БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.08.2020 N 3587/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення (далі - Товариство) щодо надання податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до звернення Товариство користується послугами української компанії (далі - перевізник), яка надає послуги експрес-доставки документів, вантажів та посилок. Останнім часом, при оплаті наданих послуг у відділені перевізника, окрім транспортної накладної платнику надається роздрукований (або в електронному вигляді) документ на переказ готівки в гривні про те, що ТОВ отримані кошти для подальшого їх переказу перевізнику, із застосуванням міжнародної платіжної системи (МПС) NovaPay. Документ на переказ готівки в гривні містить інформацію про номер документу, дату операції зазначено учасника МПС та його адресу, платника і отримувача та їх додаткові дані (номер телефону, інформацію про банківські реквізити), найменування та вартість послуги, підписи та печатка перевізника. Фіскальний чек РРО при цьому не надається.
Прошу підтвердити, що відповідно норм діючого законодавства у разі проведення операції з приймання готівки в гривнях у відповідній платіжній системі для подальшого її переказу отримувачу грошових коштів за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки учасник МПС може РРО не застосовувати, а також зазначити які обов'язковій реквізити повинен мати документ на переказ готівки в гривні, для подальшого підтвердження платником податків правомочності проведеної операції з оплати послуг наданих перевізником.
Правовідносини у сфері застосування РРО регулюються Кодексом та Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (265/95-ВР) (далі - Закон N 265).
Законом N 265 (265/95-ВР) визначено правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України (2755-17) , не допускається.
Відповідно до статті 2 Закону N 265 розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо (стаття 2 Закону N 265).
Згідно з пунктом 2 статті 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі, зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.
Разом з тим пунктом 2 статті 9 Закону N 265 визначено, що РРО та розрахункові книжки не застосовуються, зокрема, при виконанні банківських операцій, крім операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням ПТКС.
Отже, наразі чинним законодавством чітко врегульовано обов'язок небанківських фінансових установ застосовувати РРО при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого переказу за допомогою ПТКС.
Разом з цим, згідно з пунктом 1 Постанови Національного банку України від 12.02.2013 р. N 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу" (z0372-13) , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.03.2013 р. за N 372/22904 (z0372-13) , операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки на підставі відповідного паперового документа та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу) здійснюють виключно: банки, комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками, небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію відповідного органу на переказ коштів і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.
Таким чином, якщо операції з переказу коштів та операцій з приймання готівкової виручки (готівки) від установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів для переказу готівкової виручки на банківські рахунки таких підприємств/установ здійснюються небанківською фінансовою установою за допомогою зареєстрованої належним чином платіжної системи через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу працівникові сформувати електронний документ на переказ готівки на підставі відповідного паперового документа та забезпечує оброблення і передавання інформації до банку/платіжної організації платіжної системи в режимі реального часу), в цьому випадку РРО можна не застосовувати.
При цьому статтею 17 Закону України від 05 квітня 2001 року N 2346-ІІІ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" визначено, що форми документів на переказ, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу, установлюються правилами платіжних систем.
Разом з цим, суб'єкт господарювання може на добровільних засадах зареєструвати та використовувати у господарській діяльності РРО незалежно від сфери провадження такої діяльності.
Згідно зі статтею 2 Закону N 265 розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі- продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.
Форма та обов'язкові реквізити фіскального касового чеку встановлені Положенням про форму та зміст розрахункових документів, що затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року N 13 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 р. за N 220/28350 (z0220-16) (далі - Положення).
Так, у відповідності до п. 2 Розділу VI Положення (z0220-16) чек ПТКС повинен містити такі реквізити:
найменування суб'єкта господарювання (рядок 1);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 2);
для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 3);
номер ПТКС (рядок 4);
адреса розміщення ПТКС (рядок 5);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, учасником якої є суб'єкт господарювання, найменування платіжної організації платіжної системи) (рядок 6);
код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду (рядок 7);
найменування банку комерційного агента (найменування та код банку, від імені якого надає послуги комерційний агент) (рядок 8);
вид операції, сума переказу, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції (рядок 9);
реквізити отримувача (рядок 10):
вказуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "податковий номер", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
якщо отримувач є юридичною особою, друкуються найменування отримувача, податковий номер, номер рахунку в банку, найменування банку отримувача;
якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача, податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), номер поточного рахунку в банку, найменування банку отримувача;
якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються з використанням електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи;
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 11);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 12);
назва товарів (послуг) (рядок 13);
реквізити платника переказу (рядок 14).
Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено більш повну ідентифікацію платника, дозволяється друкувати:
необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "Прізвище" або "Прізвище платника", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка; суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди (рядок 15);
форму оплати, загальну суму операції у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" та валюту операції (рядок 16);
літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" - окремим рядком для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ (рядок 17);
фіскальний номер чека ПТКС / фіскальний номер електронного чека ГТГКС, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 18);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (MAC) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО/фіскальний номер ПРРО) (рядок 19);
окремими рядками для чека ПКТС, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій: позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений чек ПТКС програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 20);
контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 21);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 22);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратор розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 23);
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ПКТС" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 24).
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.