БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.08.2020 № 1608

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 (z1266-13) "Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання" такі зміни:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Установити на перший регуляторний період (3 роки) параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – ліцензіати), на рівні:";
у підпункті 1 цифри та знак "0,125" замінити цифрами та знаком "0,03";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 0,1674 відносних одиниць;";
у підпункті 3 слова, цифри та знаки "на перший рік першого регуляторного періоду - 0 %, на другий та третій роки першого регуляторного періоду" виключити;
у підпунктах 9 та 10 цифру та слова "5 відносні одиниці" замінити цифрами "20";
у підпункті 11 цифру "8" замінити цифрами "13";
у підпункті 12 слова "відносних одиниць" виключити;
підпункт 13 виключити.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк