БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 28 серпня 2020 року № 204

Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів

Відповідно до статті 140 Конституції України (254к/96-ВР) , частини другої статті 25, частин першої, другої статті 192, пункту 1 частини першої статті 196, статей 198, 199, 201, пунктів 2-1, 10 частини першої статті 205, пункту 2 частини другої статті 206 Виборчого кодексу України (396-20) , пункту 3 частини першої статті 26, частини третьої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) , абзаців двадцять п’ятого (280/97-ВР) та двадцять шостого статті 1, пункту 7-1 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) , на виконання пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (562-20) , пункту 5 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів" (807-20) , керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів (додається).
2. Органам ведення Державного реєстру виборців забезпечити надання територіальним виборчим комісіям з місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території, необхідної для утворення ними територіальних, багатомандатних виборчих округів з відповідних місцевих виборів.
3. Цю постанову надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для використання в роботі та доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 серпня 2020 року № 204

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації на рівних засадах виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) щодо територіальної організації місцевих виборів.

1. Загальні положення

1.1. Територіальна організація місцевих виборів залежить від виборчої системи, за якою проводяться відповідні місцеві вибори згідно з Кодексом (396-20) .
1.2. Виборчі округи та виборчі дільниці є складовими системи територіальної організації відповідних місцевих виборів.
1.3. Систему територіальної організації виборів сільського, селищного, міського голови становлять:
єдиний одномандатний сільський, селищний, міський виборчий округ, який охоплює всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади;
виборчі дільниці.
Рішення про утворення єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу не приймається.
Єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів міського голови у містах з районним поділом поділяється на територіальні виборчі округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.
1.4. Систему територіальної організації виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) становлять:
єдиний республіканський багатомандатний виборчий округ (для виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) або єдиний багатомандатний виборчий округ;
територіальні виборчі округи;
виборчі дільниці.
1.5. Систему територіальної організації виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) становлять:
багатомандатні виборчі округи;
виборчі дільниці.
1.6. Територіальні та багатомандатні виборчі округи для організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад (далі - виборчі округи) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради (далі - вибори депутатів місцевих рад).
1.7. Виборчі округи утворюються відповідною територіальною виборчою комісією за її рішенням, прийнятим згідно з положеннями Кодексу (396-20) з урахуванням цього Роз’яснення.
Рішення про утворення виборчих округів приймається територіальною виборчою комісією після початку виборчого процесу відповідних виборів, однак не пізніш як на другий день виборчого процесу (пункт 1 частини першої статті 196, частина третя статті 198, частина четверта статті 199, частина третя статті 201 Кодексу (396-20) ).
1.8. Під час утворення виборчих округів кожному округу присвоюється порядковий номер.
1.9. У рішенні про утворення виборчих округів територіальна виборча комісія зазначає кількість виборчих округів, що утворюються для кожного типу місцевих виборів, встановлює їх межі та єдину нумерацію.
1.10. В описі меж виборчих округів зазначаються назви відповідних адміністративно-територіальних одиниць та/або перелік виборчих дільниць, утворених на постійній основі.
1.11. До меж виборчого округу не можуть входити частини двох чи більше звичайних виборчих дільниць.
1.12. Територія виборчих округів має бути нерозривною. Утворення виборчого округу із включенням до його складу територій, що не межують між собою, не допускається, крім випадків, коли дотримання такої вимоги є неможливим, враховуючи систему адміністративно-територіального устрою.
1.13. Виборчий округ утворюється із забезпеченням за можливості компактності його території, організації ефективної системи адміністрування виборів, оптимізації питань транспортної логістики на території округу між дільничними та відповідною територіальною виборчими комісіями.

2. Порядок утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

2.1. Для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій виборча комісія Автономної Республіки Крим утворює територіальні виборчі округи, на які поділяється єдиний республіканський багатомандатний виборчий округ.
Єдиний республіканський багатомандатний виборчий округ включає відповідно територію Автономної Республіки Крим.
Під час утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим застосовуються положення статті 198 Кодексу (396-20) з урахуванням Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) "Про утворення та ліквідацію районів".
2.2. Орієнтовна кількість територіальних виборчих округів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається як ціла частка від ділення кількісного складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим на 10.
Під час утворення територіальних виборчих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж два округи.
2.3. Утворення територіальних виборчих округів має здійснюватися з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів з урахуванням за можливості системи адміністративно-територіального устрою.
У разі неможливості врахування системи адміністративно-територіального устрою рішення про утворення виборчих округів на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць чи їх частин приймається виборчою комісією Автономної Республіки Крим, виходячи з приблизно рівної кількості виборців, які мають право голосу на відповідних виборах у кожному окрузі.
2.4. До меж територіального виборчого округу не можуть входити частини територій різних районів, що входять до складу Автономної Республіки Крим.
На території району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ.
2.5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо отримання на підставі відомостей Державного реєстру виборців інформації про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, для використання її під час утворення територіальних виборчих округів.
Орган ведення Державного реєстру виборців надає виборчій комісії Автономної Республіки Крим необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні комісії або узгоджений з нею.
2.6. Рішення про утворення територіальних виборчих округів разом із зазначенням меж та порядкового номера кожного такого округу виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як на другий день після їх утворення оприлюднює у визначений нею спосіб з урахуванням положень Кодексу (396-20) .

3. Порядок утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

3.1. Для проведення виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій територіальна (обласна, районна, районна у місті, міська, сільська, селищна) виборча комісія утворює територіальні виборчі округи, на які поділяється відповідний єдиний багатомандатний виборчий округ.
Єдиний багатомандатний виборчий округ включає територію відповідно області, району, району в місті, міста (міської територіальної громади), села (сільської територіальної громади), селища (селищної територіальної громади).
Під час утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) застосовуються положення статті 201 Кодексу (396-20) з урахуванням Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) "Про утворення та ліквідацію районів".
3.2. Орієнтовна кількість територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на 10.
Під час утворення цих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж два округи.
Під час визначення кількості територіальних виборчих округів територіальна виборча комісія повинна враховувати вимоги частини п’ятої статті 219 Кодексу (396-20) щодо кількості кандидатів у депутати, яку повинен включати територіальний виборчий список місцевої організації політичної партії, та частини третьої статті 197 Кодексу (396-20) стосовно загального складу відповідної ради з тим, щоб кількість визначених територіальних виборчих округів забезпечувала можливість висування кандидатів у депутати в територіальних виборчих округах відповідно до загального складу (кількості депутатів) місцевої ради.
Наприклад: загальний склад міської ради територіальної громади з кількістю виборців 70 тисяч відповідно до вимог частини третьої статті 197 Кодексу (396-20) становить 38 депутатів.
Так, орієнтовна кількість територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради, до якої обиратимуть 38 депутатів, визначається шляхом знаходження цілої частки від складу цієї ради, поділеного на 10 (38:10=3).
Відхилення від середньої орієнтовної кількості територіальних виборчих округів не може становити більше ніж два округи.
Отже, враховуючи, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 219 Кодексу (396-20) територіальний виборчий список місцевої організації політичної партії може включати не менше 5 та не більше 12 кандидатів у депутати, а також з метою забезпечення можливості висування місцевими організаціями політичних партій та включення до територіальних виборчих списків максимально допустимої кількості кандидатів у депутати, що відповідає загальному складу ради, тобто 38 кандидатів у депутати в цьому випадку, кількість територіальних виборчих округів з виборів депутатів відповідної міської ради може становити не менше 4 та не більше 5.
3.3. Утворення територіальних виборчих округів має здійснюватися з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів та за можливості з урахуванням адміністративно-територіального устрою.
У разі неможливості врахування системи адміністративно-територіального устрою рішення про утворення виборчих округів на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць чи їх частин приймається відповідною виборчою комісією виходячи з приблизно рівної кількості виборців, які мають право голосу на відповідних виборах у кожному окрузі, а обласною чи районною виборчими комісіями також - з необхідності забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад під час виборів депутатів обласної чи районної ради.
3.4. Під час утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом територіальні виборчі округи утворюються за можливості в межах відповідних районів у місті.
До меж територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом може входити поряд з територією району в місті також територія населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу території відповідної міської територіальної громади, але розташовані поза межами районів у місті. У такому разі території зазначених населених пунктів включаються до того територіального виборчого округу, включення до якого дасть змогу дотриматися принципу неперервності меж (зв’язності територій) округу.
До меж територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом не можуть входити частини територій різних районів у місті чи частини територій різних населених пунктів (сіл, селищ, міст), що входять до складу території відповідної міської територіальної громади, або район у місті та частина території населеного пункту (села, селища, міста), що входить до складу території відповідної міської територіальної громади.
З урахуванням положень абзацу другого пункту 3.3 цього Роз’яснення:
у межах району в місті може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ;
до меж територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом може входити декілька суміжних районів у місті.
3.5. Районна в місті виборча комісія утворює територіальні виборчі округи лише в разі проведення виборів депутатів районних у місті рад (у містах, де утворені районні в місті ради). До меж єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів районних у місті рад (у разі їх утворення) може входити лише територія відповідного району в місті. Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради (у разі їх утворення) мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного району в місті.
3.6. Територіальні виборчі округи з виборів депутатів обласної ради утворюються за можливості в межах відповідних районів, що входять до складу області.
Територіальні виборчі округи з виборів депутатів обласної ради не можуть складатися з частин територій різних районів.
У разі необхідності поділу районів на частини для утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради до складу такого округу не можуть входити частини територій різних територіальних громад одного району, частини територій різних територіальних громад різних районів, або частини району і територіальної громади, що не входить до складу цього району.
З урахуванням положень абзацу другого пункту 3.3 цього Роз’яснення:
на території району, територіальної громади у складі району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ;
до меж територіального виборчого округу з виборів депутатів обласної ради може входити декілька суміжних районів, територіальних громад.
3.7. Територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради утворюються за можливості з урахуванням територіальних громад, що входять до складу району.
Територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради не можуть складатися з частин територій різних територіальних громад району.
З урахуванням положень абзацу другого пункту 3.3 цього Роз’яснення:
на території територіальної громади району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ;
до меж територіального виборчого округу з виборів депутатів районної ради може входити декілька суміжних територіальних громад.
3.8. Територіальна виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо отримання на підставі відомостей Державного реєстру виборців інформації про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, для використання її під час утворення територіальних виборчих округів.
Орган ведення Державного реєстру виборців надає територіальній виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні комісії або узгоджений з нею.
3.9. Рішення про утворення територіальних виборчих округів разом із зазначенням меж та порядкового номера кожного такого округу відповідна територіальна виборча комісія не пізніше наступного дня після його прийняття оприлюднює у визначений нею спосіб з урахуванням положень Кодексу (396-20) .

4. Порядок утворення багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч)

4.1. Для проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) за мажоритарною системою відносної більшості територіальна (сільська, селищна, міська) виборча комісія утворює багатомандатні виборчі округи, на які поділяється територія відповідної територіальної (сільської, селищної, міської) громади.
4.2. Середня орієнтовна кількість багатомандатних виборчих округів визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на три.
Під час утворення багатомандатних виборчих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше ніж один округ.
4.3. Утворення багатомандатних виборчих округів має здійснюватися з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.
У разі якщо декілька багатомандатних виборчих округів входять до меж однієї виборчої дільниці, що існує на постійній основі, в описі меж таких округів указуються назви відповідних населених пунктів та/або назви населеного пункту та вулиці (проспект, бульвар, площа, провулок тощо) із зазначенням номерів будинків (за необхідності).
У рішенні про утворення багатомандатних виборчих округів також установлюється кількість мандатів, які розподіляються на кожному такому окрузі, та зазначається кількість виборців у межах кожного округу.
4.4. Територіальна виборча комісія під час утворення багатомандатних виборчих округів установлює кількість мандатів, що розподіляються на кожному такому окрузі. Загальна кількість мандатів, що розподіляються в багатомандатних виборчих округах, повинна відповідати загальному складу (кількості депутатів) відповідної ради.
Встановлення кількості мандатів здійснюється на засадах рівноправності голосів виборців, що за можливості допускає відхилення від орієнтовної середньої кількості виборців, яка припадає на кожний мандат, не більше ніж на 15 відсотків.
Орієнтовна середня кількість виборців, що припадає на кожний мандат, визначається як частка від ділення загальної кількості виборців, установленої на підставі відомостей Державного реєстру виборців, на кількісний склад відповідної місцевої ради.
Багатомандатні виборчі округи повинні включати приблизно однакову кількість виборців у відношенні до депутатських мандатів, які розподіляються в таких виборчих округах. Встановлення для виборчого округу меншої кількості мандатів порівняно з іншими округами передбачає відповідно і необхідність формування такого округу з пропорційно меншою кількістю виборців, які мають право голосу на відповідних виборах.
4.5. Відомості Державного реєстру виборців про кількість виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, подаються органом ведення Державного реєстру виборців до територіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів.
4.6. Рішення про утворення та перелік утворених багатомандатних виборчих округів із зазначенням меж та порядкового номера кожного такого округу не пізніше наступного дня після його прийняття оприлюднюються територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб з урахуванням положень Кодексу (396-20) .
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА