БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ДРУГОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сендецкого Лукаша Едмунда щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 4, 5 частини першої статті 178 Кримінального процесуального кодексу України

м. К и ї в
25 серпня 2020 року
№ 172-2(І)/2020
Справа № 3-133/2020(287/20)
Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Саса Сергія Володимировича - головуючого, доповідача,
Кривенка Віктора Васильовича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
розглянула на засіданні питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сендецкого Лукаша Едмунда щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень пунктів 4, 5 частини першої статті 178 Кримінального процесуального кодексу України.
Заслухавши суддю-доповідача Caca С.В. та дослідивши матеріали справи, Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Сендецкі Л.Е. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають частині першій статті 3, частинам першій, другій статті 8, частині першій статті 9, частинам першій, другій статті 24, частині першій статті 26, частинам першій, другій статті 28, частині першій статті 32, частині першій статті 33, частині першій статті 43, частині першій статті 64 Конституції України (є неконституційними), положення пунктів 4, 5 частини першої статті 178 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс), згідно з якими при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.
Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що Київський районний суд міста Харкова ухвалою від 5 березня 2020 року, яку Харківський апеляційний суд ухвалою від 13 квітня 2020 року залишив без змін, задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Сендецкого Л.Е. на 60 днів з можливістю внесення застави.
Суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що положеннями пунктів 4, 5 частини першої статті 178 Кодексу передбачено обмеження змісту та обсягу прав і свобод людини, гарантованих розділом II Конституції України (254к/96-ВР) , а їх застосування спричинило порушення його конституційних прав. На думку автора клопотання, оспорювані положення Кодексу (4651-17) фактично встановлюють презумпцію, за якою наявність у особи громадянства іншої держави обумовлює виключну необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а врахування судом такої обставини, як відсутність постійного місця реєстрації та місця проживання особи, є невиправданим обґрунтуванням позбавлення її свободи, врахування судом сімейного стану є дискримінаційним; вимога щодо перевірки постійного місця роботи чи навчання вказує на наявність дискримінації в порівнянні з особами, що мають постійне джерело доходу.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього закону (абзац перший частини першої статті 77); конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу; у конституційній скарзі зазначається обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (частина перша, пункт 6 частини другої статті 55).
Зі змісту конституційної скарги вбачається, що автор клопотання не обґрунтував своїх тверджень щодо неконституційності положень пунктів 4, 5 частини першої статті 178 Кодексу, а висловив незгоду з позицією судів щодо підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у його справі, яка базується на фактичних обставинах справи у їх сукупності, а не лише на тих обставинах, що передбачені оспорюваними положеннями Кодексу (4651-17) .
Отже, суб'єкт права на конституційну скаргу не дотримав вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сендецкого Лукаша Едмунда щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень пунктів 4, 5 частини першої статті 178 Кримінального процесуального кодексу України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ДРУГА КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