БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.08.2020 № 117

Про вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок

Відповідно до статей 6, 7, 15, 33, 34, 39, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою поліпшення організації готівкового обігу та оптимізації готівкових розрахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. З 01 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.
2. Національному банку України:
1) забезпечити приймання від банків України монет номіналом 25 копійок повними та неповними мішечками, а також зарахування відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків;
2) до 30 вересня 2023 року здійснювати обмін фізичним особам монет номіналом 25 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну.
3. Банкам, щодо яких Правління Національного банку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - уповноважені банки):
1) забезпечити приймання від банків України монет номіналом 25 копійок із зарахуванням відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків та вкладати зазначені монети до запасів Національного банку України як повними, так і неповними мішечками;
2) до 30 вересня 2023 року здійснювати обмін фізичним особам монет номіналом 25 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну.
4. Банкам України:
1) забезпечити до 16 жовтня 2020 року обов'язкове приймання від клієнтів - юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, залишків монет номіналом 25 копійок для зарахування на рахунки;
2) до 30 вересня 2021 року здійснювати обмін фізичним особам монет номіналом 25 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну;
3) забезпечити пакування та здавання до Національного банку України та уповноважених банків монет номіналом 25 копійок як повними, так і неповними мішечками в установленому порядку;
4) розмістити в приміщенні банку в доступному для огляду клієнтами місці інформацію щодо вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок та їх обміну банками на банкноти/обігові монети/розмінні монети інших номіналів.
5. Банки України під час вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок відповідно до підстав, визначених законодавством України, мають право:
1) проводити заокруглення сум касових операцій за правилами, установленими пунктом 4 постанови Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року № 25 (v0025500-18) "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова № 25);
2) застосовувати правила, визначені у пункті 4 Постанови № 25, за кожним касовим документом.
Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку.
6. Юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (крім банків), відокремленим підрозділам юридичних осіб, фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність:
1) припинити з 01 жовтня 2020 року приймати монети номіналом 25 копійок за всіма видами готівкових операцій;
2) здати до 16 жовтня 2020 року залишки монет номіналом 25 копійок до кас банків України для зарахування на рахунки;
3) проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) за правилами, визначеними Постановою № 25.
7. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
8. Банки України, юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, у разі порушення вимог цієї постанови несуть відповідальність у встановленому законодавством України порядку.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко