БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.04.2020 № 253
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2020 р.
за № 752/35035

Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (740-2011-п) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України (z1973-13) , затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 року за № 1973/24505, такі зміни:
у пункті 4 слово "першої" замінити словом "одинадцятої";
додатки 1, 2 до Порядку (z1973-13) викласти в новій редакції, що додаються.
2. Внести зміни до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України (z1974-13) , затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 року за № 1974/24506, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Управлінню документообігу та інформаційно-технічного забезпечення забезпечити:
подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
В. Криклій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
04 листопада 2013 року № 862
(у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України
від 30 квітня 2020 року № 253)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 серпня 2020 р.
за № 752/35035

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України

№ з/п
Послуга, що надається
Норми витрат
1
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
2
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
3
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
4
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
__________
Примітка.
Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
Начальник
Управління документообігу
та інформаційно-технічного
забезпечення
В. Скочко
Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на публічну інформацію,
розпорядником якої є
Міністерство інфраструктури України
(пункт 5)

ЗАЯВКА № __________

від "___" ____________ 20___ року на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України

____________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Мінінфраструктури, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи
Дата реєстрації та номер документа, присвоєний під час реєстрації в системі електронного документообігу Міністерства інфраструктури України
Послуга, що надається
Кількість аркушів
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
(За відсутності даних ставиться прочерк)
Виконавець:
_______________________
(посада)
_____________
(підпис)
_____________________
(П.І.Б.)
Керівник структурного підрозділу, у якого знаходиться запитувана інформація:
_______________________
(посада)
_____________
(підпис)
_____________________
(П.І.Б.)
Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на публічну інформацію,
розпорядником якої є
Міністерство інфраструктури України
(пункт 6)

РАХУНОК

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України

( Див. текст (z0752-20F33) )