БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.08.2020 № 496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2020 р.
за № 810/35093

Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)

Відповідно до підпункту 69.8.3 пункту 69.8 статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України (2755-17) , Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (840_005-17) та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), що додається.
2. Департаменту міжнародного оподаткування в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України
Голова Державної служби фінансового
моніторингу України
Міністр закордонних справ України
Голова Державної податкової служби України
Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Голова Національного банку України
О. Мірошніченко
І. Черкаський
Д. Кулеба
О. Любченко
Т. Хромаєв
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12 серпня 2020 року № 496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2020 р.
за № 810/35093

ПОРЯДОК

заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)

1. Цей Порядок встановлює форму та визначає порядок заповнення і подання фінансовими агентами ДПС звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (840_005-17) .
2. Цей Порядок розроблено на виконання положень Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал (840_576) (далі - Конвенція) та Протоколу до неї, укладених 04 березня 1994 року, Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (840_005-17) (FATCA) (далі - Угода FATCA) та Податкового кодексу України (2755-17) .
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Угоді FATCA (840_005-17) , додатках до неї та у Податковому кодексі України (2755-17) .
4. ДПС є уповноваженим представником Міністерства фінансів України для цілей виконання положень Угоди FATCA (840_005-17) і компетентним органом України для цілей обміну інформацією відповідно до такої Угоди.
5. Фінансові агенти з метою подання звітів про підзвітні рахунки повинні підключитися до порталу IDES (International data exchange service - Міжнародна служба обміну даними) (далі - IDES). Інструкція користувача IDES розміщена на вебсайті Служби внутрішніх доходів США (https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-ides-resources-and-support-information).
Фінансові агенти подають до ДПС через IDES звіт про підзвітні рахунки з інформацією, зазначеною у пункті 2 статті 2 Угоди FATCA (840_005-17) , з урахуванням положень статті 3 Угоди FATCA (840_005-17) та інших відповідних положень Угоди FATCA та додатків до неї, а також укладених відповідно до неї міжвідомчих угод.
Звіт про підзвітні рахунки заповнюється англійською мовою (латинськими буквами) та подається виключно в електронній формі одним XML-файлом, формат якого визначено у додатку 1 до цього Порядку, з дотриманням вимог щодо заповнення та подання XML-файлу, розміщених на вебсайті Служби внутрішніх доходів США (https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-schemas-and-business-rules-for-form-8966).
У разі відсутності у фінансового агента підзвітних рахунків у звітному періоді до ДПС через IDES надається звіт з нульовими даними відповідно до формату XML-файлу, визначеного у додатку 1 до цього Порядку, з дотриманням вимог щодо заповнення та подання XML-файлу звіту з нульовими даними, розміщених на вебсайті Служби внутрішніх доходів США (https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-schemas-and-business-rules-for-form-8966).
Звіт підписується особою, уповноваженою на надання звіту про підзвітні рахунки від імені фінансового агента та відповідальною за визначення політики, запровадження процедур FATCA та їх виконання.
6. Фінансові агенти також включають до звітів за 2015 - 2016 роки інформацію, зазначену у підпункті b пункту 1 статті 4 Угоди FATCA (840_005-17) .
7. Інформація, визначена у пункті 5 цього Порядку, подається фінансовими агентами щорічно у термін до 01 вересня року, що настає за звітним.
Якщо останній день строку подання звіту про підзвітні рахунки припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Інформація, визначена у пунктах 5, 6 цього Порядку, яка стосується звітних періодів з 2014 року по 2019 рік, подається окремими звітами до 01 вересня 2020 року.
8. Назва файлу звіту про підзвітні рахунки має вигляд:
FATCA_TIN_GIIN_YYYY_X_YYYYMMDDTHHMMSS,
де
TIN
-
ідентифікаційний код юридичної особи - фінансового агента, що подає звіт (код ЄДРПОУ) (8 цифр);
GIIN
-
Global Intermediary Identification Number - ідентифікатор, що надається Службою внутрішніх доходів США для цілей звітування відповідно до Угоди FATCA (840_005-17)
(19-значний код, що складається з літер та цифр, розділених крапками);
YYYY
-
звітний рік;
X
-
індикатор, що вказує на тип звіту (зазначається R для нових звітів, № для звітів з нульовими даними та C для звітів, що змінюють попередньо направлені звіти);
YYYYMMDDHHMMSS
-
дата і час формування файлу у форматі рік-місяць-день-год-хв-сек).
Інформація щодо реєстрації для цілей звітування відповідно до Угоди FATCA (840_005-17) та одержання коду GIIN розміщена на вебсайті Служби внутрішніх доходів США (https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-registration-system).
9. Не пізніше п'яти робочих днів після отримання інформації, визначеної у пунктах 5, 6 цього Порядку, ДПС направляє фінансовому агенту електронне повідомлення про прийняття звіту або про відмову у прийнятті звіту через його невідповідність встановленим вимогам із зазначенням необхідних змін або виправлень.
10. У разі отримання зазначеного у пункті 9 цього Порядку повідомлення про невідповідність наданої інформації встановленим вимогам фінансовий агент протягом 10 робочих днів з дати направлення електронного повідомлення подає до ДПС через IDES виправлений звіт.
11. ДПС надає інформацію, отриману від фінансових агентів, компетентному органу США до 30 вересня року, що настає за звітним.
12. Якщо компетентний орган США повідомляє ДПС, що надана фінансовим агентом інформація не відповідає встановленим вимогам, ДПС якомога швидше, але не пізніше 30 календарного дня після отримання такої інформації повідомляє відповідного фінансового агента про виявлені невідповідності та необхідні зміни або виправлення.
13. У разі отримання зазначеного у пункті 12 цього Порядку повідомлення про невідповідність наданої інформації встановленим вимогам фінансовий агент протягом 30 календарних днів з дати направлення електронного повідомлення від ДПС надає виправлений звіт через IDES або повідомляє ДПС про причини ненадання виправленого звіту та очікувану дату його надання.
14. У разі самостійного виявлення фінансовим агентом у раніше поданому звіті про підзвітні рахунки помилок, невідповідностей або факту надання неповної інформації фінансовий агент надсилає до ДПС через IDES виправлений звіт.
15. Інформація, описана у пунктах 13, 14 цього Порядку, подається у вигляді XML-файлу, з дотриманням вимог щодо заповнення та подання XML-файлу, що вносить зміни до раніше поданого звіту про підзвітні рахунки, розміщених на вебсайті Служби внутрішніх доходів США (https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-reporting-schema-samples-to-correct-amend-or-void-records).
16. ДПС забезпечує захист інформації, отриманої від фінансових агентів відповідно до вимог Угоди FATCA (840_005-17) , згідно із законодавством про захист інформації. ДПС зобов'язана не розкривати таку інформацію будь-яким третім сторонам, якщо це не передбачено положеннями Конвенції та Угоди FATCA.
17. Цей Порядок застосовується настільки, наскільки він не суперечить Угоді FATCA (840_005-17) . У випадку наявності розбіжностей між положеннями Угоди FATCA та цього Порядку перевагу мають положення Угоди FATCA.
Директор Департаменту
міжнародного оподаткування
Л. Паламар
Додаток 1
до Порядку заповнення
і подання фінансовими агентами
звіту про підзвітні рахунки
відповідно до Угоди між Урядом
України та Урядом Сполучених
Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил
й застосування положень Закону
США "Про податкові вимоги
до іноземних рахунків" (FATCA)
(пункт 5)

