифенілоксид
Діамін
5
а
3
589.
4,4-Діамінодифенілсульфід
139-65-1
1
а
2
590.
1,4-Діамінодифенілсульфон
80-08-0
5
а
3
591.
4,4-Діамінодициклогексилметан
1761-71-3
2
п
3
592.
1,3-діамінопропан-№-(3-тридецилоксі)пропіл та його діацетат+
Флотореагент "Лілафлот Д 817 М"
0,07
а
1
593.
Діангідрид динафтилгексакарбонової кислоти
5
а
3
А
594.
Діангідрид 1,4,5,8-нафталінтетракарбонової кислоти
81-30-1
1
а
2
А
595.
Діангідрид піромелітової кислоти
89-32-7
5
а
3
596.
2,3,4,6-діацетон-2-кето-L-гулонової кислоти моногідрат
68539-16-2
10
а
4
597.
№,№-Ді-1,4-диметилпентил-п-фенілендіамін
Сантофлекс-77
3081-14-9
5
п+а
3
598.
(S)-2,6-діаміногексанової кислоти 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат
Ангіолін
10,0
а
4
599.
b-Діетиламіноетиловий ефір
n-амінобензойної кислоти гідрохлорид
Новокаїн гідрохлорид
51-05-8
0,5
а
2
А
600.
Діетаноламін+
111-42-2
5
п+а
3
601.
Діетенсиліманіт
6
а
4
Ф
602.
№,№-Діетил-С6-8 алкілоксамат
Оксамат
66257-53-2
5
п+а
3
603.
Діетиламін+
109-89-7
30
п
4
604.
Діетиламіноетилметакрилат
105-16-8
800
п
4
605.
b-Діетиламіноетилмеркаптан+
100-38-9
1
п
2
606.
Діетилбензол
25340-14-4
10
п
3
607.
№,№-Діетил-№,№-дифеніл-тіурамдисульфід
Тіурам EФ
41365-24-6
2
а
3
608.
Діетиленгліколь
111-46-6
10
п+а
3
609.
Діетилендіаміну адипінат
5
а
3
610.
Діетилентриамін моноціанетильований
Амінний твердник УП-0633 М
1
п
2
611.
Діетилентриамінометилфенол+
Твердник УП-583
51505-90-9
1
п
2
612.
Діетилетаноламін+
100-37-8
5
п
3
613.
Діетилетаноламінова сіль 2-хлорид-№-(4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-іл)анокарбонілбензолсульфамід
Хардин
5
а
3
614.
О,О-Діетил-О-(2-ізопропіл-4-метил-8-піримідил)тіофосфат+
Базудин
333-41-5
0,2
п+а
2
615.
Діетилмалеїнат+
141-05-9
1
п+а
2
616.
Діетилметатолуїдин+
№,№-Діетил-3-метилбензамид
91-67-8
2
п
3
617.
Діетиловий ефір
Етоксіетан
60-29-7
300
п
4
618.
Діетиловий ефір ди-(?-ціанетил)малонової кислоти
5
п+а
3
619.
О,О-Діетил-О-(4-нітрофеніл)тіофосфат+
Тіофос
56-38-2
0,05
а
1
620.
Діетилперфторадипінат+
376-50-1
0,1
п
1
621.
Діетилперфторглутарат+
424-40-8
0,1
п
1
622.
Діетилртуть
627-44-1
0,005
п
1
623.
Діетилтеллурид
627-54-3
0,0005
п
1
624.
О,О-Діетилтіофосфорил-0-(a-ціанбензальдоксим)
Валексон
14816-18-3
0,1
п+а
2
625.
Діетилфталат
84-66-2
0,5
п+а
2
626.
О,О-Діетил-S-(6-хлор-бензоксазонлін-3-метил)дитіофосфат
Фозалон
2310-17-0
0,5
п
2
627.
Діетилхлортіофосфат
2524-04-1
1
п
2
628.
1-(3,4-Діетоксибензиліден)-6,7-діетокси-1,2,3,4-тетрагідроізохіноліну гідрохлорид
Дротаверину гідрохлорид, Но-шпа
985-12-6
0,2
а
1
К
629.
Діізоаміловий ефір
Діізопентиловий ефір
544-01-4
20
п+а
4
630.
Діізобутилфталат
84-69-5
1
п+а
2
631.
Діізопропаноламін+
110-97-4
1
п+а
2
А
632.
Діізопропіламін+
108 -18-9
5
п
2
633.
Діізопропілбензол (суміш м- і п- ізомерів)+
50
п
4
634.
Діізопропіловий ефір
108-20-3
100
п
4
635.
О,О-Діізопропілфосфіт
1809-20-7
4
п+а
3
636.
Діоксан-1,4+
Діоксид діетилену
123-91-1
10
п
3
637.
м-Діоксибензол+
Резорцин
108-46-3
5
а
3
638.
2,5-Діоксибензолсульфонат діетиламонію+
Етамзилат
2624-44-4
2
а
3
639.
2,5-Діоксибензолсульфонат кальцію
Добезилат кальцію
2
а
3
640.
№,№-Діоксидіетилметахлоранілін
92-00-2
1
п+а
2
641.
Діоксициклін гідрохлорид+
10592-13-9
0,4
а
2
А
642.
2,4-Діоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин
Метилурацил
27942-00-3
2
а
4
643.
Діоктилсебацинат
2432-87-3
10
п
3
644.
Додецилгуанідинацетат
Карпен, Мельпрекс
2439-10-3
0,1
а
2
645.
Додецилмеркаптан третинний
25103-58-6
5
п
3
646.
Доксициклін гідрохлорид+
10592-13-9
0,4
а
2
А
647.
Доксициклін тозилат+
0,4
а
2
А
648.
Доломіт
7000-29-5
6
а
4
Ф
649.
Дріжджі кормові сухі, вирощені на після спиртовій барді
0,3
а
2
А
650.
Дунітоперидотитові піски
6
а
4
Ф
651.
b-Екзотоксин Bact. tyring
1
а
2
А
652.
Електрокорунд
6
а
4
Ф
653.
Електрокорунд хромистий
6
а
4
Ф
654.
Ентобактерин+
1
а
2
А
655.
Епіхлоргідрин+
1-Хлор-2,3-епоксипропан,
(Хлорметил)оксиран
106-89-8
1
п
2
А, К
656.
Епоксидна смола Е-23
9087-76-7
4
а
3
657.
Епоксидна фарба ПЕЛ-534
6
а
3
658.
Епоксидні клеї
а) УП-5-207, УП-5-207-Ш, УП-5-253
1
п
2
1.
б) УП-5-240 (за епіхлоргідрином)
0,5
п
2
659.
Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):
а) ЕД-5 (ЕД-20), Е-40, епокситрифенольна смола
1
п
2
А
1.
б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, П-677, УП-680, УП-682
0,5
п
2
А
1.
в) УП-650, УП-650-Т
0,3
п+а
2
А
1.
г) УП-2124, Е-181, ДЕГ-1
0,2
п
2
А
1.
д) ЕА
0,1
п
2
А
660.
Еприн (за білком)
0,3
а
2
661.
Еритроміцин+
114-07-8
0,4
а
2
А
662.
Етилакрилат
140-88-5
5
п
3
663.
Етилацетат
141-78-6
200/50
п
4
664.
Етилбензол
100-41-4
50
п
4
665.
S-Етил-№-гексаметилентіокарбамат
Ордрам, Ялам
2212-67-1
0,5
п+а
2
666.
2-Етилгексаналь
Ізооктиловий альдегід
123-05-7
3
п
3
667.
2-Етилгексанол+
104-76-7
10
а
3
668.
2-Етилгексилдифенілфосфіт+
0,5
п+а
2
669.
2-Етилгексиловий ефір акрилової кислоти
2-Етилгексилакрилат
103-11-7
1
п
2
670.
Етилглікольацетат
111-15-9
10
п
3
671.
S-Етил-№,№-дипропілтіокарбамат
Ептам
759-94-4
2
п+а
3
672.
О-Етилдихлортіофосфат+
1498-64-2
0,3
п+а
2
673.
О-Етил-О-(2,4-дихлорфеніл)-хлортіофосфат+
1
п+а
2
674.
Етилен
74-85-1
100
п
4
675.
Етилен-№,№-біс-дитіокарбамат марганцю
Манеб
12427-38-2
0,5
п
2
А
676.
Етилен-№,№-біс-дитіокарбамат цинку
Купрозан, Цинеб
12122-67-7
0,5
а
2
А
677.
Етиленгліколь
Етан-1,2-діол
107-21-1
5
п+а
3
678.
Етиленглікольацетат
111-55-7
10
п
3
679.
1,1-Етилен-2,2-дипіридилій дибромід+
Дикват, Реглон
0,05
а
1
680.
Етилендіамін
Діаміноетан
107-15-3
2
п
3
681.
Етилендіамінометилфенол+
Агідол АФ-21
1
п
2
682.
Етиленімін+
151-56-4
0,02
п
1
А, Г
683.
Етиленсульфід+
Тііран
420-12-2
0,1
п
1
684.
Етилену оксид
Епоксіетилен, Оксиран
75-21-8
1
п
2
К
685.
Етиленхлоргідрин+
107-07-3
0,5
п
1
Г, П
686.
Етиленціангідрин
109-78-4
10
п+а
3
687.
Етилидендіацетат
542-10-9
30
п
4
688.
Етилиденнорборнен+
10
п
3
689.
Етилмеркаптан+
Етантіол
75-08-1
1
п
2
690.
Етилмеркурфосфат+
(за ртуттю)
2235-25-8
0,005
п+а
1
691.
Етилмеркурхлорид
(за ртуттю)
Гранозан
107-27-7
0,005
п+а
1
А
692.
Етилметакрилат
97-90-5
50
п
4
693.
№-Етилморфолін+
100-74-3
5
п
3
694.
Етиловий ефір ацетооцтової кислоти
Етил-2-оксобутаноат
141-97-9
10
п
3
695.
Етиловий ефір b,b-диметилакрилової кислоти
638-10-8
10
п
3
696.
Етиловий ефір О,О-диметилдитіофосфорил-1-фенілоцтової кислоти
Цидіал
2597-03-7
0,15
п+а
2
697.
Етиловий ефір 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексенової кислоти+
142226-75-3
2
п
3
698.
Етиловий ефір 6,8-дихлороктанової кислоти
Етил-6,8-дихлороктаноат
1070-64-0
5
п+а
3
699.
Етиловий ефір 6-кето-8-хлороктанової кислоти+
1
п+а
2
700.
Етиловий ефір нітрооцтової кислоти
Етилнітроацетат
626-35-7
5
п+а
3
701.
Етиловий ефір 6-окси-8-хлороктанової кислоти
Етил-6-оксо-8-хлороктаноат
50628-91-6
5
п+а
3
702.
Етиловий ефір перметринової кислоти+
2
п
3
703.
Етиловий ефір хризантемової кислоти
97-41-6
10
п
3
704.
Етиловий ефір ціанооцтової кислоти
Етилціанацетат
105-56-6
2
п
3
705.
О-Етил-S-пропіл 2,4-дихлорфенілтіофосфат
Етафос
34643-46-4
0,1
а
2
706.
№-Етил-о-толуїдид кротонової кислоти
Еуракс
483-63-6
1
п+а
2
707.
Етилтолуол
622-96-8
50
п
4
708.
О-Етил-О-фенілхлор-тіофосфат+
38052-05-0
0,5
п+а
2
709.
1-(4-Етилфеноксен-3-метил-5-ізопропокси-2-пентен)
Ефоксен
2
а
3
710.
Етилцелозоль
Етиловий ефір
етиленгліколю,
2-Етоксіетанол
110-80-5
10
п
3
711.
5-Етилциклогексилетилтіокарбамат
Роніт
1134-23-2
1
п+а
2
712.
№-Етил-№,b-ціанетиланілін+
148-87-8
0,1
п+а
2
713.
№-Етилціан-№-етил-м-толуїдин+
№-Етилціан-м-етил-
3-метиланілін
1
п+а
2
714.
Етинілвінілбутиловий ефір+
0,5
п
2
715.
Етоксіетилакрилат+
106-74-1
0,5
п
2
716.
Етоксіетилцианацетат
5
п+а
3
717.
3-Етоксикарбамідофеніл-№-фенілкарбамат
Десмедифам
13684-56-5
1
а
2
718.
b-Етоксипропіонітрил
Етоксипропіонової кислоти нітрил
2141-62-0
50
п
4
719.
5-Етоксифеніл-1,2-тіазтіоній хлористий+
0,2
а
2
720.
Етоксіетилціанацетат
32804-77-6
5
п+а
3
721.
Еуфілін
317-34-0
0,5
а
2
722.
Ефір моноетаноламіду і синтетичних жирних кислот фракцій C10 - C16
5
а
3
723.
Ефір №-оксіетилбензотриазолу і синтетичних жирних кислот фракцій C9 - C15
5
п+а
3
724.
Ефір №-оксіетилкапролактаму і синтетичних жирних кислот фракцій C10 - C16
Інгібітор корозії ВНХ-1
5
а
3
725.
Заліза (III) оксид
1309-37-1
6
а
4
Ф
726.
Заліза пентакарбоніл+
13463-40-6
0,1
п
1
727.
Заліза сульфат
2
а
3
728.
Залізний агломерат
4
а
3
Ф
729.
Залізо-ітрієві гранати, які містять гадоліній та/або ітрій
12063-56-8
10
а
4
Ф
730.
Залізо металічне
7439-89-6
10
а
4
Ф
731.
Залізорудні окатиші
4
а
3
Ф
732.
Засоби синтетичні миючі на основі поверхнево-активних речовин
5
а
3
А
733.
Зола горючих сланців
4
а
3
Ф
734.
Ізоамілу бромід+
1-Бром-3-метилбутан
107-82-4
0,5
п
2
735.
Ізобутилбензол+
2-Метилпропілбензол
538-93-2
50
П
4
736.
Ізобутилен
115-11-7
100
п
4
737.
Ізобутилену хлорид+
0,3
п
2
738.
Ізобутилметакрилат
97-86-9
40
п
4
739.
Ізобутинілкарбінол+
123-51-3
10
п
3
740.
Ізобутиронітрил
78-82-0
0,1
п
2
741.
Ізодецилоксипропіламін
Флотореагент
Procol CK 921 (M)
30113-45-2
1,0
п+а
2
742.
Ізолейцин
7004-09-3
5
а
3
743.
Ізопрен
2-Метилбута-1,3-дієн
78-79-5
40
п
4
744.
Ізопрену олігомери
9003-31-0
15
п
4
745.
Ізопропенілацетилен
20
п
4
746.
Ізопропіламінодифеніламін
Діафен ФП
101-72-4
2
а
2
747.
Ізопропіламін+
75-31-0
1
п
2
748.
1-Ізопропіламіно-3-(1-нафтокси)-2-пропанолу гідрохлорид+
Анаприлін
318-98-9
0,2
а
2
749.
Ізопропілацетат
108-21-4
200/50
п
4
750.
О,О-Ізопропіл-S-бензилтіофосфат
Китацин, Рицид II
13286-32-3
0,3
а
2
751.
Ізопропілбензол
Кумол
98-82-8
50
п
4
752.
Ізопропіліденацетон+
Мезитилу оксид
141-79-7
1
п
3
753.
Ізопропілнітрат
1712-64-7
5
п
3
754.
Ізопропілнітрит
541-42-4
1
п
2
Г, П
755.
Ізопропіл-М-терфеніл
27987-07-1
5
п+а
3
756.
Ізопропіл-№-фенілкарбамат
ІФК
122-42-9
2
п+а
3
757.
Ізопропілхлоркарбонат
108-23-6
0,1
п
1
758.
Ізопропіл-№-3-хлорфенілкарбамат
ІФК-хлор
101-21-3
2
п+а
3
759.
3-Ізоціантолуол+
0,1
п
1
А
760.
Індію оксид
12136-26-4
4
а
3
761.
Індію фосфід
22398-80-7
4
а
3
762.
Ітрію оксид
12036-00-9
2
а
3
763.
Йод+
7553-56-2
1
п
2
П
764.
Йодбензол+
591-50-4
2
п
3
765.
1-Йодгептафторпропан
754-34-7
1000
п
4
766.
Кадмій і його неорганічні сполуки
0,05/0,01
а
1
767.
Кадмій-ртуть-телур (твердий розчин)
29870-72-2
1
а
2
768.
Кадмію стеарат
2223-93-0
0,1
а
1
769.
Калієва сіль 4-аміно-3,5,6-трихлорпіколінової кислоти
Тордон, Хлорамп
2545-60-0
5
а
3
770.
Калій кремнефтористий (за F)
16871-90-2
0,2
п+а
2
771.
Калій магній сульфат
Калійна магнезія
13826-56-7
5
а
3
772.
Калію ацетат
127-08-2
2
а
3
Г
773.
Калію карбонат
584-08-7
2
а
3
774.
Калію ксантогенат бутиловий+
871-58-9
10
а
3
775.
Калію ксантогенат етиловий+
140-89-6
0,5
а
2
776.
Калію ксантогенат ізоаміловий+
928-70-1
1
а
2
777.
Калію ксантогенат ізобутиловий+
13001-46-2
1
а
2
778.
Калію ксантогенат ізопропіловий+
140-92-1
1
а
2
779.
Калію нітрат
7757-79-1
5
а
3
780.
Калію стеарат
593-29-3
10
а
4
781.
Калію сульфат
7778-80-5
10
а
3
782.
Калію фторид (за F)
7789-23-3
1/0,2
а
2
783.
Калію хлорат
3811-04-9
5
а
3
784.
Калію хлорид
7447-40-7
5
а
3
785.
Кальцій алюмохромфосфат (у перерах. на CrO3)
0,01
а
1
786.
Кальцій нікельхромфосфат (за Ni)
0,005
а
1
787.
Кальцію ацетат+
62-54-4
2
а
3
788.
Кальцію гідроксид+
Вапно гашене
1305-62-0
2
а
3
789.
Кальцію глюконат
299-28-5
10
а
4
790.
Кальцію нітрат+
10124-37-5
2,5
а
3
791.
Кальцію нітрит
13780-06-8
1
а
3
792.
Кальцію оксид+
1305-78-8
1
а
2
793.
Кальцію силікат синтетичний
Воластоніт
12168-85-3
4
а
3
Ф
794.
Кальцію стеарат
1592-23-0
10
а
4
795.
Кальцію фторид (за F)
7789-75-5
2,5/0,5
а
3
796.
Кальцію хлорид+
10043-52-4
2
а
3
797.
Камфора
76-22-2
3
п
3
798.
Канаміцин+
59-01-8
0,1
а
2
А
799.
Каніфоль
8050-09-7
4
п+а
3
А
800.
Капрозол коричневий 4К
51023-05-3
5
а
3
801.
Капролактам
105-60-2
10
а
3
802.
Капролактам поліоксіетилований
Інгібітор корозії КЛОЕ-15
26569-63-1
5
а
3
803.
Капрон
Полі-e-капролактам
25038-54-4
5
а
3
Ф
804.
Карбамід
Сечовина
57-13-6
10
а
3
805.
2-Карбетоксіаміно-10-(3-морфоліл-пропіоніл фенотіазину)
2
а
3
806.
2-Карбетоксіаміно-10-(3-морфоліл-пропіоніл фенотіазину) гідрохлорид
Етмозин
1
а
2
807.
2-Карбетоксіаміно-10-(b-хлорпропіоніл фенотіазину)
4
а
3
808.
1-Карбетоксиметил-4-карбетоксипіперидин
5
а
3
809.
Карбокромен
Інтенкордин, Інтенсаїн
655-35-6
0,3
а
3
810.
2-пара-о-Карбоксибензамідобензолсульфамідотіазол
Фталазол
85-73-4
1
а
2
811.
