БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 8 серпня 2020 року № 164

Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів

З метою забезпечення належних умов роботи окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України, територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори), а також організації голосування на виборчих дільницях відповідно до частини п’ятої статті 27, частин першої, сьомої статті 28, частин третьої, четвертої статті 31, частин десятої, одинадцятої статті 33, пунктів 1, 3 частини першої статті 61, статті 62, пунктів 3, 20частини другої статті 86, частин першої, третьої, п’ятої, сьомої статті 91, статті 116, пунктів 4, 19 частини другої статті 143, частин першої, третьої, п’ятої, сьомої статті 148, статті 171, пунктів 3, 10 частини першої статті 205, частин першої, третьої, п’ятої, сьомої статті 210, статті 246 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити:
вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України (додаток 1);
вимоги до приміщень територіальних виборчих комісій з місцевих виборів (додаток 2);
вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування та нормативи їх облаштування (додаток 3);
перелік та норми забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (додаток 4);
перелік та норми забезпечення територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (додаток 5);
види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними виборчими комісіями з виборів Президента України, з виборів народних депутатів України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених для організації підготовки і проведення відповідних виборів (додаток 6);
види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених для організації підготовки і проведення місцевих виборів (додаток 7).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:
від 19 січня 2012 року № 5 (v0005359-12) "Про Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування" в частині організації підготовки та проведення виборів Президента України, чергових, позачергових виборів народних депутатів України;
від 26 січня 2012 року № 18 (v0018359-12) "Про вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України" в частині організації підготовки та проведення чергових, позачергових виборів народних депутатів України;
від 10 серпня 2015 року № 161 (v0161359-15) "Про нормативні вимоги до приміщень територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення цих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види робіт і послуг, які територіальні виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку і проведення місцевих виборів";
від 27 травня 2019 року № 904 (v0904359-19) "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 18" у частині організації підготовки та проведення чергових, позачергових виборів народних депутатів України.
3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству юстиції України, обласним, Київській міській державним адміністраціям, обласним, Київській міській радам для використання в роботі та доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських (у містах, де не утворено районних у місті рад), районних у містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, дільничних виборчих комісій після їх утворення (сформування нового складу).
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ВИМОГИ

до приміщень окружних виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України

1. Окружні виборчі комісії з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України (далі - окружні виборчі комісії) забезпечуються приміщеннями, що мають не менш як три робочі кімнати, розміщені в одній будівлі.
Кімнати окружних виборчих комісій повинні мати таку площу:
кімната для проведення засідань виборчої комісії - не менше 80 кв. м;
інші окремі кімнати - не менше 30 кв. м кожна.
2. Приміщення для окружної виборчої комісії надається в адміністративно-територіальній одиниці, яку визначено центром територіального виборчого округу.
У винятковому випадку для забезпечення належної організації роботи окружної виборчої комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією та знаходитися поза межами відповідного територіального виборчого округу. У такому разі приміщення для окружної виборчої комісії надається поза межами відповідного територіального виборчого округу.
3. Приміщення окружних виборчих комісій повинні бути:
- обладнані не менш як чотирма встановленими та підключеними телефонними лініями з окремими телефонними номерами та однією лінією доступу до мережі "Інтернет";
- придатні для розміщення в них обладнання (робочих столів, стільців, комп’ютерної та офісної техніки тощо) за встановленими цією постановою переліком та нормами і в спосіб, який забезпечуватиме належну організацію роботи окружної виборчої комісії;
- придатні для зберігання виборчих бюлетенів згідно з установленими вимогами.
4. Приміщення окружних виборчих комісій повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, зокрема стосовно безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення, а також бути забезпечені безперебійним електропостачанням, обладнані засобами протипожежної безпеки.
5. Надання приміщень окружним виборчим комісіям повинно здійснюватися із забезпеченням можливості їх охорони, а також охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ВИМОГИ

