БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
11.09.2020 N 3821/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо прийняття рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці, якщо річний дохід за 2020 рік не перевищуватиме сорока мільйонів гривень,та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ (2755-17) ), повідомляє.
Відповідно до наданої інформації, в 2017 році платником було прийнято рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці. В наступних звітних роках (2018 рік та 2019 рік), у зв'язку з перевищенням критерію доходу двадцяти мільйонів гривень, застосовувались податкові різниці. У платника виникає питання щодо можливості незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці в 2020 році, якщо річний дохід за 2020 рік складатиме менше сорока мільйонів гривень.
Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (466-20) (далі - Закон N 466) внесено зміни до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ у частині підвищення вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств з двадцяти до сорока мільйонів гривень (набули чинності 23 травня 2020 року) та до п. 137.5 ст. 137 ПКУ у частині підвищення вартісного критерію річного доходу для застосування річного звітного періоду (набудуть чинності з 01 січня 2021 року).
Так, відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ (із внесеними змінами Законом N 466 (466-20) ) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (2755-17) .
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ (2755-17) . Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період перевищує сорок мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу III ПКУ (2755-17) .
Для цілей пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Таким чином, платник податку на прибуток підприємств, у якого річний дохід за 2020 звітний рік не перевищить сорока мільйонів гривень, зможе прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ПКУ (2755-17) , та застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.
У разі прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), про прийняте рішення зазначається в декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік, яка складається без застосування коригувань на різниці, визначені ПКУ (2755-17) .
В основній частині у полі "Наявність рішення" такої декларації платник повинен проставити відповідну позначку, а у полі "Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці" - номер та дату розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.