БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.09.2020 № 2969/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 вересня 2020 р.
за № 835/35118

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про виконавче провадження" (1404-19) НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження (z1126-16) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, такі зміни:
у розділі I:
пункт 6 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
"формування проєкту заяви державного виконавця про виплату винагороди;".
У зв’язку з цим абзаци десятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-тринадцятим;
після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
"10. Система забезпечує можливість формування державним виконавцем, на виконанні у якого перебував (перебуває) виконавчий документ, проєкту заяви про виплату винагороди з використанням відомостей, наявних у Системі.
Після перевірки відомостей, що мають зазначатися у заяві, та їх редагування (за необхідності) проєкт заяви зберігається державним виконавцем та блокується програмними засобами Системи для можливості редагування.
У разі виявлення помилок у проєкті заяви, що був збережений державним виконавцем, такий проєкт у Системі визнається державним виконавцем помилковим та формується новий проєкт заяви.".
У зв’язку з цим пункти 10 та 11 вважати відповідно пунктами 11 та 12.
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
О. Вискуб
О. Бережний