БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2020 року № 170

Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо питання забезпечення звичайних виборчих дільниць приміщеннями для організації роботи дільничних виборчих комісій та проведення голосування

Відповідно до статті 6 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) виборчі права громадян України - це гарантовані Конституцією України (254к/96-ВР) та Кодексом (396-20) їхні права на участь у виборах, які проводяться в Україні. Основні виборчі права громадян України включають право вільно обирати (право голосу на виборах) та право бути обраним.
Підставою реалізації громадянином України свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці відповідно до Кодексу (396-20) .
За змістом статей 28, 29 Кодексу (396-20) підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів виборців здійснюються на виборчих дільницях, що утворюються Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до Кодексу (396-20) та існують на постійній чи тимчасовій основі. Виборчі дільниці, що існують на постійній основі, в тому числі звичайні, що призначені для організації та проведення голосування виборців за місцем їх проживання, утворюються та ліквідовуються Центральною виборчою комісією в установленому нею порядку.
При цьому кожна виборча дільниця має адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії (частина сьома статті 28 Кодексу (396-20) ).
Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці (v0116359-20) затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 116 (далі - Порядок (v0116359-20) ), згідно з пунктом 1.2 якого утворення виборчих дільниць на постійній основі здійснюється за рішенням Центральної виборчої комісії.
Пунктом 1.4 Порядку (v0116359-20) передбачено, що рішення щодо утворення нових виборчих дільниць на постійній основі, зміни меж виборчих дільниць, утворених на постійній основі, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій, інших відомостей щодо таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації приймається Центральною виборчою комісією за поданнями відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та Міністерства закордонних справ України (далі - суб’єкти внесення подання).
Водночас пунктом 8.1 Порядку (v0116359-20) встановлено, що виборча дільниця, яка існує на постійній основі, ліквідується, зокрема, у разі виникнення обставин, які об’єктивно унеможливлюють використання приміщення для голосування та/або приміщення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці для організації голосування на виборах та/або розміщення дільничної виборчої комісії за відсутності інших приміщень, придатних для відповідного використання.
Виборчі дільниці на постійній основі утворено згідно з Кодексом (396-20) постановами Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 (v0117359-20) "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі" та № 118 (v0118359-20) "Про утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі".
Після прийняття Центральною виборчою комісією вказаних постанов, якими утворено виборчі дільниці на постійній основі, до Комісії від суб’єктів внесення подань надійшла низка подань щодо ліквідації звичайних виборчих дільниць, в обґрунтуванні яких зазначено неможливість використання приміщення для голосування та приміщення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці для організації голосування на виборах і розміщення дільничної виборчої комісії (у більшості випадків через аварійний стан будівлі) та відсутність інших приміщень, придатних для відповідного використання.
При цьому в поданні щодо ліквідації звичайної виборчої дільниці пропонується віднести виборців, виборчі адреси яких належать до цих дільниць, до суміжних виборчих дільниць. Здебільшого приміщення для проведення голосування суміжної виборчої дільниці розташовано на значній відстані від приміщення для проведення голосування виборчої дільниці, що пропонується ліквідувати.
Як наслідок, така ліквідація звичайної виборчої дільниці може стати перешкодою для реалізації громадянами України свого права голосу на виборах.
Разом з тим відповідно до частини другої статті 19 Конституції України (254к/96-ВР) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.
Частиною другою статті 62 Кодексу (396-20) визначено, що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують звичайні виборчі дільниці належними приміщеннями для організації їх роботи та проведення голосування відповідно до вимог Кодексу (396-20) та нормативів облаштування таких приміщень, установлених Центральною виборчою комісією, а також надають технічну допомогу в їх облаштуванні.
Водночас звичайні виборчі дільниці використовуються для підготовки, організації та проведення голосування на загальнодержавних і місцевих виборах (частина третя статті 29 Кодексу (396-20) ).
У зв’язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що Постановою Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-IX (795-20) призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 вказаної Постанови) на неділю, 25 жовтня 2020 року.
Крім того, Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (562-20) також установлено, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом Міністрів України на підставі зазначеного Закону (562-20) , проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року (підпункт 2 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення").
Відповідно до статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України (254к/96-ВР) та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених законами України.
Згідно з визначеними повноваженнями Комісія забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України принципів і засад виборчого процесу, встановлює систему територіальної організації загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних виборчих округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними відповідним законом про вибори (пункти 1, 2, 7-1 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) ).
У зв’язку з цим Комісія зауважує, що незабезпечення звичайних виборчих дільниць належними приміщеннями для організації роботи дільничних виборчих комісій та проведення голосування виборців перешкоджає реалізації встановленого статтею 38 Конституції України (254к/96-ВР) права громадян України брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
З огляду на вказане Центральна виборча комісія вважає за потрібне звернутися до Кабінету Міністрів України щодо необхідності забезпечення в межах його повноважень виконання вимог Кодексу (396-20) стосовно забезпечення звичайних виборчих дільниць належними приміщеннями для організації роботи дільничних виборчих комісій та проведення голосування.
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 19, статті 116 Конституції України (254к/96-ВР) , пункту 1 частини першої статті 61, частини другої статті 62 Виборчого кодексу України (396-20) , статей 20, 23, 39 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (794-18) , керуючись статтями 11, 12, пунктами 1, 2, 7-1 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо необхідності забезпечення в межах його повноважень виконання вимог Виборчого кодексу України (396-20) щодо забезпечення звичайних виборчих дільниць належними приміщеннями для організації роботи дільничних виборчих комісій та проведення голосування.
2. Копію цієї постанови надіслати Кабінету Міністрів України.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО