БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.09.2020 N 3659/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо правомірності зазначення у податковій накладній кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу (2755-17) України (далі - ПКУ (2755-17) ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство є імпортером товарів медичного та гігієнічного призначення та має залишки товарів, що були ввезені на митну територію України із зазначенням у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року).
Верховною Радою України було прийнято Закон України від 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" (674-20) (далі - Закон N 674).
При цьому згідно з роз'ясненням Державної митної служби України (лист від 02.07.2020 р. N 08-4/16-01-02/7/7302) Закон N 674 (674-20) застосовується з 00 годин 03.07.2020 р., оскільки відповідно до статті 94 Конституції України та частини першої статті 2 Митного кодексу України закони України з питань митної справи, нормативно-правові акти з питань митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Відповідно до статті 1 Закону N 674 митний тариф України є невід'ємною частиною Закону N 674 (674-20) та містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з УКТ ЗЕД, складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом N 674, відрізняються від тих кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України" (584-18) , чинному до 02.07.2020 р. (включно).
Наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234 (v0234913-20) було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом для зручнішого використання УКТ ЗЕД (версії 2017 року).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (2755-17) (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ (2755-17) ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Згідно з підпунктами "а", "б" і "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) ;
ввезення товарів на митну територію України.
Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187 і 201 розділу V ПКУ (2755-17) . Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307 (z0137-16) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (z0137-16) зі змінами.
Пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ (2755-17) визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ (2755-17) термін.
Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах "а" - "й" пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ (2755-17) .
Зокрема, одним із таких реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт "і" пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ (2755-17) ).
Враховуючи викладене, починаючи з 03.07.2020 р., у разі здійснення операції з постачання на митній території України товару, ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 р. (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ (2755-17) ).