Карбоксиметилцелюлози кальцієва сіль
9050-04-8
10
а
4
812.
Карбоксиметилцелюлози натрієва сіль
9004-32-4
10
а
3
813.
п-Карбометоксисульфаніл хлорид
1
а
2
А
814.
п-Карбомінопіролідон-2
Парацетамол, Пірацетам
7491-74-9
2
а
3
815.
Карбонат 4,4-діамінодициклогексилметану
Інгібітор корозії В-30
37872-62-1
2
п+а
3
816.
Карбонат потрійний
1/0,5
а
2
817.
Каталізатор міднохромбарієвий (у перерахунку на CrO3)
0,01
а
1
818.
Кераміка
66402-68-4
2
а
3
Ф
819.
Керосин (у перерахунку на C)
8008-20-6
300
п
4
820.
Кислота адипінова
Кислота 1,4-бутандикарбонова
124-04-9
4
а
3
821.
Кислота 4,4-азобензолдикарбонова
3
а
3
822.
Кислота азотна+
7697-37-2
2
а
3
Г, П
823.
Кислота акрилова
79-10-7
5
п
3
824.
Кислота 3-аміно-2-гідроксибензойна
Кислота 5-аміносаліцилова
89-57-6
0,5
а
2
825.
Кислота аміноенантова
8
а
3
826.
Кислота амінопеларгонова
8
а
3
827.
Кислота 6-амінопеніциланова+
551-16-6
0,4
а
2
А
828.
Кислота амінофенілоцтова
DZ-a-Фенілгліцин
2835-06-5
5
а
3
829.
Кислота аспарагінова
10
а
3
830.
Кислота ацетилсаліцилова
Аспірин
50-78-2
0,5
а
2
831.
Кислота бензойна
65-85-0
5
а
3
832.
Кислота бензол-1,2,4-трикарбонова
Кислота тримелітова
528-44-9
0,1
а
2
А
833.
Кислота борна
10043-35-3
10
п+а
3
834.
Кислота бутандіова
Кислота бурштинова
110-15-6
1,0
а
3
835.
Кислота валеріанова
Кислота пентанова
109-52-4
5
п
3
836.
Кислота 2-гідрокси-3,5-динітробензойна
Кислота 3,5-динітросаліцилова
609-99-4
0,5
а
2
837.
Кислота глутамінова
6899-05-4
10
а
3
838.
Кислота 1,10-декандикарбонова
693-23-2
10
а
3
839.
Кислота b,b-диметилакрилова
541-47-9
5
п+а
3
840.
Кислота 3,5-динітро-4-хлорбензойна
118-97-8
1
а
2
841.
Кислота дихлороцтова +
79-43-6
4
п+а
3
П
842.
Кислота a,a-дихлорпропіонова
75-99-0
10
п+а
3
843.
Кислота a,b-дихлор-b-формілакрилова+
Кислота мукохлорна
87-56-9
0,1
а
2
844.
Кислота 2-етилгексанова
149-57-5
5
п
3
845.
Кислота ізофталева+
121-91-5
0,2
а
2
А
846.
Кислота капронова
142-62-1
5
п
3
П
847.
Кислота кремнієва (колоїдний розчин, за сухим залишком)
1343-98-2
1
а
3
Ф
848.
Кислота кремнієва (колоїдний розчин, за сухим залишком) у суміші:
1343-98-2
а) з плавленим кварцем (кварцевим склом)
1
а
3
Ф
1.
б) з цирконом
2
а
3
Ф
849.
Кислота масляна
Кислота бутанова
107-92-6
10
п
3
П
850.
Кислота метакрилова
Кислота 2-метилпроп-2-енова
79-41-4
10
п
3
П
851.
Кислота метиленбутадієнова
Кислота ітаконова
4
а
3
852.
Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойна +
1918-00-9
1
а
2
853.
Кислота монохлороцтова+
79-11-8
1
п+а
2
П
854.
Кислота a-монохлорпропіонова+
598-78-7
2
п+а
3
855.
Кислота мурашина+
64-18-6
1
п
2
П
856.
Кислота 2,6-нафталіндикарбонова+
1141-38-4
0,1
а
2
857.
Кислота 1,4,5,8-нафталінтетракарбонова+
128-97-2
0,5
а
2
858.
Кислота 2-нафтойна
Кислота 2-нафтамінкарбонова
93-09-4
0,1
а
2
859.
Кислота нікотинова
Кислота піридин-3-карбонова
59-67-6
1
а
2
860.
Кислота нітрилотриметиленфосфонова
6419-19-8
2
а
3
861.
Кислота п-нітробензойна
62-23-7
2
а
3
862.
Кислота 2-окси-3,6-дихлорбензойна+
3401-80-7
1
а
2
863.
Кислота b-оксинафтойна
92-70-6
0,1
а
2
864.
Кислота 1-оксіетилідендифосфонова
2809-21-4
2
а
3
865.
Кислота оцтова+
64-19-7
5
п
3
П
866.
Кислота пентафторпропіонова
422-64-0
2
п
3
867.
Кислота пропіонова
79-09-4
20
п
4
868.
Кислота саліцилова +
Кислота 2-гідроксибензойна
69-72-7
0,1
а
2
869.
Кислота себацинова
Кислота 1,10-декандіова
111-20-6
4
а
3
870.
Кислота сірчана+
7664-93-9
1
а
2
П
871.
Кислота сульфамінова
Кислота аміносульфонова
5329-14-6
2
а
3
872.
Кислота терефталева
Кислота 1,4-бензолдикарбонова
100-21-0
0,1
п+а
1
А
873.
Кислота тіогліколева+
68-11-1
0,1
п+а
1
874.
Кислота трифтороцтова+
76-05-1
2
п
3
875.
Кислота 3,5,6-трихлор-4-амінопіколінова
1918-02-1
2
а
3
876.
Кислота трихлороцтова+
76-03-9
5
п+а
3
877.
Кислота a,a,b-трихлорпропіонова
3278-46-4
10
п+а
3
878.
Кислота феноксіоцтова+
122-59-8
1
а
3
879.
Кислота 4-хлорбензофенон-2-карбонова
1147-42-8
1
а
2
880.
Кислота хлорпеларгонова
1120-10-1
5
п
3
881.
Кислота хлорпропіонова
107-94-8
5
п
3
882.
Кислота хризантемова
10453-89-1
10
п+а
3
883.
Кислота ціанурова+
108-80-5
0,5
а
2
884.
Кобальт
7440-48-4
0,05/0,01
а
1
А
885.
Кобальт-самарієва композиція магнітів+ (за Co)
12017-68-4
0,05
а
1
А
886.
Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду+ (за Co)
16842-03-8
0,01
п
1
А, Г
887.
Кобальту оксид+
1307-96-6
0,05/0,01
а
1
А
888.
Кополімер акрилонітрилу і 2-метил-5-вінілпіридину
Волокно ВІОН-АН-1
5
а
3
889.
Кополімер стиролу з a-метилстиролом
9011-11-4
5
а
4
890.
Кополімер стиролу хлорметильованого і 2 % п-дивінілбензолу
10
а
4
891.
Кополімери на основі вінілхлориду і вінілідендихлориду
9011-06-7
10
а
4
892.
Корунд білий
1302-74-5
6
а
4
Ф
893.
Кофеїн-бензоат натрію (у перерахунку на кофеїн основу)
8000-95-1
0,5
а
2
894.
Кофеїн основа
58-08-2
0,5
а
2
895.
Крезидин+
5-Метил-2-метоксіанілін
120-71-8
2
п+а
3
896.
Крезол+
1319-77-2
0,5
п
2
897.
Кремнемідний сплав
4
а
3
Ф
898.
Кремній чотирифтористий (за F)
7783-61-1
0,5/0,1
п
2
Г, П
899.
Кремнію діоксид аморфний і склоподібний у вигляді аерозолю дезінтеграції (діатоміт, кварцеве скло, плавлений кварц, трепел)
7631-86-9
1 *
а
3
Ф
900.
Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації за вмісту більше ніж 60 %
7631-86-9
1 *
а
3
Ф
901.
Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації за вмісту від 10 до 60 %
7631-86-9
2 *
а
3
Ф
902.
Кремнію діоксид аморфний у суміші з оксидами марганцю у вигляді аерозолю конденсації з вмістом кожного із них не більше ніж 10 %
7631-86-9
1 *
а
3
Ф
903.
Кремнію діоксид кристалічний (кварц, кристоболіт, тридиміт) за вмісту у пилу більше ніж 70 % (кварцит, динас та ін.)
14808-60-7
1 *
а
3
Ф
904.
Кремнію діоксид кристалічний за вмісту в пилу від 10 до 70 % (граніт, шамот, слюда-сирець вуглепородний пил та ін.)
14808-60-7
2 *
а
3
Ф
905.
Кремнію діоксид кристалічний за вмісту в пилу від 2 до 10 % (горючі кукерситні сланці, мідносульфідні руди і ін.)
14808-60-7
4 *
а
3
Ф
906.
Кремнію карбід (карборунд)
Карборунд
409-21-2
6
а
4
Ф
907.
Кремнію карбід (аерозоль конденсації)
409-21-2
4
а
3
Ф
908.
Кремнію карбід (волокнисто-голкова мікроструктура частинок) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)
409-21-2
0,5
а
2
909.
Кремнію нітрид
12033-89-5
6
а
4
Ф
910.
Кремнію нітрид (аерозоль конденсації)
2
а
3
Ф
911.
Кремнію нітрид (волокнисто-голкова мікроструктура частинок) (аерозоль конденсації тугоплавких сполук)
12033-89-5
0,5
а
2
912.
Кремнію тетраборид
12007-81-7
6
а
4
Ф
913.
"Кристалін" (добриво)
5
а
3
914.
Ксантино-нікотинат [7-(2-окси-3-метил-оксіетиламіно) пропілтеофіліну основа ]
1
а
2
915.
Ксилідин+
1300-73-8
3
п
3
916.
