БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.08.2020 N 3451/ІПК/99-00-05-01-02-06
Державна податкова служба України (далі - ДПС) за результатами розгляду заяви на отримання індивідуальної податкової консультації керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПК України (2755-17) ) повідомляє таке.
Зі змісту заяви вбачається, що на думку заявника має місце наявність колізій правового регулювання у чинному податковому законодавстві, а також повідомив, що 07 липня 2020 року на адресу заявника надійшли два податкові повідомлення-рішення згідно з якими до заявника застосовано суму штрафних фінансових санкцій 1 гривня і 17 000 гривень - відповідно. Перша за порушення п. 1, п. 2 ст. 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" та ч. 20 ст. 15 Закону України " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
Однак, згідно із положеннями вищеназваних законів п. 1 ст. 17 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" та ч. 2 ст. 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" фінансові санкції можуть бути застосовані саме до суб'єктів господарювання " ...Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах..." та "...До суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів".
Заявник також зазначив, що станом на 28 травня 2020 року його підприємницька діяльність припинена, про що є відповідний запис у ЄДР.
У зв'язку із зазначеним просить надати йому роз'яснення із наступних запитань:
1.1. чи має він як платник податків скористатися процедурою адміністративного оскарження, передбаченою ст. 55 Податкового кодексу України відносно податкових повідомлень-рішень;
1.2. який строк адміністративного та судового оскарження встановлений для податкових повідомлень-рішень, тоді як згідно із пунктом 3 розділу III Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21.10.2015 р. N 916 (z1617-15) , якщо відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження такого рішення протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження такого рішення.
Щодо питання 1.1.
Право на оскарження рішень контролюючих органів визначено ст. 56 Податкового кодексу України (далі - ПКУ (2755-17) ), зокрема, п. 56.1 та 56.2 якої визначено, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.
Відповідно до п. 55.2 ст. 55 ПКУ для територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, їх структурних підрозділів (у тому числі для державних податкових інспекцій) контролюючими органами вищого рівня для цілей цього Кодексу є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (Державна податкова служба України).
Враховуючи зазначене, ст. 56 ПКУ не обмежує право платника податків на оскарження рішень контролюючих органів в адміністративному порядку навіть після припинення його господарської діяльності.
Щодо питання 1.2.
Відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 цього Кодексу (2755-17) ) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними (пп. 56.3 ст. 56 ПКУ).
Якщо відповідно до цього Кодексу контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу (пп. 56.12 ст. 56 ПКУ).
У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пп. 56 13 ст. 56 ПКУ).
Також необхідно враховувати, що п. 528Підрозділу 10 Інші перехідні положення ПКУ (2755-17) тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених ст. 56 цього Кодексу.
З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.
Враховуючи зазначене, з метою оскарження податкових повідомлень-рішень Ви можете звернутись до ДПС із відповідною скаргою у строк не пізніше останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Порядок та строки судового оскарження рішень контролюючих органів визначено Кодексом адміністративного судочинства України (2747-15) .
Разом з тим, наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дають змогу ідентифікувати предмет запиту.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальних характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.