БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 764
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго"

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго" у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго", що додається.
3. Міжвідомчій робочій групі у місячний строк визначити модель об’єднання ПАТ "Центренерго" за участю державних вугледобувних підприємств.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 25
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 764

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго"

Заступник Голови Фонду державного майна, голова міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра енергетики
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра юстиції
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 764

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу робочу групу з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго"

1. Міжвідомча робоча група з опрацювання питання визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго" (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій між органами виконавчої влади з підготовки пропозицій щодо визначення засад об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго";
2) опрацювання питання визначення шляхів, механізму та способів об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго";
3) підготовка пропозицій (рекомендацій) стосовно визначення моделі об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго".
4. Міжвідомча робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має право:
1) отримувати в установленому порядку безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати в разі потреби до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);
3) розглядати інші питання і подавати пропозиції та рекомендації відповідно до компетенції.
5. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад.
7. Засідання міжвідомчої робочої групи проводить її голова та контролює виконання покладених на робочу групу завдань і функцій.
8. У разі відсутності голови міжвідомчої робочої групи головуючий обирається з числа присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи шляхом голосування.
9. Організаційною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби.
Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
10. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
11. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються протоколом, який підписується головою або головуючим та всіма членами міжвідомчої робочої групи, які брали участь у засіданні.
12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Фонд державного майна.