БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Указ
Президента України

Про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

З метою відзначення досягнень видатних спортсменів та стимулювання творчої праці тренерів, створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя постановляю:
1. Заснувати 50 стипендій Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів.
2. Затвердити Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів (додається).
3. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України видатки на виплату стипендій, заснованих цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
11 вересня 2020 року
№ 388/2020
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 вересня 2020 року
№ 388/2020

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

1. Стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів (далі - стипендії Президента України) призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень.
Стипендії Президента України призначаються у розмірах (388/2020) , зазначених у додатку до цього Положення.
2. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор, які зайняли в поточному році перше - третє місце на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту, та їх тренери.
Пропозиції, подані на призначення стипендій Президента України, у разі якщо змагання відбуваються в останній місяць поточного року, можуть бути розглянуті протягом першого місяця наступного року.
У разі якщо чемпіонати світу та Європи з неолімпійських видів спорту проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому роках.
У разі якщо підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, у тому числі головний та старший тренери штатних збірних команд України, тренерам призначається одна стипендія Президента України, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.
Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначається не більш як дві стипендії.
Спортсмену або тренеру може бути призначено не більш як одну стипендію.
3. Клопотання про призначення стипендій Президента України можуть вноситися всеукраїнськими спортивними федераціями з видів спорту, визнаних в Україні, з якими Міністерством молоді та спорту України укладено договори про співпрацю.
Конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України, а також подання пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів згідно з їхнім особистим внеском у підготовку відповідного спортсмена проводиться комісією, що утворюється в установленому порядку Міністерством молоді та спорту України.
Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України визначається Міністерством молоді та спорту України.
За результатами конкурсу комісія вносить відповідні пропозиції щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України, а також розмірів зазначених стипендій для тренерів до Міністерства молоді та спорту України.
Міністерство молоді та спорту України на підставі пропозицій комісії розробляє проект відповідного указу Президента України та подає його Кабінетові Міністрів України.
Чемпіонам і призерам Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерам стипендія Президента України призначається поза конкурсом.
4. Стипендії Президента України призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
5. Стипендії Президента України виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення:
протягом двох років - чемпіонам і призерам Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;
протягом одного року - чемпіонам і призерам чемпіонатів світу, чемпіонам Європи з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.
Виплата стипендій Президента України проводиться щомісяця за місцем основної роботи чи за місцем проживання стипендіата.
6. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів протягом періоду отримання відповідної стипендії Президента України або у разі зниження спортивного результату на чемпіонаті світу чи Європи виплата раніше призначеної стипендії Президента України припиняється і призначається стипендія Президента України на новий строк у розмірі згідно з досягнутим результатом у порядку, передбаченому цим Положенням.
У разі якщо спортсмену, який отримує або отримував стипендію Президента України у розмірах, призначених згідно з цим Указом, організаторами відповідних змагань змінено призове місце, такому спортсмену та його тренеру призначається стипендія у розмірі відповідно до нового результату, виплата якої здійснюється з урахуванням вже отриманих виплат стипендії в раніше призначеному розмірі.
7. Позбавлення стипендії Президента України може бути здійснено Президентом України за поданням Міністерства молоді та спорту України, внесеним у встановленому порядку в разі:
порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу;
засудження за умисний злочин;
дискваліфікації спортсмена міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з видів спорту;
припинення громадянства України або від’їзду стипендіата на роботу за кордон (за винятком відрядження його Міністерством молоді та спорту України);
порушення вимог антидопінгового законодавства.
8. У разі позбавлення нагороди спортсменів міжнародною спортивною організацією за порушення антидопінгового законодавства на змаганнях міжнародного рівня виплачені спортсменам та їх тренерам стипендії Президента України, отримані за спортивні результати на таких змаганнях, повертаються у встановленому порядку.
Керівник Офісу
Президента України
А.ЄРМАК
Додаток
до Положення про стипендії
Президента України
для видатних спортсменів України
з неолімпійських видів спорту та їх тренерів,
затвердженого Указом Президента України
від 11 вересня 2020 року № 388/2020

РОЗМІРИ

стипендій Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

Види досягнень, за які призначається стипендія
Розмір стипендії у прожиткових мінімумах для працездатних осіб
Строк виплати стипендії у роках
спортсменам
тренерам
Перше місце на Всесвітніх іграх
12
6
2
Друге місце на Всесвітніх іграх
11
5,5
2
Третє місце на Всесвітніх іграх
10
5
2
Перше місце на чемпіонаті світу
9
4,5
1
Друге місце на чемпіонаті світу
8
4
1
Третє місце на чемпіонаті світу
7
3,5
1
Перше місце на чемпіонаті Європи
6
3
1