БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 року № 553-IX, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX та від 14 липня 2020 року № 769-IX) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри "978.175.714,2" та "857.749.850" замінити відповідно цифрами "978.717.052" та "858.291.187,8";
в абзаці третьому цифри "1.268.765.762,5" та "1.137.421.048,3" замінити відповідно цифрами "1.269.307.100,3" та "1.137.962.386,1".
2. У статті 8:
абзац другий доповнити словами і цифрами "з 1 вересня - 5000 гривень";
абзац третій доповнити словами і цифрами "з 1 вересня - 29,2 гривні".
3. Внести зміни до додатків № 1, № 3, № 5 та № 6 (294-20) до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити з 1 вересня 2020 року підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери для забезпечення збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду цієї Єдиної тарифної сітки та мінімальної заробітної плати.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
25 серпня 2020 року
№ 822-IX
( ДОДАТКИ №№ 1-4 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2020 РІК" ) ( Див. текст (822-20F19) )