БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.07.2020 № 57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2020 р.
за № 779/35062

Про утворення міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка (328-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328 (зі змінами), пункту 6 Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення (1122-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1122 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Утворити міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 21 лютого 2020 року № 44 (z0218-20) "Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2020 року за № 218/34501.
4. Юридичному управлінню (Колтирін О.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр
О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
прикордонної служби України
Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини
Міністр внутрішніх справ України
Перший заступник Голови
Служби безпеки України
Голова Служби
зовнішньої розвідки України
Постійний Представник
Президента України
в Автономній Республіці Крим
Міністр закордонних справ України
Міністр оборони України
Міністр охорони здоров’я України
Міністр соціальної політики України
С. Дейнеко
Л. Денісова
А. Аваков
В. Малюк
В. Кондратюк
А.О. Кориневич
Д.. Кулеба
А. Таран
М. Степанов
М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово
окупованих територій України
17 липня 2020 року № 57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2020 р.
за № 779/35062

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, постановами Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 328 (328-2018-п) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка", від 11 грудня 2019 року № 1122 (1122-2019-п) "Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення", а також цим Положенням.

II. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.
2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінреінтеграції.
3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Комісію завдань і функцій.
4. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки тимчасово виконує заступник голови Комісії, який в такому разі є головуючим на її засіданнях.
5. Секретар Комісії готує необхідні матеріали для роботи Комісії, забезпечує оповіщення членів Комісії про дату, час та місце проведення засідань Комісії, веде та оформлює протокол засідання Комісії.
6. У разі відсутності секретаря Комісії його обов'язки тимчасово виконує за дорученням голови інший член Комісії.

III. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу Комісії.
3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комісії.
4. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.
5. На підставі рішень Комісії, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 1 розділу IV цього Положення, Мінреінтеграції видає відповідний наказ.
6. Наказ Мінреінтеграції може бути оскаржений відповідно до чинного законодавства України.

IV. Завдання та повноваження Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:
1) прийняття рішення про визнання особи, включеної до сформованого СБУ переліку звільнених осіб, такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України;
2) прийняття рішення щодо надання бюджетних коштів у розмірі, встановленому законодавством, для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням;
3) надання рекомендацій щодо закладу охорони здоров'я, яким може надаватися медична та реабілітаційна допомога особам, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, які не є військовослужбовцями та працівниками, а також резервістами, військовозобов'язаними Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцями військових прокуратур, особами рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейськими, особами рядового, начальницького складу, військовослужбовцями МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
2. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, особа, позбавлена особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, член сім'ї, близький родич, законний представник або представник, який діє за довіреністю в інтересах такої особи, звертаються до Мінреінтеграції з письмовим зверненням. До звернення додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та заявника (а у разі, якщо заявником є представник, який діє за довіреністю - також, копія такої довіреності);
2) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України;
3) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення.
3. Для прийняття рішення, передбаченого підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, особа, позбавлена особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю, член сім'ї, близький родич, законний представник або представник, який діє за довіреністю в інтересах такої особи, звертаються до Мінреінтеграції з письмовим зверненням, в якому зазначаються реквізити їх особових рахунків, відкритих в банківських установах України у порядку, встановленому законодавством. До звернення додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, позбавленої особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю, та заявника (а у разі, якщо заявником є представник, який діє за довіреністю - також, копія такої довіреності);
2) відомості або документи, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю;
3) інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення.
4. Підставами для відмови у визнанні особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України та/або наданні бюджетних коштів є:
1) набуття законної сили обвинувальним вироком суду України стосовно особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або позбавленої особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю, у зв'язку із вчиненням нею злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, в тому числі втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
2) неподання/подання не в повному обсязі документів, відомостей, передбачених цим Положенням, або подання їх неналежною особою.
5. Комісія має право:
1) одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати в разі потреби до роботи Комісії працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, провідних вчених і фахівців установ, підприємств та організацій (за погодженням з їх керівниками), запрошувати представників інститутів громадянського суспільства (за згодою);
3) здійснювати взаємодію та обмін інформацією з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері захисту прав людини, з урахуванням вимог положень Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) ;
4) розглядати інші питання та приймати рішення відповідно до компетенції.
Заступник начальника
Юридичного управління -
начальник відділу
нормативно-правового
супроводу
О. Колтирін