БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.09.2020 N 3833/ІПК/99-00-04-05-03-09
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо визначення резидентського статусу фізичної особи та оподаткування доходу у вигляді спадщини і в межах компетенції повідомляє.
Платник податку являється спадкоємцем чоловіка - громадянина України, який помер на території іншої країни, де також мав громадянство. В свідоцтві про смерть вказано громадянство іншої країни.
При цьому платника цікавить визначення резидентського статусу та оподаткування спадщини.
Крім того, платник питає про необхідність подання до контролюючих органів податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою після прийняття спадщини.
Щодо визначення резидентського статусу та оподаткування спадщини
Визначення резидентського статусу фізичної особи є визначальним для з'ясування порядку оподаткування доходів такої особи згідно з нормами Кодексу.
Порядок визначення резидентського статусу фізичної особи регулюється пп. "в" пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) , зокрема, фізична особа - резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
Місцем проживання фізичної особи згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. При цьому, фізична особа може мати кілька місць проживання.
Відповідно до ст. 3 Закону України від 11 грудня 2003 року N 1382-IV "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" місцем проживання визначено житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.
Враховуючи зазначене, якщо за жодним з критеріїв, визначених абзацами першим - четвертим пп. "в" пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) , фізична особа не може бути визнана резидентом України, то така особа може вважатися нерезидентом.
Зауважуємо, якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого Кодексом або нормами міжнародних угод України.
Отже, з метою оподаткування доходу у вигляді спадщини фізична особа може вважатися резидентом України за умови виконання положень пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) .
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Кодексу.
Платником податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до п. 163.1 ст. 163 об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) ).
Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 Кодексу (2755-17) , якою встановлено декілька ставок для оподаткування доходів платника податку, одержаних у вигляді спадщини, зокрема залежно від ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем та їх резидентського статусу.
Об'єкти спадщини платника податку з метою оподаткування визначено п. 174.1 ст. 174 Кодексу (2755-17) .
При цьому за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються, зокрема, об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (пп. "а" пп. 174.2.1 п. 174.2 cт. 174 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою) (пп. 1.7 п. 16-1підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Водночас за ставкою 18 відс., визначеною у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (2755-17) , оподатковуються будь-які об'єкти спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця - нерезидента (пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу (2755-17) ).
Також зазначений дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Враховуючи зазначене, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем, який є членом сім'ї спадкодавця першого або другого ступенів споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Крім того, вказаний дохід звільняється від оподаткування військовим збором.
Разом з тим дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий фізичною особою - резидентом від фізичної особи - нерезидента, незалежно від ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
Водночас зауважуємо, що відповідно до абзацу першого ст. 1 Закону України від 02 вересня 1993 року N 3425-XII "Про нотаріат" (далі - Закон N 3425) нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Статтею 43 Закону N 3425, передбачено, що при вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.
Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від фізичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії (ст. 46 Закону N 3425).
Щодо необхідності подання до контролюючих органів податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою після прийняття спадщини
Відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу (2755-17) особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців - нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах - до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах - до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.