БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.08.2020 № 126

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , Закону України "Про валюту і валютні операції" (2473-19) , з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (v0005500-19) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.
2. Підпункт 2 пункту 9 розділу III Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 (v0007500-19) (зі змінами), викласти в такій редакції:
"2) у разі експорту товару - після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом, відкритим на користь резидента за операцією з експорту товару, або в порядку, визначеному пунктом 16-2 розділу IV цієї Інструкції;".
3. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 серпня 2020 року № 126

Зміни

до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

( Див. текст Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (v0005500-19) )
1. Абзац третій пункту 4 розділу I доповнити словами ", та Державною казначейською службою України;".
2. Абзац третій підпункту 2 пункту 44 розділу IV доповнити словами ", та Державною казначейською службою України.".
3. У розділі V:
1) у пункті 63 слова "Державній казначейській службі України для здійснення розпорядниками бюджетних коштів, переведеними на казначейське обслуговування/" та слова "Державної казначейської служби України/" виключити;
2) розділ після пункту 63 доповнити новим пунктом 63-1 такого змісту:
"63-1. Банк здійснює купівлю іноземної валюти Державній казначейській службі України на підставі заяви/доручення на купівлю іноземної валюти.".
4. Пункт 84 розділу VIII після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Страхові (перестрахові) брокери-резиденти мають право купувати іноземну валюту для здійснення розрахунків за договорами про страхування з страховиками-нерезидентами виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів.".
У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.