БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2020 року № 171

Про встановлення невідповідності кандидатур, внесених до складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві виборчих комісій, вимогам Виборчого кодексу України та їх відхилення

До Центральної виборчої комісії надійшли подання таких місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України поточного скликання: ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Політичної Партії "ГОЛОС" та місцевих організацій політичних партій, які уклали угоду про політичну співпрацю на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори: Політичної партії "СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ", яка уклала угоду про політичну співпрацю на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з Депутатською групою "ДОВІРА", ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", що уклала угоди про політичну співпрацю на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року та на перших виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року з Депутатською групою "Партія "За майбутнє", а також зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідних адміністративно-територіальних одиницях місцевих організацій політичних партій разом із доданими до них документами щодо кандидатур до складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві виборчих комісій.
Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.
Відповідно до частини четвертої статті 203 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів. Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські, районні в містах Києві, Севастополі (у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - міська міст Києва, Севастополя) організації політичних партій, зазначених у частині другій цієї статті, а в разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії - обласна організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Такі подання вносяться не раніше ніж за дев’яносто днів та не пізніш як за вісімдесят днів до дня чергових виборів (з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно).
За змістом частин другої, третьої, дев’ятої, десятої статті 203 Кодексу (396-20) подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої комісії визначеними Кодексом суб'єктами подання кандидатур у встановленій Кодексом (396-20) кількості, за формою (v0137359-20) , затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 24 липня 2020 року № 137 (v0137359-20) "Про форми подань щодо кандидатур до складу виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів", на паперових носіях та в електронному вигляді. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації політичної партії та скріплюється печаткою місцевої організації політичної партії або печаткою організації політичної партії вищого рівня, або печаткою цієї політичної партії.
До подання додаються копії паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи.
Заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах надаються відповідним суб’єктам подання кандидатур до моменту внесення до відповідної виборчої комісії подання стосовно кандидатур до складу територіальної виборчої комісії.
У разі виявлення відповідною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу територіальної виборчої комісії від різних суб’єктів подання кандидатур виборча комісія звертається до відповідних суб’єктів подання, кандидата, запропонованого до складу територіальної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання відповідна виборча комісія відхиляє кандидатуру такої особи.
У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) освіта;
5) відомості про володіння державною мовою;
6) місце роботи (заняття), посада;
7) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
8) наявність досвіду роботи у виборчих комісіях;
9) відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку.
За змістом частин першої, третьої статті 34 Кодексу (396-20) до складу виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (254к/96-ВР) . До складу виборчої комісії не можуть входити, зокрема, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
Разом з тим на порушення вказаних вимог положень Кодексу (396-20) деякими суб’єктами подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій одночасно внесено одних і тих самих осіб та не підтверджено надання такими особами згоди на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання кандидатур (частина третя статті 203 Кодексу (396-20) ); осіб, які не мають права голосу відповідно до статті 70 Конституції України (254к/96-ВР) (частина перша статті 34 Кодексу (396-20) ); осіб, які є посадовими та службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівниками правоохоронних органів (частина третя статті 34 Кодексу (396-20) ).
Крім того, до складу окремих територіальних виборчих комісій внесено кандидатури неналежними суб’єктами подання кандидатур, поза встановленими Кодексом (396-20) строками або у більшій кількості, ніж визначено Кодексом (частина четверта статті 203 Кодексу (396-20) ).
Окремі подання до складу територіальних виборчих комісій внесено не за формою, встановленою Центральною виборчою комісією та/або не містять відомостей, передбачених частиною десятою статті 203 Кодексу (396-20) , не підписані керівником місцевої організації політичної партії та/або не скріплені відповідною печаткою або до них не додано копії паспортних документів пропонованих осіб (частина дев’ята статті 203 Кодексу (396-20) ).
Також за результатами перевірки відомостей про кандидатури, внесені до складу територіальних виборчих комісій, проведеної відповідно до частини першої статті 29 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) , деякими суб’єктами подання кандидатур внесено до складу територіальних виборчих комісій кандидатури, які за даними Державного реєстру виборців померли або визнані судом недієздатними.
Згідно з частиною третьою статті 203 Кодексу (396-20) кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, які не відповідають вимогам, зазначеним у статті 34 Кодексу (396-20) , або внесені з порушенням вимог частин другої - десятої цієї статті, відхиляються.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 34, частин другої - четвертої, дев’ятої, десятої статті 203 Виборчого кодексу України (396-20) , беручи до уваги Роз’яснення щодо застосування окремих положень Виборчого кодексу України стосовно участі місцевих організацій політичних партій у формуванні виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року (v0156359-20) , затверджене постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2020 року № 156, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити невідповідність кандидатур, внесених до складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві виборчих комісій, вимогам Виборчого кодексу України (396-20) та відхилити їх за списками згідно з додатками 1 - 25 . (v0171359-20F34)
2. Копію цієї постанови разом з відповідним додатком видати представникам суб’єктів подання кандидатур, якими внесено кандидатури до складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві виборчих комісій, відхилені пунктом 1 цієї постанови.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
( Додатки 1-25 взято з сайту Центральної виборчої комісії )