БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 768
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (163-2011-п) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів" (Офіційний вісник України, 2011 p., № 16, ст. 651, № 42, ст. 1721; 2012 р., № 20, ст. 749; 2015 р., № 80, ст. 2679; 2018 р., № 40, ст. 1405, № 62, ст. 2134; 2019 р., № 39, ст. 1362; 2020 р., № 2, ст. 62) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 768

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів "природоохоронних заходів" доповнити словами ", зокрема з покращення стану довкілля".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів (163-2011-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку доповнити словами ", зокрема з покращення стану довкілля";
2) у пункті 1:
в абзаці першому слова "за програмою "Здійснення природоохоронних заходів" замінити словами "за програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля";
після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Метою використання бюджетних коштів є здійснення природоохоронних заходів, які спрямовані, зокрема, на покращення стану довкілля.
Завданнями бюджетної програми, які будуть спрямовані на досягнення цілей, є збереження чистого навколишнього природного середовища і природних ресурсів, зменшення кількості відходів і наслідків зміни клімату.".
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
3) у пункті 10 слова "Мінекономіки", "та Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету" виключити.