до приміщень територіальних виборчих комісій з місцевих виборів

1. Територіальні виборчі комісії з місцевих виборів забезпечуються приміщеннями, що мають не менш як три робочі кімнати, розміщені в одній будівлі.
У разі відсутності можливості забезпечення сільської, селищної виборчої комісії приміщеннями, що мають три робочі кімнати, як виняток, приміщення можуть надаватися з двома робочими кімнатами.
Кімнати територіальних виборчих комісій повинні мати таку площу:
- виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті виборчих комісій: кімната для проведення засідань виборчої комісії - не менше 80 кв. м, інші окремі кімнати - не менше 20 кв. м кожна;
- сільської, селищної виборчих комісій: кімната для проведення засідань виборчої комісії - не менше 40 кв. м, інші окремі кімнати - не менше 15 кв. м кожна.
2. Приміщення територіальних виборчих комісій повинні бути:
- виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті виборчих комісій обладнані не менш як чотирма встановленими та підключеними телефонними лініями з окремими телефонними номерами та однією лінією доступу до мережі "Інтернет";
- сільської, селищної виборчих комісій обладнані не менш як двома встановленими та підключеними телефонними лініями з окремими телефонними номерами та однією лінією доступу до мережі "Інтернет";
- придатними для розміщення в них обладнання (робочих столів, стільців, комп’ютерної та офісної техніки тощо) за встановленими цією постановою переліком та нормами і в спосіб, який забезпечуватиме належну організацію роботи територіальної виборчої комісії;
- придатними для зберігання виборчих бюлетенів згідно з установленими вимогами.
3. Приміщення територіальних виборчих комісій повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, зокрема щодо безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення, а також бути забезпечені безперебійним електропостачанням, обладнані засобами протипожежної безпеки.
4. Надання приміщень територіальним виборчим комісіям повинно здійснюватися із забезпеченням можливості їх охорони, а також охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ВИМОГИ

до приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування та нормативи їх облаштування

1. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча комісія для організації її роботи, і приміщення для голосування, як правило, повинні розташовуватися в одній будівлі.
2. Приміщення, що надаються дільничним виборчим комісіям для організації їх роботи, повинні мати не менше двох робочих кімнат. При цьому площа кімнати для проведення засідань комісії повинна бути не менше 50 кв. м, іншої кімнати - не менше 20 кв. м.
3. Приміщення дільничної виборчої комісії повинно бути обладнано не менш як однією підключеною телефонною лінією з окремим телефонним номером.
Приміщення дільничної виборчої комісії повинно бути придатним для:
- безперешкодного входу, перебування в ньому і виходу з нього членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) мають право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії, а також виборців, зокрема осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення;
- зберігання виборчих бюлетенів;
- розміщення обладнання (робочих столів, стільців, офісної техніки тощо) за встановленими цією постановою переліком та нормами і в спосіб, який забезпечуватиме належну організацію роботи дільничної виборчої комісії.
4. Голосування на виборчій дільниці проводиться у спеціально відведеному та облаштованому приміщенні.
Кожна виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.
Указані приміщення повинні мати таку площу:
малі дільниці - не менше 50 кв. м;
середні - не менше 75 кв. м;
великі - не менше 90 кв. м.
У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної чи закордонної виборчої дільниці приміщень відповідної площі, як виняток, приміщення для організації роботи дільничної виборчої комісії або приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці можуть надаватися меншого розміру, але не більше ніж на 50 відсотків.
5. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно бути доступним для членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування, враховуючи режим перебування в закладі (установі).
6. Приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування повинні відповідати вимогам Кодексу (396-20) , а також державним будівельним нормам, зокрема щодо безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі для осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення.
У разі якщо приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), зокрема для осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники закладів, установ, полярної станції України, капітани суден, на яких утворено спеціальні виборчі дільниці, керівники закордонних дипломатичних установ України, військових частин (формувань), дислокованих за межами України, де утворено закордонні виборчі дільниці, організовують безперешкодний доступ зазначених осіб до таких приміщень.
7. Для зручності осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі для осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, у приміщенні дільничної виборчої комісії та приміщенні для голосування символом доступності (Див. значок (v0164359-20d) ) позначаються:
доступні й безпечні шляхи/напрямки;
кабіна для таємного голосування.
8. Приміщення дільничних виборчих комісій для організації їх роботи та приміщення для голосування повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам щодо санітарних і технічних норм, а також бути забезпечені безперебійним електропостачанням, обладнані засобами протипожежної безпеки.
9. Надання приміщень дільничним виборчим комісіям повинно здійснюватися із забезпеченням можливості їх охорони, а також охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації.
10. Приміщення для голосування повинні бути облаштовані:
- кабінами для таємного голосування, виборчими скриньками згідно з нормами та вимогами, встановленими Кодексом (396-20) та цією постановою;
- обладнанням (робочими столами, стільцями тощо) відповідно до переліку та норм, установлених цією постановою (додатки № 4, № 5).
11. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до Кодексу (396-20) мають право бути присутніми у приміщенні для голосування, а також щоб забезпечувалося вільне пересування виборців, зокрема, на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення.
12. Для забезпечення голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі осіб на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення у приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з шириною входу до неї не менше 110 см, глибиною кабіни 110 - 120 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування крісла колісного. Така кабіна не повинна мати порогів і позначається символом доступності -Див. значок (v0164359-20d) .
13. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов’язковому порядку розміщує плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
У приміщенні для голосування на виборчій дільниці в місцях, доступних для виборців, розміщуються інформаційні плакати кандидатів, інформаційні плакати та інформаційні буклети політичних партій (організацій політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу відповідних виборів.
Інформаційні плакати кандидатів, політичних партій (організацій політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу розміщуються у порядку розташування таких кандидатів, назв політичних партій (організацій політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу відповідних виборів у виборчому бюлетені.
Указані плакати, буклети розташовуються у місцях зі штучним освітленням (за необхідності) та у спосіб, що повинен забезпечувати доступність для ознайомлення зі змістом плакатів та інформаційних буклетів виборців, у тому числі осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, а у разі неможливості дільнична виборча комісія забезпечує ознайомлення в інший доступний спосіб.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ПЕРЕЛІК ТА НОРМИ

забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями

1. Для забезпечення роботи окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України (далі - окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія) під час проведення відповідних виборів місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, інші матеріальні цінності:
окружній виборчій комісії:
Державний Прапор України
- 1;
легковий автомобіль
- 1;
столи
- не менше 7;
стільці
- не менше 60;
телефонні апарати
- відповідно до кількості обладнаних телефонних ліній, у тому числі 1 факсимільний апарат;
копіювальний апарат (монохромний, придатний для друкування 30 - 40 копій формату А4 за 1 хв та до 200 тис. аркушів на місяць)
- 1;
комп’ютери з оптичним дисководом і можливістю запису (CD/DVD-RW) та доступом до мережі "Інтернет"
- не менше 2;
принтер
- 1;
обладнання, необхідне для функціонування ЄІАС "Вибори",
- 1 комплект;
сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації
- 1;
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)
- 1 комплект;
медична аптечка
- 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки
- 1 комплект;
стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії
- 1;
дільничній виборчій комісії:
Державний Прапор України
- 1;
легковий автомобіль
- 1;
столи
- не менше 7;
столи для видачі бюлетенів під час голосування
- із розрахунку 2 столи на 500 виборців;
стільці в приміщеннях для роботи комісії та у приміщенні для голосування
- для великої виборчої дільниці - не менше 50, середньої - не менше 33, малої - не менше 28;
телефонні (факсимільні) апарати
- відповідно до кількості обладнаних телефонних ліній;
копіювальний апарат (монохромний, придатний для друкування
30 - 40 копій формату А4 за 1 хв та до 200 тис. аркушів на місяць)
- 1;
комп’ютер з оптичним дисководом та можливістю запису (CD/DVD-RW)
- 1;
принтер
- 1;
сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації
- 1;
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)
- 1 комплект;
медична аптечка
- 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки
- 1 комплект;
стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії
- 1.
2. Окружні та дільничні виборчі комісії за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України та виборів народних депутатів України, забезпечуються такими матеріальними цінностями:
окружна виборча комісія:
вивіска окружної виборчої комісії
- 1;
печатка окружної виборчої комісії
- 1;
виборча документація
- у кількості, переданій Центральною виборчою комісією;
канцелярське приладдя
- відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення виборів Президента України або народних депутатів України;
дільнична виборча комісія:
вивіска дільничної виборчої комісії
- 1;
печатка дільничної виборчої комісії
- 1;
штамп "ВИБУВ"
- 1;
виборча документація
- у кількості, переданій Центральною виборчою комісією;
канцелярське приладдя
- згідно із затвердженими середніми нормами видатків на проведення виборів Президента України або народних депутатів України;
кабіни для таємного голосування для виборчих дільниць із чисельністю:
до 500 виборців (малі)
- не менше 2;
від 500 до 1500 виборців (середні)
- не менше 4;
понад 1500 виборців (великі)
- не менше 6;
виборчі скриньки для голосування
для виборчих дільниць із чисельністю:
до 500 виборців (малі)
- не менше 2 великих (стаціонарних)
та 2 малих (переносних);
від 500 до 1500 виборців (середні)
- не менше 4 великих (стаціонарних)
та 2 малих (переносних);
понад 1500 виборців (великі)
- не менше 6 великих (стаціонарних)
та 2 малих (переносних).
Для забезпечення голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі осіб на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення у приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з шириною входу до неї не менше 110 см, глибиною кабіни 110 - 120 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування крісла колісного. Така кабіна не повинна мати порогів і позначається символом доступності - Див. значок (v0164359-20d) .
3. Після припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій відповідно до частини третьої статті 87, частини третьої статті 88, частини третьої статті 144, частини третьої статті 145 Виборчого кодексу України матеріальні цінності, які надавалися їм у користування місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підлягають поверненню відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
4. Після припинення повноважень окружних і дільничних виборчих комісій матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України або виборів народних депутатів України, передаються на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до порядку зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених для організації підготовки і проведення відповідних виборів, установленого Центральною виборчою комісією.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ПЕРЕЛІК ТА НОРМИ

забезпечення територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями

1. Для забезпечення роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів під час проведення відповідних місцевих виборів місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, інші матеріальні цінності:
територіальній виборчій комісії:
Державний Прапор України
- 1;
легковий автомобіль
- 1;
столи
- не менше 7;
стільці
- для виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної в місті, сільської, селищної, міської (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії - не менше 65;
- для сільської, селищної, міської (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) виборчої комісії - не менше 30;
телефонні апарати
- відповідно до кількості обладнаних телефонних ліній,
у тому числі 1 факсимільний апарат;
копіювальний апарат (монохромний, придатний для друкування 30 - 40 копій формату А4 за 1 хв та до 200 тис. аркушів на місяць)
- 1;
комп’ютери з оптичним дисководом та можливістю запису (CD/DVD-RW) ) і доступом до мережі "Інтернет"
- не менше 2;
принтер
- 1;
сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації
- 1;
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)
- 1 комплект;
медична аптечка
- 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки
- 1 комплект;
стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії
- 1;
дільничній виборчій комісії:
Державний Прапор України
- 1;
легковий автомобіль
- 1;
столи
- не менше 7;
столи для видачі бюлетенів під час голосування
- із розрахунку 2 столи на 500 виборців;
стільці в приміщеннях для роботи комісії та у приміщенні для голосування
- для великої виборчої дільниці - не менше 40, середньої - не менше 33, малої - не менше 28;
телефонні (факсимільні) апарати
копіювальний апарат (монохромний, придатний для друкування 30 - 40 копій формату А4 за 1 хв та до 200 тис. аркушів на місяць)
- відповідно до кількості обладнаних телефонних ліній;
- 1;
комп’ютер з оптичним дисководом та можливістю запису (CD/DVD-RW)
- 1;
принтер
- 1;
сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації
- 1;
аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо)
- 1 комплект;
медична аптечка
- 1 комплект;
засоби протипожежної безпеки
- 1 комплект;
стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії
- 1.
2. Територіальні та дільничні виборчі комісії для підготовки та проведення місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних місцевих виборів забезпечуються такими матеріальними цінностями:
територіальна виборча комісія:
вивіска територіальної виборчої комісії
- 1;
печатка територіальної виборчої комісії
- 1;
виборча документація
- згідно з вимогами Виборчого кодексу України (396-20)
;
канцелярське приладдя
- відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення місцевих виборів;
дільнична виборча комісія:
вивіска дільничної виборчої комісії
- 1;
печатка дільничної виборчої комісії
- 1;
штамп "ВИБУВ"
- 1;
виборча документація
- згідно з вимогами Виборчого кодексу України (396-20)
;
канцелярське приладдя
- відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення місцевих виборів;
кабіни для таємного голосування для виборчих дільниць із чисельністю:
до 500 виборців (малі)
- не менше 2;
від 500 до 1500 виборців (середні)
- не менше 4;
понад 1500 виборців (великі)
- не менше 6;
виборчі скриньки для голосування для виборчих дільниць із чисельністю:
до 500 виборців (малі)
- не менше 2 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних);
від 500 до 1500 виборців (середні)
- не менше 4 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних);
понад 1500 виборців (великі)
- не менше 6 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних).
З метою забезпечення голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі осіб на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення у приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з шириною входу до неї не менше 110 см, глибиною кабіни 110 - 120 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см із простором знизу не менше 67 см для можливості розташування крісла колісного. Така кабіна не повинна мати порогів і позначається символом доступності - Див. значок (v0164359-20d) .
3. Після закінчення виборчого процесу відповідних місцевих виборів матеріальні цінності, які надавалися виборчим комісіям у використання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підлягають поверненню відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.
4. Після закінчення виборчого процесу відповідних місцевих виборів матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення місцевих виборів передаються на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до порядку зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних місцевих виборів, установленого Центральною виборчою комісією.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ВИДИ ПОСЛУГ І РОБІТ,

закупівля яких може здійснюватися окружними виборчими комісіями з виборів Президента України, з виборів народних депутатів України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених для організації підготовки і проведення відповідних виборів

З метою забезпечення виконання окружними та дільничними виборчими комісіями з виборів Президента України та з виборів народних депутатів України (далі - окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія) визначених законодавством повноважень щодо організації підготовки та проведення виборів Президента України та народних депутатів України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених для організації підготовки і проведення відповідних виборів, окружними виборчими комісіями може здійснюватися закупівля лише таких послуг і робіт:
для окружної виборчої комісії:
1) з транспортного обслуговування;
2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, факсимільного, абонентної плати), крім встановлення та підключення телефонних ліній;
3) з доступу до мережі "Інтернет", крім встановлення та підключення;
4) з оренди та утримання приміщень;
5) з передачі виборчої та іншої документації до місцевих державних архівних установ;
6) із залучення відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників;
для дільничної виборчої комісії:
1) з транспортного обслуговування;
2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, факсимільного, абонентної плати), крім встановлення та підключення телефонних ліній;
3) з оренди та утримання приміщень;
4) із залучення відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників;
5) з облаштування кабін для таємного голосування.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 серпня 2020 року № 164

ВИДИ ПОСЛУГ І РОБІТ,

закупівля яких може здійснюватися територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених для організації підготовки і проведення місцевих виборів

З метою забезпечення виконання територіальними та дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів визначених законодавством повноважень щодо забезпечення організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку і проведення місцевих виборів, територіальними виборчими комісіями може здійснюватися закупівля лише таких послуг і робіт:
для територіальної виборчої комісії:
1) з транспортного обслуговування;
2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, факсимільного, абонентної плати), крім встановлення та підключення телефонних ліній;
3) з доступу до мережі "Інтернет", крім встановлення та підключення;
4) з оренди та утримання приміщень;
5) з передачі виборчої та іншої документації до місцевих державних архівних установ;
6) із залучення відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників;
7) з оприлюднення рішень територіальних виборчих комісій та офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів у місцевих чи регіональних друкованих засобах масової інформації.
для дільничної виборчої комісії:
1) з транспортного обслуговування;
2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, факсимільного, абонентної плати), крім встановлення та підключення телефонних ліній;
3) з оренди та утримання приміщень;
4) із залучення відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників;
5) з облаштування кабін для таємного голосування.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА