БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2020 р. № 763
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126 (126-2016-п) "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 740, № 83, ст. 2729; 2019 р., № 7, ст. 210; 2020 р., № 37, ст. 1215) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2020 р. № 763

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126

1. Доповнити постанову (126-2016-п) пунктом 7 такого змісту:
"7. Замовникам будівництва під час проектування та будівництва об’єктів інфраструктури аеропортів забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог щодо їх доступності для маломобільних груп населення.".
2. У додатках до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої зазначеною постановою:
1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування
Обсяг фінансу вання, млн. гривень
У тому числі за роками
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
5 856,17
675,19
1223
1 089,4
1 500,54
1 106,54
87,5
87
87
Місцеві бюджети
563,54
253,35
52,94
107,75
67,3
22,3
22,3
18,3
19,3
Інші джерела (власні кошти підприємства)
1 467,08
828,18
319,7
235,7
36,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Інші джерела (кошти інвестора)
1 347,3
890,9
201,31
61,95
110,62
41,81
20,71
10
10
Усього
9 234,09
2 647,62
1 796,95
1 494,8
1 715,16
1 182,35
142,21
127
128";
2) у додатку 2:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2222
2223
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького
рух повітряних суден, тис. літако-вильотів
42,1
4,4
4,6
4,9
5,1
5,4
5,6
5,9
6,2
1) завершення реконструкції аеродрому, в тому числі встановлення систем
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
охорони по периметру території аеропорту та
місцевий бюджет
проведення робіт з демонтажу примусово вилученого майна
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
кількість обслугованих пасажирів, тис. осіб
3046,9
319,1
335
351,8
369,4
387,8
407,2
427,6
449
2) завершення будівництва нового аеровокзалу
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
3) завершення реконструкції існуючого пасажирського термінала та зовнішніх інженерних
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
мереж у частині будівництва зовнішніх
місцевий бюджет
інженерних мереж
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)";
позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Разом за завданням 3
у тому числі
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
інші джерела (кошти інвестора)";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Одеса"
1) проектування реконструкція, будівництво аеродромного комплексу
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
2969,58
250
572
1158,04
989,54
комунального підприємства
місцевий бюджет
"Міжнародний аеропорт Одеса" (перша та друга черга)
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
2) проведення ремонту штучних покриттів аеродромного комплексу
Укрінфрапроект
державні кошти в тому числі, кошти, що залучаються під державні гарантії
місцевий бюджет
комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Одеса"
інші джерела (власні кошти)
92,54
92,54
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
3) реконструкція штучних покриттів аеродромного комплексу
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
місцевий бюджет
комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Одеса"
інші джерела (власні кошти)
248,55
248,55
інвестор
інші джерела (кошти
інвестора)";
позицію "Разом за завданням 10" викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Разом за завданням 10
3310,67
341,09
250
572
1158,04
989,54
у тому числі
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
2969,58
250
572
1158,04
989,54
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
341,09
341,09
інші джерела (кошти інвестора)";
пункт 17 викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17. Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту "Вінниця"
рух повітряних суден, тис. літако-вильотів
7,39
0,46
0,5
0,7
0,79
0,9
1,24
1,35
1,43
1) модернізація аеровокзалу та придбання нового обладнання
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
Вінницька міська рада
місцевий бюджет
50
7
4
6
6
6
6
7
8
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
кількість обслуговуваних пасажирів, тис. осіб
251,2
4,8
12,1
14,9
20,7
34,5
45,9
57,5
60,8
2) реконструкція аеродрому
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
Вінницька міська рада
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)";
позицію "Разом за завданням 17" викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Разом за завданням 17
50
7
4
6
6
6
6
7
8
у тому числі
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
місцевий бюджет
50
7
4
6
6
6
6
7
8
інші джерела (власні кошти)
інші джерела (кошти інвестора)";
доповнити додаток пунктом 19 такого змісту:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
19. Проектування та будівництво аеропорту "Мукачево"
1) проектування аеродрому, оцінка впливу на довкілля, розроблення інвестиційного проекту
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
30
30
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
2) проектування та будівництво термінального комплексу та інфраструктури
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
Мукачівська міська рада
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
інвестор
інші джерела (кошти інвестора)
Разом за завданням 19
30
30
у тому числі
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
30
30
місцевий бюджет
інші джерела (власні кошти)
інші джерела (кошти інвестора)";
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
"Найменування завдання
Найменування показника
Значення показника
Найменування заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування (власні кошти, державний бюджет, інші)
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
У тому числі за роками
усього
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Усього за Програмою
9 234,09
2 647,62
1 796,95
1 494,8
1 715,16
1 182,35
142,21
127
128
у тому числі
Укрінфрапроект
державні кошти, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії
5 856,17
675,19
1 223
1 089,4
1 500,54
1 106,54
87,5
87
87
місцеві бюджети
563,54
253,35
52,94
107,75
67,3
22,3
22,3
18,3
19,3
інші джерела (власні кошти)
1 467,08
828,18
319,7
235,7
36,7
11,7
11,7
11,7
11,7
інші джерела (кошти інвестора)
1 347,3
890,9
201,31
61,95
110,62
41,81
20,71
10
10".