БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2020 року № 174

Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів

Відповідно до частин дев’ятої, одинадцятої статті 33, частини дев’ятнадцятої статті 36, частини шостої статті 37, частини шостої статті 73, пунктів 4, 10 частини першої статті 205, частини першої, пункту 10 частини другої статті 206, частини першої статті 209, частини дев’ятої статті 212 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів (додаток 1).
2. Встановити форми (v0174359-20F44) :
акта про передачу місцевим органом виконавчої влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування печаток дільничних виборчих комісій з місцевих виборів територіальній виборчій комісії (додаток 2);
відомості про передачу печаток дільничних виборчих комісій територіальною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів (додаток 3);
акта про передачу печатки дільничної виборчої комісії з місцевих виборів територіальній виборчій комісії (додаток 4);
акта про передачу територіальною виборчою комісією печаток дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на зберігання (додаток 5).
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 1 вересня 2015 року № 212 (v0212359-15) "Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ".
4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома територіальних виборчих комісій.
5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2020 року № 174

ПОРЯДОК

виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення однакового застосування Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) щодо порядку виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів (далі - територіальні, дільничні виборчі комісії).
1. Територіальні та дільничні виборчі комісії мають власні печатки, які виготовляються за зразками (v0122359-20) , затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 122 "Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа "Вибув".
2. Територіальні виборчі комісії забезпечують виготовлення власних печаток. Виготовлення печаток дільничних виборчих комісій забезпечує міська (міст без районного поділу), районна в місті, селищна, сільська виборча комісія, яка утворила дільничні виборчі комісії.
3. Печатки територіальних і дільничних виборчих комісій виготовляються спеціалізованими підприємствами (штемпельно-граверними майстернями) за зверненням голови відповідної виборчої комісії, у разі його відсутності - заступника голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретаря комісії. Указані особи мають право і на отримання печатки від підприємства, що її виготовило.
4. Печатки територіальних і дільничних виборчих комісій виготовляються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, в межах затвердженого відповідною територіальною виборчою комісією єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, а в період після закінчення виборчого процесу - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
5. У разі втрати, непридатності печаток територіальних виборчих комісій, перейменування адміністративно-територіальної одиниці, утворення територіальної виборчої комісії у зв’язку з утворенням адміністративно-територіальної одиниці невідкладно забезпечується виготовлення печаток за відповідними зразками (v0122359-20) , затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 122 "Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа "Вибув".
У разі втрати, непридатності печаток дільничних виборчих комісій, утворення дільничної виборчої комісії у зв’язку з утворенням нової виборчої дільниці, перейменування адміністративно-територіальної одиниці невідкладно забезпечується виготовлення печаток дільничних виборчих комісій за відповідними зразками (v0122359-20) , затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 122 "Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа "Вибув".
6. У разі проведення місцевих виборів місцевий орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування передає печатки відповідних дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, які перебувають у них на зберіганні, відповідній міській (міста без районного поділу), районній у місті, селищній, сільській виборчій комісії, яка утворює дільничні виборчі комісії, про що складається акт у двох примірниках (додаток 2), один з яких залишається у місцевому органі виконавчої влади, органі влади Автономної Республіки Крим або органі місцевого самоврядування, інший - у територіальній виборчій комісії.
Міська (міста без районного поділу), районна в місті, селищна, сільська виборча комісія передає відповідним дільничним виборчим комісіям їх печатки не пізніш як на другий день після дня прийняття свого рішення про утворення дільничних виборчих комісій. Передача печаток дільничних виборчих комісій здійснюється за відомістю (додаток 3).
7. Печатки територіальних і дільничних виборчих комісій використовуються для проставлення на документах, засвідчення копій та витягів з документів у випадках, передбачених законодавством.
8. Під час виборчого процесу печатки територіальних і дільничних виборчих комісій зберігаються у сейфах (металевих шафах) у приміщенні відповідної виборчої комісії.
9. У разі проведення повторного голосування печатка дільничної виборчої комісії залишається в цій комісії.
10. У разі припинення повноважень складу виборчої комісії, зокрема дострокового, виборча комісія, повноваження якої припинено, зобов’язана невідкладно передати печатки виборчій комісії, сформованій (затвердженій) у новому складі.
Відповідальним за передачу є голова відповідної виборчої комісії, у разі його відсутності - заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретар комісії, повноваження якої припинено.
11. Дільнична виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів передає власну печатку до відповідної міської (міста без районного поділу), районної в місті, селищної, сільської виборчої комісії, що її утворила, про що складається відповідний акт (додаток 4).
12. Не пізніш як на десятий день після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів міські (міст без районного поділу), районні в місті, селищні, сільські виборчі комісії передають печатки дільничних виборчих комісій на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, про що складається акт у двох примірниках (додаток 5), один з яких залишається у місцевому органі виконавчої влади, органі влади Автономної Республіки Крим або органі місцевого самоврядування, інший - у територіальній виборчій комісії.
13. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування забезпечують зберігання переданих їм печаток дільничних виборчих комісій.
14. Територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів забезпечує зберігання власної печатки.
15. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до законодавства здійснюють їх повноваження, надають територіальним виборчим комісіям сейфи (металеві шафи) для постійного зберігання власних печаток, виборчої та іншої документації, що не передається до місцевих державних архівних установ.
16. Особи, винні у протиправному використанні та псуванні печатки, відшкодовують заподіяну шкоду в порядку, встановленому законодавством.
17. Відповідальним за збереження печатки виборчої комісії є голова відповідної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретар комісії.
18. У разі втрати печатки територіальної виборчої комісії голова відповідної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретар комісії забезпечує публікацію в місцевому засобі масової інформації повідомлення про недійсність втраченої печатки.
Публікацію про втрату і недійсність печатки дільничної виборчої комісії забезпечує міська (міст без районного поділу), районна в місті, селищна, сільська виборча комісія, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію.
19. Печатки, непридатні для використання, знищуються відповідною територіальною виборчою комісією з додержанням вимог, передбачених Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ (z0962-00) , затвердженою наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року № 130, про що складається акт у довільній формі за підписом голови територіальної виборчої комісії, у разі його відсутності - заступника голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретаря комісії та ще двох членів комісії. Знищення печатки здійснюється шляхом подрібнення кліше.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА