БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2020 р. № 756
Київ

Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

Відповідно до частини першої статті 210 Виборчого кодексу України (396-20) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 674 (674-2015-п) "Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2405);
постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 620 (620-2017-п) "Про внесення змін до Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2111).
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2020 р. № 756

ПОРЯДОК

фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування, розподілу та використання цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також коштів відповідних місцевих бюджетів для придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру) списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.
На чергових виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати), сільських, селищних, міських голів, позачергових і перших виборах депутатів, сільських, селищних, міських голів, додаткових виборах депутатів сільських, селищних рад для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів, отримані як цільова субвенція з державного бюджету (далі - бюджетні кошти).
На повторних, проміжних місцевих виборах для зазначених цілей використовуються кошти відповідних місцевих бюджетів.
2. У разі проведення чергових місцевих виборів, позачергових і перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад:
Центральна виборча комісія визначає обсяг бюджетних коштів та здійснює їх розподіл за погодженням з Мінфіном;
Казначейство перераховує бюджетні кошти згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації розподіляють бюджетні кошти між міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) і районними бюджетами, а виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад із районним поділом (у разі наявності районної в місті ради, якою утворено орган ведення Реєстру) - між бюджетами районів у містах;
Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють бюджетні кошти між районними в містах держадміністраціями.
У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються відповідно до статті 67-2 Бюджетного кодексу України (2456-17) .
3. У разі призначення повторних, проміжних місцевих виборів обсяг коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень розраховується таким органом і подається відповідній територіальній виборчій комісії для включення місцевою радою до проекту рішення про місцевий бюджет.
Передача коштів для виготовлення органом ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень з відповідного місцевого бюджету здійснюється згідно з частиною другою статті 101 Бюджетного кодексу України (2456-17) .
4. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів з виготовлення списків виборців та іменних запрошень є:
у районі, районі у мм. Києві та Севастополі - районна, районна в місті держадміністрація;
у місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення без районного поділу - виконавчий орган міської ради (міська рада);
у районі в місті республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган міської ради (міська рада) або виконавчий орган районної в місті ради (районна в місті рада).
5. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, виділених для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.