БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
19.05.2020 N 107/8.4.4/32-20
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції 
Міністерство юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2019 року N 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) (далі - Закон N 361-ІХ (361-20) ) повідомляє.
Закон N 361-ІХ (361-20) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та вносить зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема до Закону України " (755-15) Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію).
Так, статтю 17 Закону про реєстрацію доповнено новими нормами та зобов'язано заявника для проведення певних реєстраційних дій надавати державному реєстратору документи для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі - КБВ), зокрема нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, що є КБВ, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про КБВ міститься, зокрема, інформація про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.
Враховуючи вищезазначене необхідно звернути увагу, що правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи, визначає Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (5492-17) (далі - Закон).
У зв'язку з набранням чинності 01 жовтня 2016 року Закону України від 14 липня 2016 року N 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України" (1474-19) внесено зміни до Закону (5492-17) .
Так, підпунктом "а" пункту 1 частини першої статті 13 Закону визначено, що паспорт громадянина України належить до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлення якого передбачається цим Законом із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
Згідно зі статтею 21 Закону оформлення паспорта громадянина України здійснюється засобами Єдиного державного демографічного реєстру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Оформлення паспорта громадянина України у формі картки здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 (302-2015-п) (далі - Постанова N 302).
При цьому відповідно до пунктів 2 і 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 14 липня 2016 року N 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальних статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України" (1474-19) документи, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом строку, на який вони видані.
Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
Згідно з пунктом 3 Постанови N 302 (302-2015-п) паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 року, є чинним протягом строку, на який його було видано.
Отже, діючими та оформленими за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру наразі є паспорти громадян України у формі картки з безконтактним електронним носієм та такі, що не містять безконтактного електронного носія.
З набранням чинності 21 червня 2019 року Тимчасовим порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2019 року N 456 (z0620-19) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2019 року за N 620/33591 (z0620-19) , Державна міграційна служба України забезпечує також оформлення та видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року особі, щодо якої прийнято рішення суду, що набрало законної сили.
Відповідно до зазначеного законодавства України паспорт громадянина України у формі книжечки засобами Єдиного державного демографічного реєстру не оформляється.
Отже, у випадку, якщо документом, що посвідчує особу КБВ, яка є фізичною особою - резидентом, є паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати його нотаріально засвідчену копію (сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 361-IX (361-20) юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
При цьому зауважуємо, що на сьогодні не прийнято нормативно-правовий акт, яким має бути затверджена форма та зміст структури власності. У зв'язку з цим наразі не обов'язково надавати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу КБВ.
З метою належного розгляду державними реєстрами документів, поданих для державної реєстрації, просимо вищезазначену інформацію терміново довести до відома суб'єктів державної реєстрації та провести відповідну роз'яснювальну роботу.
Перший заступник Міністра
Є. Горовець