БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.08.2020 № 125

Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , з метою удосконалення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (v0926500-15) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150) (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі I:
в абзаці першому пункту 5 слово "Правління" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг";
пункт 7 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Повторне подання заявником пакета документів для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, який був повернутий Національним банком на доопрацювання згідно з пунктом 56 розділу VIII цього Положення, не потребує здійснення заявником повторної оплати, якщо повторне подання пакета документів здійснюється протягом трьох місяців із дня повернення попереднього пакета документів для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.
Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо заявником протягом трьох місяців із дня повернення на доопрацювання пакета документів для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки не було подано повторно пакет документів про видачу ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;
2) в абзаці четвертому пункту 40 розділу VII та другому реченні пункту 67 розділу IX слово "Правління" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг";
3) пункт 70 розділу X доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
"10) зобов'язання юридичної особи про укладання до початку здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки договору страхування зі страховою компанією про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час її оброблення та зберігання юридичною особою.";
4) пункт 78 розділу X доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) подати в разі відкриття нового підрозділу з оброблення та зберігання готівки, не менше ніж за місяць до початку його діяльності до Національного банку інформацію щодо виконання за місцезнаходженням цього підрозділу вимог, визначених підпунктами 3-8 пункту 69 розділу X цього Положення.";
5) у колонці 2 рядка 9 додатка 17 слово "Правління" замінити словами "Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко