БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 28 серпня 2020 року № 205

Про Порядок акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів відповідно до статей 58, 59 Виборчого кодексу Укра (396-20) їни, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 10 статті 17, пунктом 9 статті 18, пунктом 8 статті 19, пунктами 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Порядок акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах (додаток 1).
2. Встановити форми:
анкети особи, яка пропонується для акредитації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах (додаток 2);
посвідчення офіційного спостерігача від іноземної держави, міжнародної організації (додаток 3).
3. Застосовувати Порядок, затверджений пунктом 1 цієї постанови, під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, організація та проведення яких здійснюється відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) .
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 15 березня 2012 року № 49 (v0049359-12) "Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах народних депутатів України";
постанову Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 198 (v0198359-15) "Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ";
постанову Центральної виборчої комісії від 21 жовтня 2015 року № 484 (v0484359-15) "Про Роз'яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" (595-19) під час здійснення офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій та осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ".
5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 серпня 2020 року № 205

ПОРЯДОК

акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах

Цей Порядок відповідно до статей 58, 59 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) регулює питання акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах.

1. Загальні положення

1.1. Діяльність офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (далі - спостерігачі) на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах (далі - вибори) регулюється Кодексом (396-20) , загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права у сфері організації та проведення виборів.
1.2. Спостерігачем є особа, запропонована для акредитації іноземною державою чи міжнародною організацією та акредитована Центральною виборчою комісією відповідно до вимог Виборчого кодексу України (396-20) та цього Порядку.
1.3. Спостерігач не є суб'єктом виборчого процесу.
1.4. Спостерігачі, акредитовані Центральною виборчою комісією, можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу. Таке спостереження здійснюється ними самостійно і незалежно з урахуванням обмежень, установлених Кодексом.
Спостерігачі здійснюють свої повноваження на території України.
1.5. Повноваження спостерігачів починаються з дня їх акредитації Центральною виборчою комісією і припиняються після офіційного оголошення (офіційного оприлюднення) Центральною виборчою комісією, територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів, якщо інше не передбачено Кодексом.
У разі проведення повторного голосування на відповідних виборах спостерігачі продовжують здійснювати свої повноваження під час організації його підготовки та проведення, а їх повноваження припиняються після офіційного оголошення (офіційного оприлюднення) результатів відповідних виборів.
1.6. Порядок в'їзду спостерігачів в Україну встановлено Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (3773-17) і відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.
1.7. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності спостерігачів здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, що скерували їх в Україну, або за рахунок власних коштів спостерігачів.
1.8. На підтвердження повноважень спостерігача Центральною виборчою комісією видається посвідчення за встановленою нею формою (додаток 3). Посвідчення дійсне за умови пред'явлення спостерігачем документа, що посвідчує його особу.

2. Акредитація спостерігачів

2.1. Спостерігачі акредитуються Центральною виборчою комісією.
Пропозиції щодо акредитації спостерігачів подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 7 днів до дня голосування на загальнодержавних виборах та не пізніш як за 10 днів до дня голосування на місцевих виборах.
2.2. Громадяни України не можуть бути акредитовані як спостерігачі.
Спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено такою державою.
2.3. Пропозиції щодо акредитації спостерігачів викладаються у зверненні, що подається іноземною державою через акредитоване в Україні дипломатичне представництво цієї держави, міжнародною організацією до Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.
2.4. У зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави зазначаються тип (вибори Президента України/народних депутатів України/місцеві вибори), назва та дата проведення виборів, під час яких передбачається здійснювати спостереження за виборчим процесом, контактна інформація виконавця підготовки документів щодо акредитації спостерігачів (прізвище, ім'я (всі власні імена), по батькові (за наявності), посада, номер телефону) та перелік осіб, яких пропонується акредитувати спостерігачами (мовою оригіналу відповідно до їх персональних даних, указаних у паспортах або інших документах, що посвідчують особу). Разом зі зверненням подається анкета на кожну особу, яка пропонується для акредитації спостерігачем, за встановленою Центральною виборчою комісією формою (додаток 2), а також ксерокопія сторінки паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім'я відповідної особи і міститься її фотографія.
2.5. Міжнародна неурядова організація до звернення також додає:
- копії установчих документів (статуту тощо), що підтверджують належність до статутної діяльності такої організації питань виборчого процесу та спостереження за ним, засвідчені підписом керівника та печаткою (у разі наявності) цієї організації;
- витяг з установчих документів (статуту тощо) українською мовою, де зазначено повну назву організації, її мету та цілі;
- копії документів на підтвердження міжнародного статусу такої організації (витяги з національних реєстрів, патенти, сертифікати, свідоцтва тощо, які підтверджують реєстрацію організації та/або її представництв/структурних одиниць більше ніж в одній державі, або інше офіційне підтвердження здійснення організацією своєї діяльності більше ніж в одній державі), засвідчені підписом керівника та печаткою (у разі наявності) цієї організації.
2.6. У разі виявлення у зверненнях, анкетах, поданих до Центральної виборчої комісії для акредитації спостерігачів, технічних помилок чи неточностей у зазначенні прізвища, імені, по батькові, дати народження спостерігача або розбіжностей щодо інших даних у рішенні про акредитацію вказуються відповідні відомості на підставі копій паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спостерігача.
2.7. У разі подання до Центральної виборчої комісії для акредитації спостерігачів звернення з неповним пакетом документів, а також якщо з поданих документів неможливо встановити тип та назву виборів, на яких просять надати акредитацію спостерігачам, таке звернення з доданими до нього документами повертається для їх виправлення листом за підписом Голови Центральної виборчої комісії чи за його дорученням іншого члена Комісії. Виправлене звернення з доданими до нього документами може бути подано до Центральної виборчої комісії не пізніше строків, установлених частиною першою статті 59 Кодексу (396-20) .
2.8. Центральна виборча комісія відмовляє в акредитації спостерігачів у разі невідповідності запропонованих кандидатур та/або поданих для акредитації документів вимогам Кодексу та цього Порядку, крім випадків, передбачених пунктами 2.6, 2.7 цього Порядку.
У разі надходження документів для акредитації спостерігачів пізніше встановлених Кодексом строків такі документи повертаються без прийняття рішення Центральної виборчої комісії Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Комісії з відповідним супровідним листом.
2.9. Рішення про акредитацію спостерігачів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

3. Дострокове припинення повноважень, скасування акредитації спостерігачів

3.1. Центральна виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігачів у разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення ними Конституції та законів України, прийнявши відповідне мотивоване рішення про припинення повноважень спостерігача.
3.2. У разі надходження звернення за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави щодо відкликання, скасування акредитації запропонованого ними спостерігача чи його особистої заяви про складення своїх повноважень Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування акредитації такого спостерігача.
3.3. У разі дострокового припинення повноважень (скасування акредитації) спостерігача з підстав, зазначених у пунктах 3.1, 3.2 цього Порядку, посвідчення спостерігача негайно повертається до Центральної виборчої комісії.
Секретар Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
( Додатки 2, 3 готуються до розмішення в базі )