БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2020 р. № 783
Київ

Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1049 від 04.11.2020 (1049-2020-п) № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) № 697 від 07.07.2021 (697-2021-п) № 1035 від 06.10.2021 (1035-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 04.11.2020 (1049-2020-п) )
1-1. Ліквідувати Державну соціальну службу.
( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 1049 від 04.11.2020 (1049-2020-п) )
2. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Національної соціальної сервісної служби за переліком згідно з додатком.
3. Затвердити Положення про Національну соціальну сервісну службу України, що додається.
4. Установити, що Національна соціальна сервісна служба є правонаступником майна, прав та обов’язків Державної соціальної служби, що ліквідується.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1049 від 04.11.2020 (1049-2020-п) )
5. Розмістити Національну соціальну сервісну службу на умовах оренди за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
8. Фонду державного майна забезпечити укладення з Національною соціальною сервісною службою договору оренди на умовах, передбачених для бюджетних організацій, з відшкодуванням балансоутримувачу фактичних витрат, пов’язаних з утриманням.
9. Міністерству соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади у шестимісячний строк привести акти Кабінету Міністрів України та власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 постанови, який набирає чинності з 1 січня 2021 р., та пункту 7 постанови, пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно з актом Кабінету Міністрів України (1619-2020-р) про можливість забезпечення виконання Національною соціальною сервісною службою своїх повноважень і функцій.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 783

ПЕРЕЛІК

територіальних органів Національної соціальної сервісної служби

Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Волинській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Донецькій області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Дніпропетровській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Житомирській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Запорізькій області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області
( Абзац дев’ятий виключено на підставі Постанови КМ № 697 від 07.07.2021 (697-2021-п) )
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Кіровоградській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Луганській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Львівській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Миколаївській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Одеській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Полтавській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Сумській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Тернопільській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Харківській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Херсонській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Хмельницькій області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Черкаській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернівецькій області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Чернігівській області
Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 697 від 07.07.2021 (697-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 783

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну соціальну сервісну службу України

( У тексті Положення слова "міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" замінено словами "сільських, селищних, міських рад" згідно з Постановою КМ № 1035 від 06.10.2021 (1035-2021-п) )
1. Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей.
2. Нацсоцслужба у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Нацсоцслужби є:
1) реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення з питань:
надання соціальних послуг та провадження соціальної роботи;
соціальної підтримки сім’ї, соціального захисту бездомних осіб;
соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарання;
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми;
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;
соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, жертв політичних репресій;
соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби:
волонтерської діяльності;
активного та здорового довголіття, подолання негативних наслідків старіння;
2) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей;
3) реалізація державної політики у сфері здійснення державного контролю:
за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, соціальні послуги);
за використанням коштів державного бюджету, виділених для надання соціальної підтримки, зокрема під час проведення перерахунку її розмірів у разі встановлення фактів надмірної виплати коштів або надання її з порушенням законодавства;
за дотриманням прав дітей;
4) в межах повноважень, визначених законом, методичне забезпечення та координація діяльності органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг у частині надання адміністративних послуг соціального характеру, організації соціальної роботи та надання базових соціальних послуг з урахуванням потреб жителів територіальної громади.
4. Нацсоцслужба для виконання визначених для неї завдань:
1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, та в установленому порядку подає їх Міністру соціальної політики;
2) забезпечує:
координацію діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань соціального захисту населення щодо організації роботи з надання соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку, особам з інвалідністю, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, іншим соціально вразливим верствам населення;
методичний супровід структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань соціального захисту населення у частині виплати державних допомог, пільг, житлових субсидій та інших виплат, що проводяться за рахунок державного бюджету;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1035 від 06.10.2021 (1035-2021-п) )
( Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) )
3) з питань сім’ї:
проводить аналіз матеріального становища сімей, оцінює ефективність їх соціальної підтримки;
організовує і проводить роботу з формування відповідального батьківства, підтримки сімей з дітьми (шляхом виконання програм "пакунок малюка","муніципальна няня");
( Абзац третій підпункту 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) )
організовує і проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань реалізації державної політики щодо сім’ї, популяризації інституту сім’ї, посилення мотивації до реєстрації шлюбу та відповідального батьківства, здорового способу життя, поширення інформації про права та послуги для сімей;
проводить аналіз стану дотриманням вимог законодавства щодо соціального захисту сімей;
забезпечує управління системою соціальної роботи, зокрема:
- здійснює контроль та організаційно-методичне забезпечення щодо надання соціальної підтримки та соціальних послуг, зокрема через центри надання адміністративних послуг, молодим сім’ям, сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечує здійснення заходів щодо надання консультативної допомоги та соціально-психологічної підтримки батькам у виконанні батьківських обов’язків, популяризації сімейних традицій, формування ненасильницької моделі виховання дітей та спілкування, формування взаємної відповідальності родинних поколінь;
- сприяє забезпеченню здійснення заходів щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг; забезпечує соціальний супровід прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу;
( Абзац десятий підпункту 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) )
- забезпечує надання послуг з використанням електронних сервісів;
4) з питань захисту прав дітей:
забезпечує збір, узагальнення статистичної звітності щодо дотримання прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей з інвалідністю;
проводить аналіз стану дотримання прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
узагальнює відомості щодо проблемних питань в системі охорони дитинства з подальшою передачею інформаційно-аналітичних матеріалів до Мінсоцполітики;
забезпечує координацію реалізації положень Конвенції ООН про права дитини (995_021) , інших міжнародних документів, ратифікованих Україною;
проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу та консультації з питань застосування законодавства у сфері захисту прав дітей;
забезпечує здійснення контролю за дотриманням прав дітей у закладах, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, у спеціальних установах для дітей відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (20/95-ВР) , інших закладах соціального захисту дітей; у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях патронатних вихователів;
надає в установленому порядку громадянам України, іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, а також направлення для знайомства з дитиною за місцем її проживання;
вносить до системи централізованого обліку дані про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, а також про іноземців та громадян України, які проживають за межами України, - кандидатів в усиновлювачі та про дітей, усиновлених ними;
видає іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі згоду на усиновлення дитини для подання до суду або відмову в усиновленні дитини;
веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей, а також дітей, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей;
проводить роботу із захисту прав дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, організації соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей;
проводить координаційно-аналітичну роботу, пов’язану з діяльністю центрів соціальних служб, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальної підтримки дітей та сімей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями; дитячих будинків-інтернатів, малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, інших закладів для дітей;
сприяє розвитку сімейних форм виховання, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачі таких дітей під опіку, піклування, на усиновлення, влаштуванню дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ї патронатних вихователів;
організовує в межах повноважень, передбачених законом, оздоровлення та відпочинок дітей;
здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності організацій/установ, що проводять роботу з виїзду груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок; надає згоду на виїзд груп, до складу яких входять діти з різних регіонів України, в тому числі з районів проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
організовує в межах повноважень, передбачених законом, проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надає їм відповідну методичну допомогу;
5) з питань соціальної роботи і надання соціальних послуг:
здійснює управління системою соціальної роботи та надання соціальних послуг, зокрема:
- аналізує та узагальнює питання щодо потреби населення в соціальних послугах, готує пропозиції щодо розвитку системи надання соціальних послуг;
- координує заходи з виявлення сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг, забезпечення соціального супроводу таких сімей з дітьми;
- координує заходи щодо соціальної профілактики складних життєвих обставин;
- сприяє здійсненню заходів щодо пошуку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їх первинного відбору, організації навчання для таких кандидатів;
- аналізує регіональні та місцеві програми в частині задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
- проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг, оприлюднює їх результати;
- готує для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції щодо покращення соціальної роботи та надання соціальних послуг за результатами, зокрема, аналізу звітності виконання регіональних і місцевих програм, оцінювання якості надання соціальних послуг;
- забезпечує координацію діяльності місцевих держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, суб’єктів, що надають соціальні послуги, з питань організації надання соціальних послуг сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (сім’ям з дітьми, особам похилого віку, особам з інвалідністю, бездомним особам і безпритульним дітям, а також особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарання (далі - звільнені особи), дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, іншим соціально вразливим верствам населення);
( Абзац десятий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) )
координує діяльність регіональних центрів соціальних служб;
організовує та координує підвищення професійної компетентності/кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;
проводить збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації про надання соціальних послуг, успішний національний та міжнародний досвід надання соціальних послуг, організовує його впровадження;
проводить аналіз діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;
забезпечує інформування населення про соціальні послуги, їх зміст, порядок надання;
здійснює контроль за дотриманням державних стандартів надання соціальних послуг;
6) з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі:
реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
забезпечує створення та функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, здійснює повноваження держателя такого Реєстру;
забезпечує функціонування служб підтримки постраждалих осіб та здійснює контроль за їх діяльністю;
координує підготовку фахівців, які представляють суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
організовує та проводить загальнонаціональні соціологічні, правові, психолого-педагогічні та інші дослідження щодо домашнього насильства, його причин і наслідків;
збирає, аналізує і поширює відповідно до законодавства інформацію про домашнє насильство, удосконалює систему показників у формах державної статистичної звітності щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
забезпечує проведення моніторингу ефективності законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству, практики його застосування, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надає методичну та практичну допомогу суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
готує та оприлюднює щорічний звіт про стан реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
веде облік даних про діяльність загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб на загальнодержавному рівні;
7) з питань запобігання та протидії торгівлі людьми:
забезпечує виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми;
проводить аналіз діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
координує та контролює діяльність закладів, що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми;
приймає рішення про встановлення/відмову у встановленні, продовження/відмову у продовженні, позбавлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
готує та оприлюднює щорічну доповідь про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми;
проводить заходи, спрямовані на усунення передумов торгівлі людьми;
8) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:
бере участь у розробленні заходів, спрямованих на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
готує пропозиції щодо формування Національного плану дій стосовно впровадження гендерної рівності;
узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності;
здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади;
організовує навчання державних службовців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади науково обґрунтовані пропозиції щодо забезпечення гендерної рівності;
організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
проводить моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства;
веде облік випадків дискримінації за ознакою статі, узагальнює інформацію про такі випадки, вносить пропозиції щодо їх усунення;
разом з іншими центральними органами виконавчої влади вживає заходів для скасування дискримінаційних норм, виявлених за результатами гендерно-правової експертизи законодавства;
9) з питань захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну:
здійснює заходи щодо організації прийому, облаштування та адаптації депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;
вивчає та аналізує проблеми депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, розробляє заходи щодо їх культурного та мовного розвитку;
приймає рішення про надання та позбавлення статусу депортованої особи;
сприяє діяльності органів виконавчої влади у сфері міжнародного співробітництва щодо розв’язання проблем депортованих осіб;
організовує та проводить роботу з фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб, які повернулися в Україну для постійного проживання, їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство;
вносить пропозиції щодо порядку відшкодування вартості проїзду і перевезення багажу депортованим особам до місця постійного проживання в Україні; надання їм одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла; забезпечення житлом, збудованим або придбаним за рахунок бюджетних коштів; повернення майна або відшкодування його вартості депортованим особам або (у разі їх смерті) їх спадкоємцям;
організовує роботу з виплати передбачених законодавством відшкодувань і матеріальної допомоги депортованим особам;
здійснює інші заходи щодо забезпечення захисту прав депортованих осіб, які повернулися в Україну;
10) з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби:
аналізує та узагальнює питання щодо потреби в забезпеченні осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг, виплати матеріальної допомоги, грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, за самостійне придбання технічних та інших засобів реабілітації, замість санаторно-курортної путівки і вартості самостійного санаторно-курортного лікування, а також аналізує відповідність розмірів таких компенсацій фактичним витратам;
аналізує стан наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, за самостійне придбання технічних та інших засобів реабілітації, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
встановлює відповідність підприємств, що забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, а також надають послуги з післягарантійного ремонту таких засобів, кваліфікаційним вимогам, визначеним Мінсоцполітики;
організовує виплату щороку до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
готує аналітичні матеріали з питань соціального захисту ветеранів праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій, осіб з інвалідністю та соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби;
співпрацює з громадськими організаціями осіб з інвалідністю і ветеранів, проводить моніторинг заходів, здійснених такими організаціями, аналізує ефективність таких заходів;
аналізує разом з громадськими організаціями осіб з інвалідністю рівень доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення об’єктів соціальної інфраструктури, а також вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного середовища;
забезпечує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та консультацій з питань застосування законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;
забезпечує реалізацію положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (995_g71) ;
забезпечує збір, узагальнення статистичної та відомчої звітності щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;
узагальнює відомості щодо проблемних питань соціального захисту осіб з інвалідністю та подає відповідні інформаційно-аналітичні матеріали до Мінсоцполітики;
проводить координаційно-аналітичну роботу, пов’язану з діяльністю реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
організовує забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг, виплату матеріальної допомоги, грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, за самостійне придбання технічних та інших засобів реабілітації, замість санаторно-курортної путівки і вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
організовує та координує роботу з визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує роботу з виплати передбаченої законодавством компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
забезпечує надання послуг із санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
організовує в межах повноважень, передбачених законом, безоплатне харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях та виплату компенсації сім’ям на дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
проводить аналіз стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці, дітей війни, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій;
11) з питань волонтерської діяльності:
вживає заходів для розвитку та популяризації волонтерської діяльності;
сприяє поширенню інформації про волонтерську діяльність;
поширює інформацію про стан виконання галузевих і регіональних програм сприяння волонтерській діяльності та її підтримки;
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, що залучають для провадження своєї діяльності волонтерів, зокрема тих, які залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України;
сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у забезпеченні волонтерської діяльності;
сприяє підтримці та розвитку міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у відповідній сфері;
12) з питань активного та здорового довголіття, подолання негативних наслідків старіння:
координує організацію та проводить моніторинг здійснення заходів з питань активного та здорового довголіття, подолання негативних наслідків старіння;
забезпечує організаційно-методичний супровід діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо створення умов для підтримання здоров’я та активного довголіття, організації соціального обслуговування громадян похилого віку;
проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації, організовує проведення просвітницьких заходів з питань активного та здорового довголіття, подолання негативних наслідків старіння;
проводить аналіз стану виконання міжнародних зобов’язань з питань старіння населення;
13) з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб:
узагальнює в межах повноважень статистичні дані щодо внутрішньо переміщених осіб;
забезпечує в межах повноважень проведення моніторингу виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщеним особам;
забезпечує координацію та методологічний супровід діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дотримання вимог законодавства під час встановлення опіки чи піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей, проводить роботу із соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу;
14) з питань соціального захисту бездомних осіб, соціальної адаптації звільнених осіб:
організовує в межах повноважень роботу з профілактики бездомності, соціального захисту бездомних осіб та їх реінтеграції, здійснює координацію та моніторинг діяльності суб’єктів, що надають послуги бездомним особам;
забезпечує реалізацію державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
забезпечує розроблення відповідних планів заходів з метою реалізації державної політики щодо соціальної адаптації звільнених осіб;
здійснює загальну координацію соціального патронажу звільнених осіб;
проводить моніторинг стану адаптації звільнених осіб;
вживає заходів для підтримки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що здійснюють соціальний патронаж;
15) з питань здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей (в межах повноважень, визначених законом):
забезпечує методичний супровід діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей;
затверджує щорічні плани проведення перевірок територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, суб’єктів, що надають соціальні послуги, з питань:
- дотримання законодавства щодо соціального захисту населення, дотримання прав дітей;
- дотримання вимог Закону України "Про соціальні послуги" (2671-19) ;
- достовірності відомостей, які вплинули на визначення права на соціальну допомогу/послугу та її розміру/обсягу;
- повноти особових справ отримувачів соціальної допомоги/послуг та достовірності наявних у них документів;
- використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання програм соціального захисту населення;
- ведення обліку надміру виплачених коштів державного бюджету соціальної підтримки внаслідок неправомірного надання та/або неправильного розрахунку розміру/обсягу соціальної допомоги;
- повернення сум коштів державного бюджету надміру виплаченої та/або наданої з порушенням законодавства соціальної допомоги;
- усунення порушень, виявлених під час перевірок;
- дотримання вимог щодо однакового застосування законодавства під час надання адміністративних послуг соціального характеру;
- дотримання строків та порядку надання адміністративних послуг соціального характеру;
забезпечує проведення планових і позапланових перевірок з питань, передбачених абзацами четвертим - тринадцятим підпункту 15 цього пункту, територіальними органами Нацсоцслужби структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, суб’єктів, що надають соціальні послуги, щодо правильності надання соціальної підтримки шляхом проведення соціального інспектування;
проводить позапланові перевірки у разі надходження інформації про можливі порушення порядку та строків надання адміністративних послуг соціального характеру;
використовує результати верифікації достовірності інформації, поданої фізичними особами для призначення соціальної підтримки, перевіряє достовірність інформації про отримувачів соціальної підтримки та правильність нарахування допомоги з урахуванням ступеня ризику наявності порушень;
проводить моніторинг та аналіз порушень законодавства щодо надання соціальної допомоги та дотримання державних стандартів соціальних послуг;
готує аналітичні звіти за результатами проведених перевірок та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби;
16) приймає (скасовує) рішення про надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю у вигляді визначених законодавством пільг з оподаткування, доцільність надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяє працевлаштуванню осіб з інвалідністю, веде облік надання такої допомоги та здійснює контроль за її використанням;
17) здійснює методичне забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координацію взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг з питань:
захисту прав дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;
опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей;
організації оздоровлення та відпочинку дітей;
соціального захисту бездомних осіб та їх соціально-психологічної реабілітації;
опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціального захисту;
запобігання та протидії домашньому насильству;
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб;
підготовки та здійснення заходів із забезпечення захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;
організації надання соціальної підтримки;
проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг;
18) використовує інформаційні системи єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також на її базі єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і пенсійного забезпечення з використанням електронної соціальної картки; централізованого банку даних з проблем інвалідності; єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, а також інші програмні ресурси;
19) проводить аналіз забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; осіб з інвалідністю по зору та слуху; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах місцевого самоврядування; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів;
20) організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних досліджень з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби;
21) виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Нацсоцслужби;
22) розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Нацсоцслужби, її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Нацсоцслужби;
23) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби;
24) сприяє розвитку міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє в установленому законодавством порядку інтереси України в міжнародних організаціях;
25) подає Мінсоцполітики узагальнені звіти, аналітичні матеріали, матеріали перевірок з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, результати оцінювання якості наданих соціальних послуг;
26) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Нацсоцслужба з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті Нацсоцслужби та її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління; здійснює контроль за дотриманням правил етичної поведінки державних службовців Нацсоцслужби;
2) проводить добір кадрів в апарат Нацсоцслужби, на посади керівників та заступників керівників її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, організовує роботу з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації посадових осіб Нацсоцслужби та її територіальних органів;
3) забезпечує в межах повноважень, визначених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Нацсоцслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління, проводить внутрішній аудит використання фінансових і матеріальних ресурсів та здійснює відповідний контроль, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку, ефективне і цільове використання коштів в установленому законодавством порядку;
5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Нацсоцслужби відповідно до встановлених правил;
6) організовує, координує та контролює діяльність територіальних органів Нацсоцслужби, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування;
7) надає територіальним органам Нацсоцслужби методичну і практичну допомогу щодо організації роботи, проводить перевірку виконання такої роботи;
8) забезпечує здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановлених завдань, планів і вимог щодо діяльності Нацсоцслужби та її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;
9) проводить внутрішній аудит, спрямований на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Нацсоцслужби та її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;
10) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний і криптографічний захист інформації та здійснює контроль за дотриманням цього режиму;
11) здіснює інші повноваження, визначені законом.
6. Нацсоцслужба для виконання визначених для неї завдань має право:
1) залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби;
2) отримувати безоплатно в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, що стосуються питань діяльності Нацсоцслужби;
3) користуватися в установленому законодавством порядку відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
5) проводити безперешкодно перевірки діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, що забезпечують надання соціальної підтримки, а також служб у справах дітей, суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також перевірку інформації, наданої отримувачами соціальної підтримки;
6) отримувати від посадових осіб структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, що забезпечують надання соціальної підтримки, служб у справах дітей, суб’єктів, що надають соціальні послуги, та отримувачів соціальної підтримки письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства з питань надання соціальної підтримки;
7) вчиняти передбачені законом правочини, спрямовані на забезпечення виконання своїх функцій.
7. Нацсоцслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
8. Нацсоцслужба під час виконання визначених для неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.
9. Нацсоцслужба в межах повноважень, визначених законом, на основі та на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
10. Нацсоцслужбу очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
11. Голова Нацсоцслужби:
1) очолює Нацсоцслужбу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Нацсоцслужбу у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
2) організовує та контролює в межах своїх повноважень виконання в апараті Нацсоцслужби та її територіальних органах Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та інших міністерств з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби;
3) вносить Міністру соціальної політики пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, і розроблені Нацсоцслужбою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, а також визначає позицію щодо проектів актів, розробниками яких є інші органи виконавчої влади;
4) подає Міністру соціальної політики для затвердження плани роботи Нацсоцслужби;
5) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру апарату Нацсоцслужби;
6) забезпечує виконання Нацсоцслужбою наказів і доручень Міністра соціальної політики;
7) забезпечує взаємодію Нацсоцслужби із структурним підрозділом Мінсоцполітики, визначеним Міністром соціальної політики відповідальним за взаємодію з Нацсоцслужбою;
8) забезпечує дотримання встановленого Міністром соціальної політики порядку обміну інформацією між Мінсоцполітики і Нацсоцслужбою та своєчасність її подання;
9) звітує перед Міністром соціальної політики про виконання планів роботи Нацсоцслужби та визначених для неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Нацсоцслужби, її територіальних органів, а також про притягнення посадових осіб до відповідальності за допущені порушення;
10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Нацсоцслужби;
12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Нацсоцслужби (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
13) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Нацсоцслужби в порядку, передбаченому законодавством про працю;
14) вносить Міністру соціальної політики пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Нацсоцслужби і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації/реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Нацсоцслужби як юридичних осіб публічного права;
15) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Нацсоцслужби і коштів, передбачених на її утримання, ліквідує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром соціальної політики територіальні органи Нацсоцслужби як структурні підрозділи апарату Нацсоцслужби;
16) призначає на посади та звільняє з посад відповідно до законодавства про державну службу керівників територіальних органів Нацсоцслужби та їх заступників;
17) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Нацсоцслужби;
18) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів Нацсоцслужби;
19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Нацсоцслужби;
20) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Нацсоцслужби, керівників територіальних органів Нацсоцслужби, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
21) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Нацсоцслужби, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
22) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Нацсоцслужби, а також державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за домовленістю з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби;
23) утворює комісії, робочі та експертні групи, скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби;
24) підписує накази Нацсоцслужби;
25) дає в межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Нацсоцслужби, її територіальними органами доручення;
26) затверджує штатний розпис і кошторис територіальних органів Нацсоцслужби;
27) за погодженням з Мінфіном затверджує штатний розпис і кошторис апарату Нацсоцслужби;
28) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру територіальних органів Нацсоцслужби;
29) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Нацсоцслужба;
30) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Голова Нацсоцслужби має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Нацсоцслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Нацсоцслужбі може утворюватися колегія.
Рішення колегії Нацсоцслужби можуть реалізовуватись шляхом видання відповідного наказу Нацсоцслужби.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Нацсоцслужбі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Нацсоцслужби, який затверджує кількісний та персональний склад таких органів, а також положення про них.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Нацсоцслужби затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Нацсоцслужби затверджується Головою Нацсоцслужби за погодженням з Міністром соціальної політики.
Штатний розпис і кошторис апарату Нацсоцслужби затверджується Головою Нацсоцслужби за погодженням з Мінфіном.
15. Нацсоцслужба є юридичною особою публічного права, використовує власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 783

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 2561; 2017 р., № 95, ст. 2899; 2018 р., № 80, ст. 2674; 2020 р., № 57, ст. 1779), доповнити абзацами такого змісту:
"Для здійснення визначених законом повноважень щодо захисту прав дітей міські, районні у містах (у разі їх утворення), сільські, селищні ради об’єднаних територіальних громад забезпечують:
утворення служб у справах дітей;
роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
прийом від райдержадміністрацій особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з відповідної територіальної громади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають (перебувають) на території відповідної територіальної громади.".
( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1158 від 25.11.2020 (1158-2020-п) )
3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 (85-2014-п) "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 2, ст. 70):
1) у позиції "Мінсоцполітики" цифри "405" і "405" замінити відповідно цифрами "335" і "335";
2) позицію
"Держсоцслужба
50
50"
замінити такою позицією:
"Нацсоцслужба
120
120
1265*****************
1265*****************";
3) доповнити додаток виноскою "*****************" такого змісту:
"***************** З 1 січня 2021 р. за рахунок передачі не менш як 30 відсотків граничної чисельності працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій, не менш як 30 відсотків працівників служб у справах дітей облдержадміністрацій та загальної чисельності державних соціальних інспекторів райдержадміністрацій станом на 1 січня 2020 року.".
4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України (442-2014-п) , затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):
1) абзац двадцять другий розділу II викласти в такій редакції:
"Національна соціальна сервісна служба України";
2) абзац другий розділу III викласти в такій редакції:
"Національна соціальна сервісна служба України".
5. У Положенні про Міністерство соціальної політики України (423-2015-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 51, ст. 1655; 2019 р., № 4, ст. 154, № 12, ст. 414, № 74, ст. 2588; 2020 р., № 2, ст. 65, ст. 70):
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціальної політики, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, ветеранів праці, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за дотриманням прав дітей, а також забезпечує формування та реалізує державну політику щодо здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального страхування, державного регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) щодо призначення (перерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з Фондом соціального страхування, у сфері гуманітарної допомоги.";
2) у пункті 3:
підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) забезпечення формування та реалізації державної політики:
у сфері соціальної політики, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
у сфері соціального захисту населення, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранів військової служби в частині пенсійного забезпечення;
у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) в частині організації виплати їм разової грошової допомоги;
з питань виплати передбаченої законодавством соціальної стипендії студентам (курсантам) державних закладів вищої освіти, які навчаються за денною формою за державним замовленням;
з питань надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива і скрапленого газу, а також житлових субсидій;
з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей;
з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
з питань запобігання та протидії торгівлі людьми;
з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;
з питань соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби;
з питань захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну;
з питань забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення;
у сфері здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за дотриманням прав дітей;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері:
гуманітарної допомоги;
здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального страхування;
здійснення державного регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) щодо призначення (перерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з Фондом соціального страхування.";
підпункт 3 виключити;
3) у пункті 4:
підпункти 29, 32, 33, 35 виключити;
підпункти 36-38 викласти в такій редакції:
"36) координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (995_g71) ;
37) сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій осіб з інвалідністю, залучає їх до співпраці та партнерства;
38) бере участь разом з іншими центральними органами виконавчої влади у формуванні державної політики щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;";
підпункти 39, 40, 41-1, 45-51, 53, 56-60, 60-1-60-4, 61-63, 66-74, 76-82, 85-92, 92-1, 93-95, 97, 98, 109 виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 783

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. (1070-2018-п) № 1070 (1070-2018-п) "Про утворення Державної соціальної служби України" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 35).
2. Пункти 1, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1053 (1053-2019-п) "Деякі питання Державної соціальної служби України" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 70) та пункт 3 змін, затверджених зазначеною постановою.