БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
12.08.2020 N 3501-06/219

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижче зазначеним.
Як передбачено ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень.
Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
для працівників віком від 16 до 18 років - 36 год. на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) - 24 год. на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту, для осіб відповідного віку;
для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, - не більш як 36 год. на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. N 163 (163-2001-п) .
Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю.
Під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як за п'ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 год.
Згідно зі ст. 73 КЗпП у 2021 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові та неробочі дні:
- 1 січня - Новий рік;
- 7 січня - Різдво Христове;
- 8 березня - Міжнародний жіночий день;
- 1 травня - День праці;
- 2 травня - Пасха;
- 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
- 20 червня - Трійця;
- 28 червня - День Конституції України (254к/96-ВР) ;
- 24 серпня - День незалежності України;
- 14 жовтня - День захисника України;
- 25 грудня - Різдво Христове.
Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 р. вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переноситься на понеділок та вівторок 3 і 4 травня, вихідний день у неділю 9 травня - на понеділок 10 травня, вихідний день у неділю 20 червня - на понеділок 21 червня і вихідний день у суботу 25 грудня - на понеділок 27 грудня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно (через видавання наказу чи іншого розпорядчого документа).
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв'язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства, установи, організації.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві, в установі, організації (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні. У зв'язку з цим на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог ст. 50 - 53, 67 і 73 КЗпП.
Приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2021 р., обчисленої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів, наводиться нижче.
За таких умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2021 р. становитиме:
за 40-годинного робочого тижня - 1994 год;
39-годинного робочого тижня - 1950 год;
38,5-годинного робочого тижня - 1925 год;
36-годинного робочого тижня - 1800 год;
33-годинного робочого тижня - 1650 год;
30-годинного робочого тижня - 1500 год;
25-годинного робочого тижня - 1250 год;
24-годинного робочого тижня - 1200 год;
20-годинного робочого тижня - 1000 год;
18-годинного робочого тижня - 900 год.
Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці
Ю. Кузовой
Додаток
 до листа
 12.08.2020 р. N 3501-06/219
N
з/п
Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього за 2021 рік
1
Кількість календарних днів
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365
2
Кількість святкових днів і днів релігійних свят
(число місяця, на яке припадає свято)
2
(1, 7)
-
1
(8)
-
3
(1, 2, 9)
2
(20, 28)
-
1
(24)
-
1
(14)
-
1
(25)
11
3
Кількість вихідних днів
10
8
8
8
10
8
9
9
8
10
8
8
104
4
Кількість днів, робота в які не проводиться
12
8
9
8
13
10
9
10
8
11
8
9
115
5
Кількість робочих днів
19
20
22
22
18
20
22
21
22
20
22
22
250
6
Кількість днів, що передують святковим та неробочим,
у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні
зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується
тривалість робочого дня)
1
(6)
-
-
1
(30)
-
-
-
1
(23)
-
1
(13)
-
2
(24, 31)
6
Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7
40-годинному робочому тижні
151
160
176
175
144
160
176
167
176
159
176
174
1994
8
39-годинному робочому тижні
148,2
156
171,6
171,6
140,4
156
171,6
163,8
171,6
156
171,6
171,6
1950
9
38,5-годинному робочому тижні
146,3
154
169,4
169,4
138,6
154
169,4
161,7
169,4
154
169,24
169,24
1925
10
36-годинному робочому тижні
136,8
144
158,4
158,4
129,6
144
158,4
151,2
158,4
144
158,4
158,4
1800
11
33-годинному робочому тижні
125,4
132
145,2
145,2
118,8
132
145,2
138,6
145,2
132
145,2
145,2
1650
12
30-годинному робочому тижні
114
120
132
132
108
120
132
126
132
120
132
132
1500
13
25-годинному робочому тижні
95
100
110
110
90
100
110
105
110
100
110
110
1250
14
24-годинному робочому тижні
91,2
96
105,6
105,6
86,4
96
105,6
100,8
105,6
96
105,6
105,6
1200
15
20-годинному робочому тижні
76
80
88
88
72
80
88
84
88
80
88
88
1000
16
18-годинному робочому тижні
68,4
72
79,2
79,2
64,8
72
79,2
75,6
79,2
72
79,2
79,2
900