БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2020 р. № 758
Київ

Про внесення змін до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду (1085-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 6, ст. 249, № 23, ст. 771; 2019 р., № 25, ст. 881, № 59, ст. 2029), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 758

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду

1. Підпункти 1 і 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, включаючи фінансове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здійснення заходів з відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, управління дорожнім господарством, виплату приватному партнеру/концесіонеру плати за експлуатаційну готовність автомобільної дороги загального користування державного значення та здійснення інших виплат у порядку та на умовах, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійним договором;
2) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виплату приватному партнеру/концесіонеру плати за експлуатаційну готовність автомобільної дороги загального користування та здійснення інших виплат у порядку та на умовах, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійним договором, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у тому числі проектно-вишукувальних робіт, функціонування інформаційно-аналітичної системи, паспортизації, технічного нагляду, обстеження стану доріг, зокрема залучення інженера-консультанта), у тому числі облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (875-12) (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).".
2. У пункті 6 слово і цифри "пункту 41" замінити словами і цифрами "пунктів 41 і 43-2".
3. Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 2 цього Порядку, розраховується за такою формулою:
Д = Д1 х 60/100,
де Д1= A +B + C + D + E + F + G + Н – Z,
де Д1 - обсяг коштів державного дорожнього фонду, який розподіляється згідно з підпунктами 1, 2 і 5 пункту 2 цього Порядку;
A - акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України (2456-17) ), що зараховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році;
B - акцизний податок із ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році;
C - ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету в плановому році;
D - плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
E - плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, крім випадків будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) та подальшої експлуатації відповідної автомобільної дороги загального користування на умовах концесії;
Н - концесійні платежі - у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії;
F - 50 відсотків надходжень від адміністративно-господарських штрафів за порушення законодавства про автомобільний транспорт, передбачене абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим частини першої статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" (2344-14) (крім штрафів, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України (2456-17) );
G - 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за правопорушення, передбачені частиною другою статті 122-2 та частиною другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) (крім штрафів, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України (2456-17) );
Z - загальний обсяг необхідних платежів у плановому році з виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, визначений згідно з пунктом 7 цього Порядку.".
4. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
"14. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 2 цього Порядку, розраховується у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - субвенція) між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетами мм. Києва та Севастополя за такими формулами:
Sj = Д1 х 31,5/100 х Pj/P;
Sk = Д1 х 3,5/100,".
5. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:
"16. Обсяг бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку, розраховується за такою формулою:
БР = Д1 х 5/100.".