БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.08.2020 № 1609

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1029

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) , "Про ринок електричної енергії" (2019-19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1029 (2019-19) "Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами" такі зміни:
1) у назві (z1294-13) постанови слова та знаки "у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами" замінити словами "при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії";
2) пункт 1 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2 - 8 вважати відповідно пунктами 1 - 7;
3) у пункті 1:
абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:
"1. Стимулююче регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії застосовується для суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіати).
Умовами застосування стимулюючого регулювання для ліцензіатів, є:";
підпункт 1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2 та 3 вважати відповідно підпунктами 1 та 2;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) звернення ліцензіата щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії відповідно до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (v1175874-18) , затвердженого постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1175.";
4) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Протягом першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати:
1) повне виконання плану заходів із забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 150 кВ);
2) при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії щорічне інвестування в обсягах не менше ніж річна сума амортизації та доходу від плати за реактивну енергію та 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів з розподілу електричної енергії, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, згідно з інвестиційною програмою, затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу (v0955874-18) , затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955.";
5) у пункті 3 цифру "3" замінити цифрою "2";
6) пункти 4 та 5 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 4 та 5.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк