БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.08.2020 N 3590/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та в межах компетенції повідомляє.
Платник податку просить надати податкову консультацію з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства з наступних питань:
- чи виникав військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, якщо так, то в який період;
- чи були небанківські фінансові установи (НФУ) зобов'язані сплачувати військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- хто був податковим агентом щодо військового збору з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- який був механізм нарахування, утримання та сплати (перерахування) військового збору до бюджету з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- хто зобов'язаний був утримувати та перераховувати до бюджету військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- що було об'єктом оподаткування військовим збором з операцій купівлі- продажу іноземної валюти;
- якою, затвердженою Національним банком України (далі - НБУ) формою квитанції, передбачено облік оподаткування операцій купівлі-продажу іноземної валюти військовим збором;
- яким чином небанківська фінансова установа повинна акумулювати кошти, отримані від громадян, як військовий збір;
- яким чином НФУ обчисляти дохід громадян, з якого потрібно стягувати військовий збір, на які рахунки (реквізити) ДПС чи казначейства перераховувати.
Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.
Щодо визначення (обчислення) об'єкту та періоду оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб від операцій купівлі-продажу іноземної валюти
Згідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (2755-17) , зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні
Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, передбачено п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) .
Крім того, доходи, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено ст. 165 Кодексу (2755-17) . Законом України від 02 березня 2015 року N 211-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (211-19) , який набрав чинності з 13 березня 2015 року, п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу було доповнено пп. 1.7, відповідного до якого звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених, зокрема, у пп. 165.1.51 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (2755-17) .
Відповідно до пп. 165.1.51 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (2755-17) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами розділу IV Кодексу (2755-17) .
Разом з тим Законом України від 12 травня 2015 року N 381-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору" (381-19) , який набрав чинності з 11 червня 2015 року, цифри "165.1.51" з пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу були виключені.
Отже, з 13 березня 2015 року по 11 червня 2015 року доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, оподатковувалися військовим збором на загальних підставах.
При цьому об'єктом оподаткування військовим збором був дохід, отриманий платником податку від операцій з валютними цінностями (купівля-продаж іноземної валюти), пов'язаний з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами розділу IV Кодексу.
Щодо питань:
- чи були небанківські фінансові установи (НФУ) зобов'язані сплачувати військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- хто був податковим агентом щодо військового збору з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- хто зобов'язаний був утримувати та перераховувати до бюджету військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
- який був механізм нарахування, утримання та сплати (перерахування) військового збору до бюджету з операцій купівлі-продажу іноземної валюти
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (2755-17) (пп. 1.4 п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу (2755-17) податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов'язаний утримувати військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку 1,5 відсотка. Тобто, нарахування (утримання) військового збору податковий агент здійснював шляхом множення ставки військового збору на дохід, отриманий від операцій з валютними цінностями.
Розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у тому числі органами Пенсійного фонду України) (п. 168.3 ст. 168 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до пп. 1.5 п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171 Кодексу (2755-17) .
Так, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету військового збору з оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні є податковий агент (пп. "а" п. 171.2 ст. 171 Кодексу (2755-17) ).
Податковим агентом визнається особа, на яку Кодексом (2755-17) покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків (п. 18.1 ст. 18 Кодексу (2755-17) ).
Отже, військовий збір з операцій купівлі-продажу іноземної валюти утримувати та перераховувати до бюджету зобов'язаний податковий агент.
При цьому юридична особа (в тому числі небанківські фінансові установи) як податковий агент повинна виконати усі функції податкового агента, визначені Кодексом.
Щодо питання на які рахунки (реквізити) ДПС чи казначейства перераховувати військовий збір
Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (2755-17) .
Відповідно до пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Кодексу (2755-17) податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України (2456-17) (далі - БКУ).
Статтею 29 БКУ визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.
Відповідно до п. 12 частини другої ст. 29 БКУ військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу, належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.
Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Казначейства в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/ ).
Одночасно зауважуємо, юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважені відокремлені (структурні) підрозділи до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.
Щодо форми квитанції, затвердженої НБУ, якою передбачено облік оподаткування операцій купівлі-продажу іноземної валюти військовим збором
Пунктами 4, 8 та 81 ст. 7 Закону України від 20 травня 1999 року N 679-ХIV "Про Національний банк України" передбачено, що до функцій Національного банку України належать, зокрема:
встановлення для банків правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності;
здійснення банківського регулювання та нагляду на індивідуальній та консолідованій основі;
здійснення державного регулювання та нагляду на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) та іншими законами України.
Отже, з зазначеного питання ви можете звернутися до НБУ.
Щодо акумулювання небанківською фінансовою установою коштів, отриманих від громадян, як військовий збір
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
З питання акумулювання небанківською фінансовою установою коштів, отриманих від громадян, як військовий збір, ви можете звернутися до Міністерства фінансів України.
Слід зауважити, що з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.