БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.08.2020 N 3508/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму штрафів та пені, нарахованих за порушення податкового законодавства та, керуючись ст. 52 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє наступне.
Відповідно до інформації, наведеної у зверненні, платник має податковий борг, розстрочений за рішенням суду шляхом щомісячної сплати впродовж 60 місяців. У складі розстроченого податкового боргу рахується заборгованість з основного платежу (податку), штрафних санкцій і пені.
У зв'язку з внесеними Законом України від 16 січня 2020 року N 466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (466-20) змінами до Кодексу, платник звертається за роз'ясненнями щодо застосування пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) , а саме:
чи застосовується норма пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) у разі, якщо штрафні санкції і пеня були нараховані контролюючими органами, визнані платником податку, розстрочені згідно рішення суду у попередніх періодах та у періоді після 23.05.2020 р. нараховуються (включаються до облікових показників) у інтегрованій картці платника до сплати згідно графіку розстрочок;
чи підлягає включенню до податкової різниці відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) пеня, яка нараховується в інтегрованій картці платника "автоматично" при несвоєчасній сплаті податкових зобов'язань без виставлення податкового повідомлення-рішення;
чи підлягає включенню до податкової різниці відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) штрафні санкції і пеня визначені і сплачені платником податку в результаті самостійного виправлення помилок податкової звітності попередніх періодів;
чи підлягає збільшенню фінансовий результат податкового (звітного) періоду згідно з пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства у разі їх подальшого оскарження згідно обраній платником податку процедурі відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134 ст. 134 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України (996-14) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"від 16 липня 1999 року N 996-XIV (далі - Закон), який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.
Відповідно до ст. 4 Закону один із принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Згідно з пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) , у редакції, чинній з 23.05.2020 р. фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу (2755-17) , а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства.
Таким чином, якщо платник податку на прибуток за порушення податкового та іншого законодавства несе відповідальність у вигляді штрафів, пені, що нараховуються контролюючими органами та іншими органами державної влади, такий платник згідно з вимогами пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат від визнання таких штрафів, пені у податковому (звітному) періоді їх визнання платником податку у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Коригування фінансового результату до оподаткування згідно з пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу (2755-17) не здійснюється на суми штрафів та пені, самостійно нарахованих платником, у разі якщо платник податків самостійно виправляє помилки попередніх періодів у податковій звітності та сплачує штраф відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу (2755-17) .
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.