БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
26.02.2020 N 35220-01-2/6350

Про документальне оформлення безоплатно отриманих основних засобів

(Витяг)
Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо документального оформлення безоплатно отриманих основних засобів та повідомляє.
Порядок безоплатної передачі об'єктів права державної власності визначений Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 р. N 1482 (1482-98-п) .
Відповідно до пункту 8 Положення передача об'єктів права державної власності здійснюється комісією з питань передачі об'єктів (крім об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення (1482-98-п) ).
Згідно з пунктом 10 Положення передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затвердженого цією постановою.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202 (z1017-10) (далі - Стандарт 121), та розкриваються в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11 (v0011201-15) (далі - Методичні рекомендації).
Відповідно до пункту 7 розділу II Стандарту 121 (z1017-10) первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.
Відповідно до пункту 5 розділу III Методичних рекомендацій (v0011201-15) основні засоби, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника суб'єкта державного сектору, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерської служби.
Комісія складає відповідний документ, в якому зазначаються найменування і вартість отриманих основних засобів, на підставі якого операції з безоплатного отримання відображаються в бухгалтерському обліку.
Типові форми з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядок їх складання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. N 818 (z1336-16) .
Для оформлення господарських операцій із зарахування об'єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів застосовується Акт введення в експлуатацію основних засобів.
Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) здійснюється відповідно до пункту 1.11 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219 (z0085-16) .
Заступник Міністра
П. Ходаковський