Ксилоглюканофтоетидин:
зі ступенем очищення Пх і П3х
2
а
3
1.
зі ступенем очищення П10х і П20х
4
а
3
917.
Ксилол
Диметилбензол
1330-20-7
50
п
3
918.
Кубовий бордо- біс-бензімідазо [2,1-в; 2', 1'- i] бензо [Lmn] [3,8] фенантролін-6,9-діон (цис-1, 4, 5, 8- нафтоїлендибензімідазол)
5
а
3
919.
Кубовий червоний 2 Ж суміш ізомерів біс-бензімідазо [2,1-в; 2,1-i]бензо[Lmn] [3,8] фенантроліндіону
5
а
3
920.
Кубовий яскраво-оранжевий-біс-бензімідазо[2,1- в; 2,1-i] бензо[Lmn] [3, 8] фенантролін-8, 17- діон (транс-1, 4, 5, 8-нафтоілендибензімідазол)
4424-06-0
5
а
3
921.
Купроцин
8066-21-5
0,5
а
2
922.
Лавсан
25038-59-9
5
а
3
Ф
923.
Лаппаконітину гідробромід
Алапінін
97792-45-5
0,1
а
2
924.
Леван (полісахарид мікробного походження)
9013-95-0
1
а
2
925.
Левоміцетин
56-75-7
1
а
2
А
926.
Лейцин
7005-03-0
5
а
3
927.
Леспедиція копійчана (трава)
10
а
4
928.
Лігніни
9005-53-2
6
а
4
929.
Лігроїн (у перерахунку на С)
8032-32-4
300
п
4
930.
Лізин
5
а
3
931.
L-лізин есцинату+
2,0
а
3
932.
Лізин кормовий кристалічний
56-87-1
5
а
3
933.
Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат
7179-49-9
0,5
а
2
А
934.
Ліпази мікробні
9001-62-1
1
а
2
935.
Ліприн (за білком)
0,1
а
2
А
936.
Літію фторид (за F)
7789-24-4
1/0,2
а
2
937.
Луги їдкі+ (розчин у перерахунку на NaOH)
0,5
а
2
П
938.
Лупинін+
486-70-4
0,2
п+а
2
939.
Люмінофор ЛФ-490-1
4
а
3
Ф
940.
Люмінофор Р-14 (оксисульфід ітрію, активований тербієм)
1
а
2
941.
Люмінофор ФГІ-627 / 593-1 (борат ітрію, активований європієм)
2
а
3
942.
Люмінофори Л-3500-III, ЛФ-630-І, ЛЦ-6200-1, ЛФ-6500-1
6
а
4
Ф
943.
Люмінофори ЛР-1 (борат магнію, активований титаном і оловом)
6
а
4
Ф
944.
Люмінофори типу ЕЛС-670
2
а
3
945.
Люмінофори типу ЕЛС-580-В, ЕЛС-510-В, ЕЛС-455-В
5
а
3
Ф
946.
Люмінофори типу К-77 (за оксидом ітрію)
2
а
3
947.
Люмінофори типу К-82-Н, К-75 (за сульфідом цинку)
5
а
3
948.
Люмінофори типу К-86 (за оксидом цинку)
2
а
3
949.
Люмінофори типу ФЛД-605
6
а
4
Ф
950.
Люмінофори, які містять кадмій (К-82, К-83, Р-540 у, КТБ, В-3-Ж) (за кадмієм)
0,1
а
2
951.
Магнезит
546-93-0
10
а
4
Ф
952.
Магнію динітрат+
10377-60-3
3
а
3
П
953.
Магнію оксид
1309-48-4
4
а
4
954.
Магнію сульфат
7487-88-9
2
а
3
955.
Магнію фторид (за F)
7782-64-1
2,5/0,5
а
3
956.
Магнію хлорат
10326-21-3
5
а
3
957.
Марганець у зварювальних аерозолях за його вмісту:
7439-96-5
1.
до 20 %
0,2
а
2
1.
від 20 до 30 %
0,1
а
2
958.
Марганцю оксид (у перерахунку на MnO2)
1313-13-9
а) аерозоль дезінтеграції
0,3
а
2
1.
б) аерозоль конденсації
0,05
а
1
959.
Марганцю стеарат
3353-05-7
3
а
3
960.
2,4,6-Триметиланілін+
Мезидин
88-05-1
1
п
2
961.
2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин
Меламін
108-78-1
0,5
а
2
962.
Меприн-бактеріальний (ацидофільні бактерії) (за білком)
0,3
а
2
963.
2-Меркаптобензотіазол
Каптакс
149-30-4
1
а
2
964.
Меркаптофос+
8065-48-3
0,02
п+а
1
965.
Меркуран+ (за ртуттю)
151-38-2
0,005
п+а
1
966.
Метакриламід
79-39-0
1
п+а
2
967.
Метакриловий ефір етиленгліколю
868-77-9
20
п
4
968.
Метакрилонітрил+
126-98-7
1
п
2
А
969.
Металілхлорид+
563-47-3
0,3
п
2
970.
Металокерамічний сплав на основі дибориду титану-хрому (в перерахунку на бор)
1
а
3
971.
Метан
74-82-8
7 000
п
4
972.
п-Метандіол-1,8-гідрат
Терпінгідрат
2451-01-6
3
а
3
973.
Метансульфохлорид+
124-63-0
4
п
3
974.
Метацикліну гідрохлорид+
3963-95-9
0,4
а
2
А
975.
Метилакрилат
96-33-3
5
п
3
976.
a-Метилакролеїн+
2-Метил-2-пропеналь
78-85-3
0,5
п
2
977.
Метилаль
109-87-5
10
п
3
978.
2-Метил-4-аміно-5-етокси-метилпіримідин
Амінопіримідин
101080-48-2
1
п+а
2
979.
п-, o-Метиланізол
104-93-8 *
10
п
3
980.
Метилацетат
79-20-9
100
п
4
981.
Метилацетилен-аленова фракція (за ме-тилацетиленом)
135
п
4
982.
Метилацетоацетат
105-45-3
5
п
3
983.
Метил-№-(2-бензімідозоліл)карбамат
БМК
10605-21-7
0,1
а
2
984.
№-метил-4-бензилкарбамідо-піридинію-йодид
Ізамбен, Амізон
201349-37-3
2,0
а
3
985.
Метилбензилкетон
103-79-7
5
п
3
986.
Метилбензиловий ефір ацетооцтової кислоти
40552-84-9
5
п
3
Г
987.
Метилбензиловий ефір хлорацетооцтової кислоти+
2
п
3
988.
5-Метилбензотриазол
136-85-6
5
п+а
3
989.
Метилвінілкетон+
78-94-4
0,1
п
1
990.
6-Метил-2-вінілпіридин+
1122-70-9
0,5
п
2
991.
2-Метил-5-вінілпіридин+
140-76-1
2
п
3
992.
Метилгексилкетон
Октан-2-он
111-13-7
200
п
4
993.
Метилдигідропіран+
27156-32-7
5
п
3
994.
Метилдіетаноламін+
105-59-9
5
п+а
3
995.
1-Метил-4-діетилкарбамілпіперазину цитрат
Дитразинцитрат
24853-80-3
5
а
3
996.
2-Метил-1,3-діоксолан+
497-26-7
10
п
4
997.
№,№-Метилен-біс-(b-вінілсуфонілпропіонамід)
1
а
2
998.
Метиленбіс (нафталінсульфонат) натрію
Диспергатор НФ
26546-58-4
2
а
3
999.
Метиленсечовина
598-50-5
10
а
3
1000.
Метилентетрагідропіран+
36838-71-8
50
п
4
1001.
Метилену бромід
74-95-3
10
п
3
1002.
Метилену хлорид
74-09-2
50
п
4
1003.
2-Метил-6-етиланілін+
24549-06-2
5
п
3
1004.
Метилетилкетон
107-87-9
200
п
4
1005.
0-Метил-0-етилнітрофенілтіофосфат+
Метилетилтіофос
2591-57-3
0,03
п+а
1
1006.
2-Метил-5-етилпіридин+
104-90-5
2
п
3
1007.
0-Метил-0-етил-0-(2,4,5-трихлорфеніл)тіофосфат+
Трихлорметафос-3
2633-54-7
0,03
п+а
2
1008.
0-Метил-0-етилхлортіофосфат
13289-13-9
0,3
п
2
1009.
Метилізобутилкарбінол+
4-Метилпентанол-2
108-11-2
10
п
3
1010.
Метилізобутилкетон+
4-Метилпентан-2-он
108-10-1
5
п
3
1011.
Метилізотіоціанат+
556-61-6
0,1
п
1
А
1012.
Метилізоціанат+
624-83-9
0,05
п
1
А, Г, П
1013.
Метилмеркаптан
74-93-1
0,8
п
2
1014.
1-Метилмеркаптоімідазол
Мерказоліл
60-56-0
1
а
2
1015.
Метилмеркаптофос+
8022-00-2
0,1
п+а
1
1016.
Метилметакрилат
80-62-6
10
п
3
1017.
№-Метил-N'-метокси-N'-(3,4-дихлорфеніл)сечовина
Карбатіон Лінурон
330-55-2
1
а
2
1018.
№-Метилморфолін+
109-02-4
5
п
3
1019.
1-Метилнафталін,
2-Метилнафталін
90-12-0
91-57-6
20
п
4
1020.
Метиловий ефір акрилової кислоти
Метилакрилат
96-33-3
5
п
3
1021.
Метиловий ефір валеріанової кислоти+
624-24-8
1
п
2
1022.
Метиловий ефір ізовалеріанової кислоти+
Метил-3-метилбутаноат
556-24-1
5
п
3
1023.
Метиловий ефір ізомасляної кислоти+
Метил-2-метилпропаноат
547-63-7
10
п
3
1024.
Метиловий ефір капронової кислоти+
110-42-9
1
п
3
1025.
Метиловий ефір масляної кислоти+
Метилбутаноат
623-42-7
5
п
3
1026.
Метиловий ефір нітрооцтової кислоти