БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 770
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі (638-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 638 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 59, ст. 2023, № 88, ст. 2942; 2020 р., № 39, ст. 1277), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 770

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі

1. Пункт 4 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
"6) підготовки та видання у 2020-2021 роках повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах.".
2. Доповнити Порядок (638-2019-п) пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 4 цього Порядку, здійснюються витрати на підготовку та видання у 2020-2021 роках повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 14 томах у друкованій та електронній формі (далі - зібрання творів).
МКІП організовує та проводить мистецький конкурс проектів щодо підготовки та видання зібрання творів відповідно до Положення, що затверджується МКІП.
Зібрання творів спрямовуються: публічним бібліотекам, бібліотекам державних та комунальних закладів вищої освіти та наукових установ для поповнення їх фондів, МЗС для популяризації української літератури за кордоном, установам, визначеним у додатку 1 Переліку одержувачів обов’язкового безоплатного примірника видань України (608-2002-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 р. № 608 "Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 19, ст. 965) (далі - бібліотеки та установи).
Інститут:
організовує роботу з підготовки та видання зібрань творів;
укладає в установленому законодавством порядку договори про закупівлю послуг, пов’язаних з підготовкою, виданням (за результатами мистецького конкурсу проектів щодо підготовки та видання зібрань творів) та доставкою зібрань творів;
здійснює оплату наданих послуг згідно з укладеними договорами, видатковими накладними, актами приймання-передачі наданих послуг та іншими підтвердними документами;
забезпечує доставку зібрань творів до бібліотек та установ;
розміщує електронні видання зібрань творів в Українській цифровій бібліотеці та/або на офіційному веб-сайті Інституту з наданням безоплатного доступу до них.
Обсяг витрат на доставку зібрань творів до бібліотек та установ за відповідними поштовими адресами не може перевищувати 5 відсотків їх вартості.
Інститут може здійснювати попередню оплату послуг, пов’язаних з підготовкою та виданням зібрань творів, що згідно з договорами про закупівлю передбачається надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, у розмірі до 70 відсотків суми договору на строк не більше шести місяців.".