ОПИС ФАЙЛУ ОБМІНУ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ FATCA

Таблиця 1

Звіт фінансового агента про підзвітні рахунки відповідно до Угоди FATCA в електронній формі

Індекс
Назва елемента-1
Код елемента
Ознака типу елемента-2
Ознака обов'язковості включення елемента-3
Додаткова інформація
1
2
3
4
5
6
0
FATCA_OECD (Файл обміну)
1
Версія
version
А
О
Зазначається: 2.0
2
Службова частина
MessageSpec
С
О
Див. п. 2*
3
Основна частина
FATCA
С
О
Див. п. 3*
2*
MessageSpec (Службова частина)
2.1
Ідентифікаційний номер відправника
SendingCompanyIN
П
О
Ідентифікатор відправника звіту (ДПС) у форматі GIIN, що публікується на офіційному веб-сайті ДПС
2.2
Код країни - відправника інформації
TransmittingCountry
П
О
Код країни відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2.
Зазначається: UA
2.3
Код країни - отримувача інформації
ReceivingCountry
П
О
Код країни відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2.
Зазначається: US
2.4
Тип повідомлення
MessageType
П
О
Зазначається:FATCA
2.5
Контактні дані особи, уповноваженої на надання звіту від імені фінансового агента
Contact
П
О
Відповідальний за передачу повідомлення.
Заповнюється латиницею у форматі: телефон, адреса електронної пошти, прізвище, ім'я. Приклад заповнення: +38 0XX XXX XX XX petrenko@mail.com Petrenko Ivan
2.6
Унікальний ідентифікатор повідомлення
MessageRefId
П
О
Див. табл. 2
2.7
Унікальний ідентифікатор попереднього повідомлення
CorrMessageRefId
П
Н
Вказується унікальний ідентифікатор попереднього повідомлення у разі надсилання виправленого, зміненого або анулюючого звіту.
Файли з новими даними не повинні містити елемент CorrMessageRefId
2.8
Звітний період
ReportingPeriod
П
О
Вказується останній день звітного періоду (року) у форматі YYYY-MM-DD (рік-місяць-день)
2.9
Дата і час формування
Timestamp
П
О
Вказується дата і час формування повідомлення у форматі YYYY-MM-DDThh:mm:ss (рік-місяць-деньТгод:хв:сек)
3*
FATCA (Основна частина)
3.1
Фінансовий агент, що подає звіт
ReportingFI
С
О
Див п. 3.1*
3.2
Група звіту
ReportingGroup
С
О
Див. п. 3.2*
3.1*
ReportingFI (Фінансовий агент, що подає звіт)
3.1.1
Юрисдикція резидентства
ResCountryCode
П
О
Код країни, у якій знаходиться адреса, відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2. Зазначається: UA
3.1.2
Ідентификаційний номер платника податків
TIN
С
О
Ідентификаційний номер платника податків - фінансового агента у США.
Додатково див. формат ІНПП США для юридичних осіб у п. 3.2.4.4.1.2* та Довідник ІНПП фінансових агентів (Додаток 2 до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (далі - Порядок).
3.1.3
Назва юридичної особи
Name
П
О
Найменування фінансового агента.
Заповнюється латиницею.
3.1.4
Адреса
Address
С
О
Вказується адреса в Україні з кодом країни UA.
Див. п. 3.2.4.4.1.4*
3.1.5
Категорія фінансового агента
FilerCategory
Н
Див. Довідник категорій фінансових агентів (додаток 2 до Порядку).
Цей елемент визначає категорію фінансового агента і може бути обов'язковим для окремих категорій фінансового агента (напр., нефінансовий іноземний (тобто неамериканський) суб'єкт господарювання (НФІС), що звітує безпосередньо). Елемент включається або до елемента ReportingFI, або до елемента Sponsor (див. п. 3.2.1*). Елемент або код не повинні відображатися більше одного разу.
Цей елемент не потрібно включати до звітів за 2014 та 2015 фіскальні роки, проте є обов'язковим у відповідних випадках для 2016 та подальших років.
Стосовно фінансового агента, що подає звіт, елемент FilerCategory включається, якщо такий фінансовий агент не є спонсованою іноземною (неамериканською) фінансовою установою (ІФУ), споносованим НФІС, що звітує безпосередньо, або трастом, документально підтвердженим довіреною особою.
Заповнення елемента допускається лише значеннями, зазначеними у Довіднику категорій фінансових агентів (додаток 2 до Порядку).
3.1.6
Ідентификатор блоку даних
DocSpec
С
О
Див. п. 3.2.4.1*
3.2*
ReportingGroup (Група звіту)
3.2.1
Фінансуючий суб'єкт господарювання
Sponsor
С
Н
У цьому елементі надається інформація про фінансуючого суб'єкта господарювання (спонсора) або довірчого управителя трасту, документально підтвердженого довіреною особою, які погодилися подавати звіт у відповідних випадках від імені спонсованої ІФУ, споносованого НФІС, що звітує безпосередньо, або трасту, документально підтвердженого довіреною особою. Інформацію про спонсовану ІФУ, споносований НФІС, що звітує безпосередньо, або траст, документально підтверджений довіреною особою, необхідно зазначати у рамках елемента ReportingFI.
Див. п. 3.2.1*
3.2.2
Посередник
Intermediary
С
Н
У цьому елементі надається інформація про посередника, який є:
- зареєстрованою в одній з американських територій фінансовою установою, яка не вважається американською особою та яка виступає посередником або є суб'єктом господарювання, прозорим для цілей оподаткування, та отримує платіж, який підлягає оподаткуванню, від податкового агента (податковим агентом є фінансовий агент, що подає звіт);
або
- ІФУ, яку сертифіковано як таку, яка, як вважається, виконує вимоги, що виступає посередником при здійсненні платежу, який підлягає оподаткуванню, і надає податковому агенту інформацію про американського власника значної частки пасивного НФІС - власника рахунку або одержувача платежу (податковим агентом є фінансовий агент, що подає звіт).
Див. п. 3.2.2*
3.2.3
Звіт з нульовими даними***
NilReport
С
Н
Цей елемент вказує на те, що у фінансовій установі відсутні американські підзвітні рахунки. Заповнення елемента у такому випадку є обов'язковим.
Залежно від наявності або відсутності у фінансового агента підзвітних рахунків необхідно вибрати або елемент NilReport, або елемент AccountReport.
Див. п. 3.2.3*
3.2.4
Звіт про рахунок або його аналог***
AccountReport
С
О
Елемент є обов'язковим, крім випадків подання звіту з нульовими даними або внесення змін до попередніх елементів.
Див. п. 3.2.4*
3.2.1*
Sponsor (Фінансуючий суб'єкт господарювання)
3.2.1.1
Юридична особа або структура без створення ЮО
Organisation
С
О
Див. п. 3.2.4.4.2*
3.2.1.2
Категорія фінансового агента
FilerCategory
С
Н
Див. довідник категорій фінансових агентів (додаток 2 до Порядку).
Цей елемент визначає категорію фінансового агента і може бути обов'язковим для окремих категорій фінансових агентів (напр., фінансуючі суб'єкти господарювання, які подають звіти від імені нефінансових іноземних суб'єктів господарювання (НФІС), що звітують безпосередньо). Елемент відображається або у рамках елемента ReportingFI (див. п. 3.1.5), або Sponsor. Елемент або код не повинні відображатися більше одного разу.
Цей елемент не потрібно включати до звітів за 2014 та 2015 фіскальні роки, проте він є обов'язковим у відповідних випадках для 2016 та подальших років.
Стосовно фінансуючих суб'єктів господарювання правила щодо включення елемента FilerCategory є такими:
- елемент включається, якщо у звіті наявний фінансуючий суб'єкт господарювання (спонсор). У такому випадку елемент FilerCategory повинен розміщуватися під елементом Sponsor;
- застосунок здійснить валідацію елемента і у випадку його відсутності згенерує повідомлення про помилку;
- дозволяються лише значення FATCA 607, FATCA 608 або FATCA 609 (див. Довідник категорій фінансових агентів (додаток 2 до Порядку)).
3.2.1.3
Ідентифікатор блоку даних
DocSpec
С
О
Див. п. 3.2.4.1*
3.2.2*
Intermediary (Посередник)
3.2.2.1
Юридична особа або структура без створення ЮО
Organisation
С
О
Див. п. 3.2.4.4.2*
3.2.2.2
Ідентифікатор блоку даних
DocSpec
С
О
Див. п. 3.2.4.1*
3.2.3*
NilReport (Звіт з нульовими даними)
3.2.3.1
Ідентифікатор блоку даних
DocSpec
С
О
Див. п. 3.2.4.1*
3.2.3.2
Підтвердження відсутності підзвітних рахунків
NoAccountToReport
П
О
Зазначається: yes
3.2.4*
AccountReport (Звіт про рахунок)
3.2.4.1
Ідентифікатор блоку даних
DocSpec
С
О
Див. п. 3.2.4.1*
3.2.4.2
Номер рахунку
AccountNumber
П
О
Номер рахунку (договору) або його аналога.
Якщо у виключних випадках у фінансового агента немає номера або іншого функціонального еквівалента для позначення рахунку, зазначається "NANUM".
Якщо фінансовий агент, який подає звіт, є податковим агентом стосовно виплати, яка підлягає оподаткуванню і здійснюється на користь отримувача платежу, який не є власником рахунку, також зазначається "NANUM"
3.2.4.3
Інформація про закриття рахунку
AccountClosed
П
Н
Заповнюється обов'язково, якщо у звітному періоді наявний закритий рахунок (договір) або його аналог.
Цей елемент вказує на те, що протягом календарного року рахунок був закритий або кошти з цього рахунку у повному обсязі були перераховані на інший рахунок.
Рахунок не вважається закритим, якщо власник рахунка перерахував кошти з одного рахунку (або виду рахунку) на інший рахунок (або вид рахунку) у тій же ІФУ протягом календарного року.
Цей елемент не заповнюється податковими агентами.
Елемент не застосовується для звітів за 2014 та 2015 роки.
Зазначається: "true" або "false"
3.2.4.4
Власник рахунку
AccountHolder
С
О
Див. п. 3.2.4.4*
3.2.4.5
Власник значної частки або контролююча особа
SubstantialOwner
С
Н
Див. п. 3.2.4.5*
Елемент заповнюється, якщо особою, яка володіє рахунком або отримує виплати, є задокументована власником ІФУ або пасивний НФІС, власниками (або контролюючими особами) яких є американські особи. Для інших власників рахунків елемент SubstantionalOwner та його дочірні елементи не заповнюються
3.2.4.6
Залишок на рахунку
AccountBalance
С
О
Залишок коштів на рахунку на відповідну дату.
Див. п. 3.2.4.6*
3.2.4.7
Виплати/надходження по рахунку
Payment
С
Н
Див. п. 3.2.4.7*
3.2.4.1*
DocSpec (Ідентифікатор блоку даних)
3.2.4.1.1
Тип даних, що надаються
DocTypeIndic
П
О
Див. Довідник типів даних, що надаються відповідно до Угоди FATCA (додаток 2 до Порядку).
Вказує, які дані надаються у звіті: робочі або тестові; нові, змінені або такі, що анулюються
3.2.4.1.2
Унікальний ідентификатор блоку даних
DocRefId
П
О
Див. таблицю 2
3.2.4.1.3
Унікальний ідентифікатор попереднього повідомлення
CorrMessageRefld
П
Н
Цей елемент ідентифікує повідомлення, яке містило дані, які потрібно анулювати, доповнити або скоригувати. Елемент посилається на MessageRefld попереднього направленого звіту з метою оновлення відповідних даних. Значення повинне збігатися з MessageRefld елемента MessageSpec. Елемент CorrMessageRefld використовується разом з кодами DocTypeIndic: FATCA2, FATCA3 або FATCA4 (або FATCA12, FATCA13, FATCA14 у випадку тестових даних). У випадку направлення нових даних (FATCA1) елемент CorrMessageRefId не використовується
3.2.4.1.4
Раніше присвоєний унікальний ідентификатор блоку даних
CorrDocRefld
П
Н
Містить посилання на DocRefld елемента, який потрібно скоригувати/анулювати. Заповнюється, якщо DocTypeIndic - FATCA2, FATCA3 або FATCA4 (або FATCA12, FATCA13, FATCA14 у випадку тестових даних). Завжди має посилатися на DocRefld останнього відправленого звіту про рахунок. Див. таблицю 2
3.2.4.4*
AccountHolder (Власник рахунку)
3.2.4.4.1
Фізична особа***
Individual
С
О
Власником рахунку має бути або фізична, або юридична особа. Заповнюється, якщо власником рахунку є фізична особа.
Див. п. 3.2.4.4.1*
3.2.4.4.2
Юридична особа або структура без створення ЮО (далі - юридична особа)***
Organisation
С
О
Власником рахунку має бути або фізична, або юридична особа. Заповнюється, якщо власником рахунку є юридична особа.
Див. п. 3.2.4.4.2*
3.2.4.4.3
Ознака юридичної
особи - власника рахунку
AcctHolderType
П
О
Див. Довідник ознак юридичних осіб - власників рахунків (додаток 2 до Порядку).
3.2.4.5*
SubstantialOwner (Власник значної частки або контролююча особа)
3.2.4.5.1
Фізична особа***
Individual
С
О
Заповнюється, якщо американською особою - власником або контролюючою особою щодо відповідної особи, яка володіє рахунком або отримує виплати, є фізична особа.
Див. п. 3.2.4.4.1*
3.2.4.5.2
Юридична особа***
Organisation
С
О
Заповнюється, якщо американською особою - власником є юридична особа.
Див. п. 3.2.4.4.2*
3.2.4.6*
AccountBalance (Залишок на рахунку)
3.2.4.6.1
Код валюти
currCode
А
О
Зазначається код валюти відповідно до ISO 4217
3.2.4.6.2
Залишок на рахунку
П
О
Зазначається сума цифрами. Баланс по рахунку зазначається у відповідній валюті та округлюється до сотих. Наприклад, одна тисяча доларів США вводиться як 1000.00.
Як правило, залишок на рахунку зазначається як середній баланс або середня сума на фінансовому рахунку, якщо фінансова установа повідомляє власника рахунку про середній баланс або середню суму протягом календарного року. В іншому випадку зазначається баланс або сума на рахунку станом на кінець календарного року.
Якщо рахунок було закрито або кошти з нього було у повному обсязі переведено протягом календарного року, залишок на рахунку зазначається як сума, знята або переведена з рахунку у зв'язку з його закриттям або переведенням коштів
3.2.4.7*
Payment (Виплати/надходження по рахунку)
3.2.4.7.1
Тип виплати
Type
П
О
Див. Довідник типів виплат (додаток 2 до Порядку).
3.2.4.7.2
Сума виплати
PaymentAmnt
С
О
Див. п. 3.2.4.7.2*
3.2.4.4.1*
Individual (Фізична особа)
3.2.4.4.1.1
Держава (територія) податкового резидентства
ResCountryCode
П
Н
Код країни відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2.
Якщо особа не є податковим резидентом жодної держави (території), зазначається "XX"
3.2.4.4.1.2
Ідентификаційний номер платника податків
TIN
С
О
Ідентифікаційний номер платника податків (ІНПП) США фізичної особи - власника рахунку або, у відповідних випадках, власника значної частки (контролюючої особи щодо) власника рахунку.
ІНПП США може бути номер соціального страхування США (U.S. social security number - SSN) або індивідуальний ІНПП (individual taxpayer identification number - ITIN), виданий СВД.
Якщо поле ІНПП відсутнє або заповнене не у відповідності до визначеного формату, система згенерує повідомлення про помилку.
Додатково див. п. 3.2.4.4.1.2*
3.2.4.4.1.3
Ім'я фізичної особи латиницею
Name
С
О
Див. п. 3.2.4.4.1.3*
3.2.4.4.1.4
Адреса
Address
С
О
Див. п. 3.2.4.4.1.4*
3.2.4.4.1.5
Дата народження
BirthDate
П
Н
Зазначається обов'язково, якщо у фінансового агента відсутня інформація про ІНПП США особи.
Дані зазначаються у форматі YYYY-MM-DD (рік-місяць-день).
3.2.4.4.1.2*
TIN (Ідентификаційний номер платника податків)
3.2.4.4.1.2.1
Ідентификаційний номер платника податків
TIN
П
О
Формат ІНПП (фізичні і юридичні особи):
Значення елемента TIN повинне зазначатися або у форматі GIIN (Global Intermediary Identification Number - ідентифікатор, що надається СВД США для цілей звітування відповідно до Угоди FATCA), або одного з таких форматів ІНПП США:
- дев'ять послідовних цифр без дефісів та інших роздільників (напр., 123456789);
- дев'ять цифр з двома дефісами (напр., 123-45-6789);
- дев'ять цифр з дефісом після другої цифри (напр., 12-3456789).
Якщо поле ІНПП відсутнє або заповнене не у відповідності до визначеного формату, система згенерує повідомлення про помилку.
• Особливості заповнення ІНПП фізичних осіб:
ІНПП США фізичної особи - власника рахунку або, у відповідних випадках, власника значної частки (контролюючої особи щодо) власника рахунку, може бути номер соціального страхування США (U.S. social security number - SSN) або індивідуальний ІНПП (individual taxpayer identification number - ITIN), виданий СВД.
• Особливості заповнення ІНПП юридичних осіб:
Елемент може повторюватися, якщо наявний додатковий ІНПП.
Залежно від положень Угоди FATCA та особливостей звітних даних можуть застосовуватися правила щодо заповнення ІНПП, описані нижче.
Для фінансових агентів:
За загальним правилом зазначається GIIN. Додатково до формату ІНПП, описаного вище, таправил для юридичних осіб див. Довідник ІНПП фінансових агентів (додаток 2 до Порядку).
Для фінансуючих суб'єктів господарювання:
- ІНПП фінансуючого суб'єкта господарювання є GIIN, виданий такому суб'єкту як такому, що виступає спонсором;
- ІНПП довірчого управителя трасту, документально підтвердженого довіреною особою, є GIIN, отриманий ним при реєстрації у якості довірчого власника такого трасту.
Примітка: не потрібно використовувати номери GIIN, отримані фінансовими установами, у яких як значення ІНПП в елементі Sponsor зазначено "Single", "Lead" або "Member".
Для посередників:
- якщо посередник є фінансовою установою, створеною в одній з американських територій, яка не вважається особою США, вводиться ІНПП, виданий такій фінансовій установі СВД США, а якщо СВД не видавала ІНПП такій установі, - EIN, виданий суб'єкту відповідною американською територією.
- якщо посередник є ІФУ, яку сертифіковано як таку, яка, як вважається, виконує вимоги, що виступає посередником при здійсненні платежу, у суб'єкта не буде GIIN або ІНПП США. Елемент TIN необхідно залишити порожнім
3.2.4.4.1.2.2
Код країни, яка видала ідентифікаційний номер платника податків
issuedBy
А
Н
Код держави (території) податкового резидентства, якою видано ІНПП, відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2.
У випадку незаповнення атрибута issuedBy буде вважатися, що країною, яка видала ІНПП, є США (US)
3.2.4.4.1.3*
Name (Ім'я фізичної особи)
3.2.4.4.1.3.1
Ім'я
FirstName
П
О
Заповнюється латиницею. Ім'я кирилицею підлягає транслітерації відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею (55-2010-п)
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55.
Якщо ім'я відсутнє, можна зазначити ініціал(и) (напр., "J.T.") або абревіатуру "NFN" ("No First Name"/"Ім'я відсутнє")
3.2.4.4.1.3.2
По батькові / друге ім'я
MiddleName
П
Н
Друге ім'я або ініціал є невід'ємною частиною імені у багатьох національностей.
Заповнюється латиницею. По батькові кирилицею підлягає транслітерації відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею (55-2010-п)
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55
3.2.4.4.1.3.3
Прізвище
LastName
П
О
Заповнюється латиницею. Прізвище кирилицею підлягає транслітерації відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею (55-2010-п)
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55
3.2.4.4.1.4*
Address (Адреса)
3.2.4.4.1.4.1
Код країни, до якої відноситься адреса
CountryCode
П
О
Код країни, до якої відноситься адреса, відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2
3.2.4.4.1.4.2
Адреса (фіксована форма)
AddressFix
С
О
Див. п. 3.2.4.4.1.4.2*
3.2.4.4.2*
Organisation (Юридична особа)
3.2.4.4.2.1
Код країни
ResCountryCode
П
Н
Код країни, резидентом якої є юридична особа, відповідно до стандарту ISO 3166-1 Alpha 2
3.2.4.4.2.2
Ідентификаційний номер платника податків
TIN
С
О
Див. п. 3.2.4.4.1.2*
3.2.4.4.2.3
Назва юридичної особи
Name
П
О
Елемент Organisation може містити декілька назв, проте для цілей звітування відповідно до Угоди FATCA достатньо зазначення однієї - юридичної назви суб'єкта господарювання.
Заповнюється латиницею. У випадку відсутності усталеної офіційної назви юридичної особи латиницею, назва кирилицею підлягає транслітерації відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею (55-2010-п)
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55.
Допускається використання символів <&> та <"> за умови відображення як <&amp;> та <"> відповідно.
3.2.4.4.2.4
Адреса
Address
С
О
Див. п. 3.2.4.4.1.4*
3.2.4.4.1.4.2*
AddressFix (Адреса - фіксована форма)
3.2.4.4.1.4.2.1
Вулиця
Street
П
Н
Заповнюється латиницею. Назви кирилицею підлягають транслітерації відповідно до таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею (55-2010-п)
, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55
3.2.4.4.1.4.2.2
Дім
BuildingIdentifier
П
Н
3.2.4.4.1.4.2.3
Квартира
SuiteIdentifier
П
Н
3.2.4.4.1.4.2.4
Поверх
FloorIdentifier
П
Н
3.2.4.4.1.4.2.5
Район
DistrictName
П
Н
3.2.4.4.1.4.2.6
Абонентська скринька
POB
П
Н
3.2.4.4.1.4.2.7
Поштовий індекс
PostCode
П
Н
3.2.4.4.1.4.2.8
Місто
City
П
О
3.2.4.4.1.4.2.9
Адміністративна одиниця країни, до якої відноситься адреса
CountrySubentity
П
Н
У цьому елементі вказується назва адміністративної одиниці країни, до якої відноситься адреса (область, штат, провінція, регіон тощо)
3.2.4.7.2*
PaymentAmnt (Сума виплати)
3.2.4.7.2.1
Код валюти
currCode
А
О
Зазначається код валюти відповідно до ISO 4217
3.2.4.7.2.2
Сума платежу
П
О
Зазначається сума цифрами. Сума виплати зазначається у відповідній валюті та округлюється до сотих. Наприклад, одна тисяча доларів США вводиться як 1000.00
__________
-1 У випадку коли у файлі обміну необхідно вказати лише один елемент із двох, такі елементи позначено трьома зірочками (***).
-2 Ознака типу елемента логічної моделі може набувати значень: "С" - складний елемент (містить вкладені елементи); "П" - простий елемент, реалізований у вигляді елемента XML-файлу; "А" - простий елемент, реалізований у вигляді атрибута елемента XML-файлу. Простий елемент логічної моделі не містить вкладених елементів.
-3 Ознака обов'язковості включення елемента визначає вимоги щодо обов'язковості наявності елемента (сукупності найменування елемента та його значення) у файлі обміну. Може набувати значень: "О" - наявність елемента у файлі є обов'язковою; "Н" - наявність елемента у файлі не є обов'язковою, тобто елемент може бути відсутнім.
Таблиця 2

Опис простих типів даних

Назва елемента
Код елемента
Ознака типу елемента
Додаткова інформація
1
2
3
4
Глобально унікальний ідентифікатор
GUIDType
А
Глобально унікальний ідентифікатор (Globally Unique Identifier) - це 128-бітне число у вигляді рядка з 32 шістнадцяткових цифр, розділених дефісами (наприклад, 12291cc2-37cb-42a9-ad74-06bb5746b60b).
Особа, що звітує, може самостійно визначати GUID за умови дотримання структури:
<xs:pattern value="[\da-fA-F](8)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](12)"/>amp
Унікальний ідентифікатор повідомлення
MessageRefId
А
Має структуру UAYYYY-GIIN-GUID,
де: UA - код країни-відправника;
YYYY - звітний рік;
GIIN - 19-значний код GIIN особи, що подає звіт;
GUID - глобально унікальний ідентифікатор:
<xsd:pattern value="UA20[0-9](2)-[0-9AZ](19)-[\da-fA-F](8)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](4)-[/da-fA-F](12)"/>
Один і той же рядок символів не може використовуватися в будь-якому іншому повідомленні того ж типу (MessageType)
Унікальний ідентифікатор блоку даних
DocRefld
А
Має структуру UAYYYY-GIIN-GUID,
де: UA - код країни-відправника;
YYYY - звітний рік;
GIIN - 19-значний код GIIN особи, що подає звіт;
GUID - глобально унікальний ідентифікатор:
<xsd:pattern value="UA20[0-9](2)-[0-9AZ](19)-[\da-fA-F](8)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](4)-[\da-fA-F](12)"/>
При виправленні або анулюванні інформації має присвоюватися новий унікальний DocRefld, на який можна буде посилатися у подальшому
Дата і час
А
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
Додаток 2
до Порядку заповнення
і подання фінансовими агентами
звіту про підзвітні рахунки
відповідно до Угоди між Урядом
України та Урядом Сполучених
Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил
й застосування положень Закону
США "Про податкові вимоги
до іноземних рахунків" (FATCA)

ДОВІДНИКИ,

ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАПОВНЕННІ ФАЙЛУ ОБМІНУ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ FATCA

Довідник типів даних, що надаються відповідно до Угоди FATCA (DocTypeIndic)

Код
Назва
Опис
1
2
3
FATCA1
Нові дані
Нові дані для направлення у СВД США, які раніше не коригувалися, не переглядалися та не видалялися (не анулювалися)
FATCA2
Скориговані дані
Скориговані дані, направлені повторно після отримання відправником повідомлення про помилку на рівні інформації (запису), що надається.
FATCA2 застосовується для виправлення даних у відповідь на повідомлення про помилку на рівні інформації (запису), що надається. Не застосовується у відповідь на помилки на рівні файлу (повідомлення від № 1 до № 4)
FATCA3
Видалені (анульовані) дані
Вказує на попередньо направлену інформацію, яку необхідно анулювати. FATCA3 застосовується для анулювання передачі оригіналу.
Наступні повідомлення про помилки на рівні запису (даних) вимагають від відправника анулювати початковий запис як FATCA3, а потім подати нові дані як FATCA1 у випадку, коли:
- не зазначений TIN власника рахунку або власника значної частки;
- неправильний TIN власника рахунку або власника значної частки;
- неправильне ім'я власника рахунку або власника значної частки;
- неправильне ім'я та адреса власника рахунку або власника значної частки.
FATCA4
Переглянуті дані
Вказує на попередньо направлену інформацію, яка містить помилки і має бути замінена або змінена. FATCA4 застосовується, якщо особою, яка подає звіт, визначено, що попередньо направлена інформація має бути оновлена, і не застосовується у відповідь на повідомлення про помилки
Тестове середовище - використовуються FATCA11, 12, 13 та 14
FATCA11
Нові тестові дані
Те ж, що і FATCA1, у випадку тестових даних
FATCA12
Скориговані тестові дані
Те ж, що і FATCA2, у випадку тестових даних
FATCA13
Видалені (анульовані) тестові дані
Те ж, що і FATCA3, у випадку тестових даних
FATCA14
Переглянуті тестові дані
Те ж, що і FATCA4, у випадку тестових даних

Довідник ознак юридичних осіб - власників рахунків (AcctHolderType)

Код
Опис
FATCA101
Задокументована власником ІФУ, власником якої є зазначена американська особа
FATCA102
Пасивний нефінансовий іноземний (неамериканський) суб'єкт господарювання (НФІС) із американськими особами - власниками значної частки у таких НФІС (або контролюючими особами відповідно до окремих міжурядових угод FATCA)
FATCA103
Іноземна (неамериканська) фінансова установа (ІФУ), яка не бере участь
FATCA104
Зазначена американська особа
FATCA105
НФІС, що звітує безпосередньо

Довідник типів виплат (Payment...Type)

Код
Опис
FATCA501
Дивіденди
FATCA502
Відсотки
FATCA503
Валова сума надходжень/погашень
FATCA504
Інше

Довідник ІНПП фінансових агентів

Фінансовий агент, що подає звіт
GIIN
EIN
Опис
1
2
3
4
ІФУ, що бере участь (включаючи ІФУ, що звітує за моделлю 2)
+
Зазначається GIIN ІФУ (або, у відповідних випадках, філіалу, у якому відкрито рахунок)
Зареєстрована ІФУ, яка вважається такою, що бере участь
+
Зазначається GIIN ІФУ (або, у відповідних випадках, філіалу, у якому відкрито рахунок)
ІФУ, що звітує за моделлю 1
+
Зазначається GIIN ІФУ (або, у відповідних випадках, філіалу, у якому відкрито рахунок)
Обмежені філіали і обмежені ІФУ
Елемент TIN залишається порожнім
НФІС, що звітує безпосередньо
+
Зазначається GIIN
Кваліфікований посередник, іноземне партнерство, що виконує функції податкового агента, або іноземний траст, що виконує функції податкового агента
+
+
Зазначається як GIIN, так і EIN кваліфікованого посередника, EIN іноземного партнерства, що виконує функції податкового агента, або EIN іноземного трасту, що виконує функції податкового агента
Фінансова установа, створена в одній з американських територій, яка вважається особою США
+
Зазначається EIN США
Агент, що виконує функції податкового агента
+
Зазначається EIN США
Спонсована ІФУ (крім спонсованої інвестиційної структури, що належить вузькому колу осіб)
+
Зазначається GIIN
Спонсована ІФУ, яка є спонсованою інвестиційною структурою, що належить вузькому колу осіб
Елемент TIN залишається порожнім
Спонсований НФІС, що звітує безпосередньо
+
Зазначається GIIN
Спонсований дочірній філіал
+
Зазначається GIIN
Траст, документально підтверджений довіреною особою
Елемент TIN залишається порожнім

Довідник категорій фінансових агентів (FilerCategory)

Фінансовий агент, що подає звіт
Блок, якого стосується елемент FilerCategory
Код категорії фінансового агента
ІФУ, що бере участь (крім ІФУ, що звітують за моделлю 2, але включаючи американський філіал ІФУ, що бере участь, що не вважається особою США)
ReportingFI
FATCA601
Зареєстрована ІФУ, яка вважається такою, що бере участь (включаючи ІФУ, що звітує за моделлю 1)
ReportingFI
FATCA602
Обмежений філіал або обмежена ІФУ
ReportingFI
FATCA603
ІФУ, що звітує за моделлю 2
ReportingFI
FATCA604
Кваліфікований посередник, іноземне партнерство, що виконує функції податкового агента, або іноземний траст, що виконує функції податкового агента
ReportingFI
FATCA605
НФІС, що звітує безпосередньо
ReportingFI
FATCA606
Агент, що виконує функції податкового агента (включаючи американські філіали ІФУ, що бере участь, ІФУ, що звітують за моделлю 1, ІФУ, що звітують за моделлю 2, та зареєстровані ІФУ, які вважаються такими, що беруть участь, та які вважаються особами США, американські філіали ІФУ, що звітує за моделлю 1 (включаючи будь-які інші зареєстровані ІФУ, які вважаються такими, що беруть участь) або обмежені ІФУ, що не вважаються особами США)
ReportingFI
FATCA610
Фінансова установа, створена в одній з американських територій, яка вважається особою США
ReportingFI
FATCA611