БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ДРУГОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дорошко Ольги Євгенівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ, статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України

м. К и ї в
16 липня 2020 року
№ 154-2(ІІ)/2020
Справа № 3-119/2020(256/20)
Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Сліденка Ігоря Дмитровича - головуючого, доповідача,
Головатого Сергія Петровича,
Лемака Василя Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дорошко Ольги Євгенівни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень статті 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545), статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України.
Заслухавши суддю-доповідача Сліденка І.Д. та дослідивши матеріали справи, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Суб'єкт права на конституційну скаргу - Дорошко Ольга Євгенівна -звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають статтям 1, 3, 8, частині першій статті 9, частині третій статті 10, частині першій статті 19, частинам першій, другій статті 24, частинам першій, другій статті 55, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України (є неконституційними), положення статті 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (далі - Закон), статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - Кодекс).
На думку автора клопотання, оспорюваними положеннями Закону (1402-19) та Кодексу (2747-15) не конкретизовано, що означає "судочинство і діловодство ... проводяться (провадяться) державною мовою" і як саме громадяни можуть реалізувати гарантоване їм право "на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють".
Дорошко О.Є. стверджує, що така правова невизначеність призвела до порушення її конституційних прав, зокрема права на доступ до правосуддя.
2. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша статті 55); у конституційній скарзі має міститись обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77).
Із аналізу конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що автор клопотання, цитуючи окремі норми Конституції України (254к/96-ВР) , законів України та міжнародних актів, не навів обґрунтування тверджень щодо неконституційності положень статті 12 Закону, статті 15 Кодексу, а фактично висловив незгоду з судовим рішенням Верховного Суду від 19 березня 2020 року, а також із тим, як суди інтерпретують оспорювані положення Закону (1402-19) та Кодексу (2747-15) . Проте незгода з судовими рішеннями не є підставою для відкриття конституційного провадження у справі (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018 (v017u710-18) , від 6 червня 2018 року № 18-у(ІІ)/2018 (v018u710-18) ). Суб'єкт права на конституційну скаргу виклав власне розуміння оспорюваних положень Закону (1402-19) та Кодексу (2747-15) , що не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності у розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Отже, наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дорошко Ольги Євгенівни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень статті 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ, статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ДРУГА КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