БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Подольського Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення першого речення статті 110 Цивільного процесуального кодексу України

м. К и ї в
16 липня 2020 року
№ 153-3(І)/2020
Справа № 3-130/2020(270/20)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого, доповідача,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Кривенка Віктора Васильовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Подольського Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) окремого положення першого речення статті 110 Цивільного процесуального кодексу України.
Заслухавши суддю-доповідача Литвинова О.М. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернувся Подольський Ю.П. із клопотанням перевірити на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) окреме положення першого речення статті 110 Цивільного процесуального кодексу України (далі - Кодекс), яке застосовано в остаточному судовому рішенні у його справі - постанові Верховного Суду від 20 травня 2020 року.
Відповідно до окремого положення першого речення статті 110 Кодексу висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили.
Суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що оспорюване положення Кодексу (1618-15) , яке викладено в редакції Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (1798-12) , Цивільного процесуального кодексу України (1618-15) , Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15) та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII, суперечить статті 22 Конституції України, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Згідно зі статтею 55 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша); у конституційній скарзі зазначається обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) (пункт 6 частини другої).
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтею 55 цього закону.
З аналізу конституційної скарги вбачається, що аргументація Подольського Ю.П. щодо невідповідності Конституції України (254к/96-ВР) окремого положення першого речення статті 110 Кодексу зводиться до висловлення незгоди з остаточним судовим рішенням у його справі та до цитування окремих положень Кодексу, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Кодексу.
Стверджуючи про неконституційність оспорюваного положення Кодексу, автор клопотання не зазначив, яке саме з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини зазнало порушення внаслідок його застосування.
Отже, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України" Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Подольського Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) окремого положення першого речення статті 110 Цивільного процесуального кодексу України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