БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.08.2020 № 467
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2020 р.
за № 825/35108

Про внесення змін до Технічних вимог до створення технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу

Відповідно до Законів України "Про телекомунікації" (1280-15) , "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (1834-19) , Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі (611-2018-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 611, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (411-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:
1. Внести до Технічних вимог до створення технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу (z1194-13) , затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 25 червня 2013 року № 336, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1194/23726, такі зміни:
1) у пункті 2.1 розділу II абревіатуру та цифри "ДБН А.2.2-3-2012" замінити абревіатурою та цифрами "ДБН А.2.2-3:2014";
2) у розділі III:
у пункті 3.1:
в абзаці першому абревіатуру та цифри "ДБН В.2.2-15-2005" замінити абревіатурою та цифрами "ДБН В.2.2-15:2019";
в абзаці четвертому абревіатуру та цифри "ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.5-56:2010" замінити абревіатурою та цифрами "ДБН В.2.2-15:2019, ДБН В.2.5-56:2014";
в абзаці шостому слова та цифри "Правилам пожежної безпеки в галузі зв’язку, затвердженим наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 26 жовтня 2000 року № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2001 року за № 54/5245" замінити словами та цифрами " Правилам пожежної безпеки в галузі зв’язку (z0684-16) , затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2016 року № 239/229, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 684/28814"; абревіатуру та цифри "ДБН В.2.2-15-2005" замінити абревіатурою та цифрами "ДБН В.2.2-15:2019";
в абзаці першому пункту 3.3 абревіатуру та цифри "ДБН В.2.2-15-2005" замінити абревіатурою та цифрами "ДБН В.2.2-15:2019";
3) у пункті 4.1 розділу IV абревіатуру та цифри "ДБН А.3.1-5-2009" замінити абревіатурою та цифрами "ДБН А.3.1-5:2016".
2. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
Ю. Щиголь
ПОГОДЖЕНО:
Міністр розвитку громад та територій України
В.о. Міністра
цифрової трансформації України
Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
О. Чернишов
О. Вискуб
О. Животовський