БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2020 року № 180

Про звернення до Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Командувача об’єднаних сил, Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо організації підготовки та проведення на окремих територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Верховна Рада України Постановою від 15 липня 2020 року № 795-IX (795-20) призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2020 року, крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також виборів депутатів Донецької та Луганської обласних рад (пункти 2 і 3 цієї Постанови (795-20) ).
Пунктом 5 указаної Постанови (795-20) встановлено, що чергові місцеві вибори не проводяться в разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.
Відповідно до частини сьомої статті 194, пункту 1 частини першої статті 205 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) Комісія постановами від 8 серпня 2020 року № 160 (v0160359-20) та від 14 серпня 2020 року № 176 (v0176359-20) призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, а також перші вибори депутатів районних рад, крім тих, що розташовані на окупованих територіях, визначених Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 (32/2019) "Про межі та перелік районів міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях", на яких відповідно до статті 2 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (2268-19) , частини п’ятої статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (1207-18) місцеві вибори не проводяться.
При цьому Комісія постановою від 8 серпня 2020 року № 161 (v0161359-20) на підставі висновків Донецької обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації (лист від 5 серпня 2020 року № 01/20-4177/4-20) та Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації (лист від 6 серпня 2020 року № 1/0101-09-3409) щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Кодексу (396-20) місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених на територіях населених пунктів, що входять до складу територій сільських, селищних, міських територіальних громад у межах відповідних районів цих областей, які були надіслані Комісії на виконання її постанови від 30 липня 2020 року № 152 (v0152359-20) , встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року, визначивши їх переліки.
Слід зауважити, що визначені постановою Комісії від 8 серпня 2020 року № 161 (v0161359-20) на підставі вказаних вище висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій переліки сільських, селищних, міських територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести перші вибори депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року, викликали значний суспільний резонанс.
З моменту ухвалення вказаної постанови (v0161359-20) до Комісії надходять численні звернення народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, виборців та ін. стосовно перегляду і зменшення кількості територіальних громад, на території яких неможливо провести вказані вибори.
Необхідність внесення відповідних змін аргументується, зокрема, тим, що на територіях окремих громад, які Комісією визначено такими, на яких неможливо провести місцеві вибори 25 жовтня 2020 року, було з дотриманням законодавства проведено чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року та позачергові вибори народних депутатів України 21 липня 2019 року. Водночас на цих територіях на сьогодні органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження, а громадяни реалізують свої права. Непроведення у відповідних територіальних громадах перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року призведе до порушення виборчих прав громадян, що проживають на цих територіях.
Також, за інформацією Апарату Ради національної безпеки та оборони України, розміщеною на офіційному вебсайті Ради національної безпеки та оборони України, станом на 17 серпня 2020 року режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року в цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.
Крім того, зазначені висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій та прийнята на їх підставі 8 серпня 2020 року постанова Комісії № 161 (v0161359-20) про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року обумовлюють необхідність прийняття Комісією рішення щодо неможливості проведення перших виборів депутатів окремих районних рад Донецької та Луганської областей, оскільки на решті територій районів, що не увійшли до визначених військово-цивільними адміністраціями територій територіальних громад, на яких неможливо здійснити організацію підготовки та проведення вказаних місцевих виборів, забезпечити проведення виборчих процедур (формування виборчих округів тощо) відповідно до вимог Кодексу (396-20) також неможливо.
Враховуючи викладене, Центральна виборча комісія зазначає.
Згідно з частиною першою статті 3 Конституції України (254к/96-ВР) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Статтею 71 Конституції України (254к/96-ВР) встановлено, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
За змістом статті 14 Кодексу (396-20) застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
Зважаючи, що наразі в Донецькій та Луганській областях триває операція Об’єднаних сил щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації існує ймовірність загрози життю і здоров’ю виборців, членів територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, незабезпечення належних організаційних та безпекових умов роботи виборчих комісій, що унеможливить здійснення вільного волевиявлення виборців під час голосування, підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування та результатів виборів, збереження виборчої документації на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих територій, та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій у Донецькій та Луганській областях.
Водночас Комісія як постійно діючий колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення, зокрема, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України (частина перша статті 1, частина друга статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) ).
За змістом статті 2 вказаного Закону (1932-15) Центральна виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України.
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 205 Кодексу (396-20) Центральна виборча комісія в разі встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів відповідно до положень Кодексу (396-20) на окремих територіях приймає рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування.
Натомість законами України Комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей.
Надання висновків Центральній виборчій комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів на окремих територіях пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (141-19) віднесено до повноважень обласних військово-цивільних адміністрацій.
Отже, підставою для встановлення Комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів відповідно до положень Кодексу (396-20) на окремих територіях є відповідні висновки військово-цивільних адміністрацій.
Разом з тим Комісія зазначає, що відповідно до статті 7 Конституції України (254к/96-ВР) в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Статтею 140 Основного Закону України (254к/96-ВР) передбачено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.
До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову (стаття 141 Конституції України (254к/96-ВР) ).
При цьому Конституцією України гарантовано право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 38 Конституції України (254к/96-ВР) ).
Відповідно до статей 22, 64 Основного Закону України (254к/96-ВР) конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) .
Зважаючи на викладене та необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в уточненні у компетентних органів інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.
Стаття 107 Конституції України (254к/96-ВР) визначає координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України Раду національної безпеки і оборони України.
Також Рада національної безпеки і оборони України здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції (стаття 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (183/98-ВР) ).
У свою чергу забезпечення державної безпеки України належить до компетенції Служби безпеки України, яка відповідно до своїх основних завдань зобов’язана, зокрема, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України (статті 1, 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) ).
Забезпечення охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, підтримання публічної безпеки і порядку покладено на Національну поліцію України (статті 1, 2 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) ).
Керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює Командувач об’єднаних сил (стаття 9 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (2268-19) ).
За вказаних обставин Комісія вважає за необхідне звернутись до Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Командувача об’єднаних сил стосовно надання інформації про загрози належній організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, а також до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків станом на 28 серпня 2020 року щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Кодексу (396-20) місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених на територіях населених пунктів, що входять до складу територій сільських, селищних, міських територіальних громад у межах відповідних районів цих областей, а також щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Кодексу виборів депутатів районних рад Донецької та Луганської областей 25 жовтня 2020 року.
Окремо Комісія зазначає, що виборчий процес чергових та перших виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня відповідних місцевих виборів (частини перша, п’ята статті 195 Кодексу (396-20) ).
За змістом частини восьмої статті 195 Кодексу (396-20) Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу чергових місцевих виборів, перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови шляхом прийняття відповідного рішення не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, а отже, Комісія повинна оголосити початок виборчого процесу перших та чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року не пізніше 30 серпня 2020 року.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України та принципів і засад виборчого процесу під час організації підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, відповідно до статей 7, 22, 38, 64, 107, 140, 141 Конституції України (254к/96-ВР) , статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (183/98-ВР) , статей 1, 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) , статей 1, 2 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) , статті 9 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (2268-19) , пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (141-19) , керуючись статтями 1, 2, 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Звернутися до Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Командувача об’єднаних сил стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року інформації про загрози належній організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, межі та перелік (32/2019) яких затверджено Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях".
2. Звернутися до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальних висновків:
щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України (396-20) місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 (v0117359-20) "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі", за формою (v0152359-20) , встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 30 липня 2020 року № 152;
щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України (396-20) виборів депутатів районних рад Донецької та Луганської областей 25 жовтня 2020 року.
3. Цю постанову надіслати Раді національної безпеки і оборони України, Службі безпеки України, Національній поліції України, Командувачу об’єднаних сил, Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям - обласним військово-цивільним адміністраціям.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО