БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2020 № 206

Про затвердження змін до Порядку відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами

Відповідно до Бюджетного кодексу України (2456-17) , Положення про Державну казначейську службу України (215-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою врегулювання питання відображення у бухгалтерському обліку операцій, що не належать до операцій з виконання бюджетів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами (v0347840-19) , затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2019 року № 347, що додаються.
2. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 14 вересня 2020 року.
4. Контроль за виконанням вимог цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
Голова
Т. Слюз

Додаток
до наказу Державної казначейської
служби України
11.08.2020 № 206

ЗМІНИ

до Порядку відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами

1. У розділі I Порядку:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Проведено акумуляцію коштів єдиного внеску з рахунків головних управлінь ДПСУ у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів ДПС на рахунки головних управлінь ДПС (підстава - меморіальний документ Казначейства):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
";
2) пункт 5 доповнити підпунктом 1 такого змісту:
"1) здійснено повернення помилково або надміру сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування на рахунки ДПС:
Дебет
3554
Рахунки державних цільових фондів
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
та одночасно:
Дебет
9741
Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
Кредит
9921
Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
";
у зв'язку з цим підпункти 1 - 3 вважати підпунктами 2 - 4 відповідно;
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) перераховано кошти підкріплення на відповідні рахунки головних управлінь ДПС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів ДПС (підстава - платіжне доручення головних управлінь ДПС):
Дебет
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
Кредит
3556
Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
".
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу
методології казначейського
обслуговування бюджетів
за видатками та інших
клієнтів Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Казначейства
Х. Харпола
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )