БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.07.2020 № 971
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1141 від 15.09.2020 (v1141729-20) )

Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020 - 2021 роках (4 клас)

На виконання абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 (41-2019-п) "Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників", керуючись Порядком проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (z0902-19) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 902/33873 (далі - Порядок), та з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2020 року № 543 "Про підготовку до проведення в 2020 - 2021 роках конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (4 клас)", НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (4 клас) (далі - Конкурс).
2. Затвердити Перелік предметів вивчення (навчальних предметів) та назв підручників, з яких оголошується Конкурс, що додається.
3. Установити, що:
Конкурс проводиться до 02 березня 2021 року;
на I етапі Конкурсу подання учасниками Конкурсу комплектів конкурсних матеріалів, проведення експертизи, формування за її результатами експертних висновків, а також подання апеляцій учасниками Конкурсу здійснюється за правилами, встановленими Порядком (z0902-19) , з використанням інформаційно-комунікаційного ресурсу (далі - модуль "Експертиза");
до 03 серпня 2020 року Державна установа "Український інститут розвитку освіти" (далі - УІРО) розробляє та оприлюднює на власному вебсайті зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів, матеріалів щодо проведення I етапу Конкурсу;
до 04 серпня 2020 року УІРО оприлюднює на власному вебсайті розроблені спільно з Міністерством освіти і науки України інструктивно-методичні матеріали щодо проведення експертами експертиз;
з 19 жовтня до 18:00 06 листопада 2020 року учасники Конкурсу надсилають комплекти конкурсних матеріалів через модуль "Експертизам та їх паперові примірники шляхом поштового відправлення цінним листом з описом на адресу УІРО: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, відділ навчальної літератури, номер телефонної "гарячої лінії" - (068) 412-86-84, електронна адреса: ukrainian.textbooks@gmail.com;
з 09 листопада до 18:00 27 листопада 2020 року здійснюється експертиза електронних версій проектів підручників;
експерти завантажують експертні висновки в електронному варіанті (у форматі pdf) через особистий кабінет в модуль "Експертиза" до 18:00 27 листопада 2020 року та надсилають їх і паперові варіанти (у двох примірниках) до 30 листопада 2020 року шляхом поштового відправлення цінним листом з описом на адресу УІРО;
з 30 листопада 2020 року до 04 грудня 2020 року Конкурсні комісії перевіряють правильність оформлення експертних висновків на проекти підручників, узагальнюють результати експертиз із кожної назви підручника та приймають одне із передбачених Порядком (z0902-19) рішень;
07 грудня 2020 року голови або члени Конкурсних комісій оголошують прийняті рішення Конкурсних комісій;
з 08 грудня до 18:00 14 грудня 2020 року учасники Конкурсу мають право подати апеляції щодо порушення порядку проведення I етапу Конкурсу шляхом поштового відправлення цінним листом з описом на адресу УІРО та через модуль "Експертиза";
з 15 грудня до 16 грудня 2020 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих учасниками Конкурсу апеляцій;
з 17 грудня до 16:00 18 грудня 2020 року УІРО оприлюднює на власному вебсайті витяги з рішень Апеляційної комісій;
до 22 грудня 2020 року МОН спільно з УІРО готує матеріали щодо результатів проведення I етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України та передачі Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (далі - ІМЗО) для забезпечення проведення II етапу Конкурсу;
до 16:00 28 грудня 2020 року учасники Конкурсу передають ІМЗО (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, контактний телефон та номер телефонної "гарячої лінії" - (044) 248-17-50, електронна адреса - dpo@imzo.gov.ua) фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;
з 04 січня до 25 січня 2021 року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти здійснюють ознайомлення та вибір підручників;
до 26 січня 2021 року заклади загальної середньої освіти заповнюють спеціальну форму вибору підручників та передають результати вибору в паперовому та електронному вигляді до органу управління освітою, якому вони підпорядковані;
до 27 січня 2021 року органи управління освітою узагальнюють результати вибору, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, та передають їх у паперовому та електронному вигляді за місцезнаходженням до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій;
до 28 січня 2021 року департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій узагальнюють результати вибору органів управлінь освіти та передають їх в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf) до ІМЗО;
01 лютого 2021 року Конкурсні комісії підсумовують узагальнені результати вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій, формують та надають ІМЗО пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету;
з 03 лютого 2021 року до 09 лютого 2021 року учасники Конкурсу мають право подати апеляції щодо порушення порядку проведення II етапу Конкурсу;
з 10 до 11 лютого 2021 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих учасниками Конкурсу апеляцій щодо порушення порядку проведення II етапу Конкурсу;
до 16 лютого 2021 року ІМЗО готує матеріали щодо результатів II етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України.
4. УІРО (Карандій В.) забезпечити:
прийом, реєстрацію та перевірку комплектів конкурсних матеріалів, їх шифрування та дешифрування комісіями шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів;
впровадження в режимі дослідної експлуатації модуля "Експертиза" на I етапі Конкурсу;
належні умови роботи Комісії шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів, Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій підручників, Конкурсних та Апеляційної комісій на I етапі Конкурсу;
проведення навчання осіб, які виявили бажання бути експертами;
залучення експертів до експертиз;
оголошення висновків Конкурсних комісій;
оприлюднення на власному вебсайті наказів Міністерства освіти і науки України інформації про кількість проєктів електронних версій підручників, поданих на Конкурс з кожної назви підручника; витягів з протоколів комісій; витягів з експертних висновків на підручники; інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;
дотримання інших вимог, передбачених Порядком (z0902-19) .
5. ІМЗО (Баженков Є.) забезпечити:
належні умови роботи Конкурсних та Апеляційної комісій на II етапі Конкурсу;
оголошення висновків Конкурсних комісій на II етапі Конкурсу;
оприлюднення на власному вебсайті наказів Міністерства освіти і науки України; інформації про кількість підручників, поданих на Конкурс з кожної назви підручника; протоколів Конкурсних та Апеляційної комісій на II етапі Конкурсу; узагальнених результатів вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій; інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;
розроблення спільно з Міністерством освіти і науки України та оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та власному вебсайті інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами освіти за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору;
дотримання інших вимог, передбачених Порядком (z0902-19) .
6. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити організаційне супроводження Конкурсу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.
Т.в.о. Міністра
С. Шкарлет
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
28.07.2020 № 971

ПЕРЕЛІК

предметів вивчення (навчальних предметів) та назв підручників, з яких оголошується Конкурс

Навчальний предмет
Назва підручника
1.
Українська мова / Українська мова. Літературне читання
"Українська мова та читання" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
2.
Українська мова (для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Українська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)
3.
Українська мова (для класів з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Українська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)
4.
Українська мова (для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Українська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)
5.
Українська мова (для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Українська мова та читання" підручник для 4:класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)
6.
Кримськотатарська мова (для класів з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Кримськотатарська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
7.
Молдовська мова (для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Молдовська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
8.
Польська мова (для класів з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Польська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
9.
Російська мова (для класів з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Російська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
10.
Румунська мова (для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Румунська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
11.
Угорська мова (для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти)
"Угорська мова та читання" підручник для 4 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
12.
Болгарська мова
"Болгарська; мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
13.
Гагаузька мова
"Гагаузька мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
14.
Мова іврит
"Мова іврит" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
15.
Кримськотатарська мова
"Кримськотатарська мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
16.
Новогрецька мова
"Новогрецька мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
17.
Польська мова
"Польська мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
18.
Російська мова
"Російська мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
19.
Англійська мова
"Англійська мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
20.
Іспанська мова
"Іспанська мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
21.
Німецька мова
"Німецька мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
22.
Французька мова
"Французька; мова" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)
23.
Математика
"Математика" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
24.
Я досліджую світ
"Я досліджую світ" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
25.
Інформатика
"Інформатика" підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти
26.
Мистецтво
"Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти
Т.в.о. генерального
директора директорату
шкільної освіти
Г. Красноступ
( Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua )