БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.09.2020 № 52

Про затвердження протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) , на виконання пункту 17 постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 (641-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити протиепідемічні заходи при проведенні атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що додаються.
2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України довести цю постанову до відома зацікавлених установ та організацій, обласних та Київської міської державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
3. Визнати такою, що втратила чинність постанову головного державного санітарного лікаря України від 28 травня 2020 року № 29 (v0029488-20) "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведені атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Заступник
Міністра охорони здоров'я -
Головний державний
санітарний лікар України
В. Ляшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Головного
державного санітарного
лікаря України
03.09.2020 № 52

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ

при проведенні атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Протиепідемічні заходи при проведенні атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту або тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів (далі - іспит) визначають заходи, обов'язкові до виконання суб'єктами, відповідальними за організацію атестації - закладами фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" (далі - заклади вищої освіти), та Державною організацією "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" (далі - Центр тестування) з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
1. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів покладається на засновника (власника) та керівника закладу вищої освіти.
2. Керівник та медичний персонал закладу вищої освіти, або відповідальна особа, яка пройшла відповідний інструктаж, забезпечують:
інформування здобувачів мовою навчання щодо ознак респіраторних захворювань (підвищена температура тіла, нежить, кашель, задишка тощо), які можуть бути підставою для недопущення до складання іспиту та протиепідемічних заходів, яких слід дотримуватися під час складання іспиту;
недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-I9), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;
3. Центр тестування забезпечує інформування здобувачів про можливість участі у додаткових складаннях іспиту для осіб, які не будуть допущені до тестування за станом здоров'я, або які були відсутні на складанні іспиту у зв'язку з обставинами (документально підтвердженими), спричиненими карантином (у тому числі припинення транспортного сполучення між областями та авіасполучення з іншими країнами).
Вимоги до організації процесу атестації здобувачів вищої освіти
4. У день проведення іспиту у закладі вищої освіти забороняється проведення інших заходів, у тому числі лабораторних та практичних занять, контрольних та підсумкових заходів, публічного захисту дисертацій тощо.
5. Заклади вищої освіти визначають маршрути здобувачів до аудиторії проведення іспиту та формують графік, за яким відбувається допуск здобувачів в будівлю, де проводяться іспити. Маршрути та графік допуску повинні враховувати час, необхідний для проведення термометрії та запобігти утворенню скупчення осіб.
6. Перед початком іспиту проводить температурний скринінг усім особам, які залучені до проведення іспиту (здобувачі, проктори Центру тестування, відповідальні особи з числа працівників закладів вищої освіти).
Особи, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2° C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до проведення іспиту. У разі недопуску здобувача до складання іспиту проктором та відповідальною особою з числа представників закладів вищої освіти складається акт.
7. На вході до будівлі, в якій проводяться іспити, заклади вищої освіти організовують місця для обробки рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).
8. Допуск до будівлі та участь у проведенні іспиту дозволяється лише у захисних масках та респіраторах.
Респіратори можуть використовуватись протягом всього тестування. Захисні маски повинні змінюватись не рідше ніж раз на 3 години або якщо маска забруднилась / стала волога.
Допуск до закладу вищої освіти супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують здобувачів з інвалідністю, забороняється.
9. Місця розсадки здобувачів визначаються завчасно, з дотриманням дистанції між ними не менш ніж 1,5 метри, відповідно до Плану розташування посадкових місць (додається) та не більше 50 здобувачів в аудиторії.
В місцях проведення іспитів розміщується додаткова інформація (плакати/банери) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.
Під час іспиту, за сприятливих погодних умов, рекомендовано відкрити вікна, при зачинених вхідних дверях.
10. На території закладу вищої освіти необхідно розмістити контейнери/урни з кришкою для використаних масок з чіткою яскравою відміткою "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".
11. Керівники закладів вищої освіти забезпечують:
проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;
необхідні умови для дотриманням правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо). Використання багаторазових рушників заборонено;
проведення очищення та дезінфекції поверхонь в аудиторіях, у тому числі місць для сидіння, та провітрювання аудиторій перед і після проведення іспиту протягом не менше 30 хвилин;
організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;
Додаток 1
до постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
03.09.2020 № 52

ПЛАН

розташування посадкових місць

Для аудиторій, обладнана столами, довжина яких менша ніж 2,5 м завдовжки (двомісні столи/парти)

46
47
48
49
50
41
42
43
44
45
36
37
38
39
40
31
32
33
34
35
26
27
28
29
30
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Для аудиторій, обладнаних столами, довжина яких більша ніж 2,5 м (аудиторія-амфітеатр)

___________________________________________________________________________
46
47
48
49
50
___________________________________________________________________________
41
42
43
44
45
___________________________________________________________________________
36
37
38
39
40
___________________________________________________________________________
31
32
33
34
35
___________________________________________________________________________
26
27
28
29
30
____________________________________________________________________________
21
22
23
24
25
____________________________________________________________________________
16
17
18
19
20
____________________________________________________________________________
11
12
13
14
15
____________________________________________________________________________
6
7
8
9
10
____________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
____________________________________________________________________________
Перший ряд передбачено для здобувачів, яким було дозволено вийти з аудиторії під час іспиту.
Всі здобувачі, які складають тест, мають сидіти обличчям в один бік, відстань між ними має бути у два/три посадкових місця (не менша ніж 1,5 м).
( Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua )