БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.07.2020 № 507
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 846/35129

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , що регулюють діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (z1162-16) , затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1162/29292, що додаються.
2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06 липня 2020 року № 507
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 846/35129

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. У розділі II:
1) у пункті 2:
у першому реченні абзацу першого слова та цифри "законодавства про пожежну і техногенну безпеку (стаття 188-8 КУпАП)" замінити словами та цифрами "законодавства про пожежну і техногенну безпеку, або створення перешкод для їх діяльності (стаття 188-8 КУпАП (80731-10) )";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП (80731-10) );";
2) у пункті 4:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 164 КУпАП (80731-10) , указується конкретна суть такого правопорушення.";
абзац восьмий після слів "перевірок суб’єктів господарювання" доповнити словами ", а інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ліцензування - під час перевірки ліцензіата";
доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:
"У разі складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188-8 КУпАП (80731-10) , у частині створення перешкод для діяльності посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, зазначаються де, коли, ким та які саме перешкоди створені посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку.".
У зв’язку із цим абзаци тринадцятий - двадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять першим.
2. Пункт 11 розділу III після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"У разі накладення адміністративного стягнення згідно зі статтею 188-8 КУпАП (80731-10) , у частині створення перешкод для діяльності посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, зазначаються де, коли, ким та які саме перешкоди створені посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку.".
У зв’язку із цим абзаци шостий-десятий уважати відповідно абзацами сьомим-одинадцятим.
Т.в.о. генерального директора
Директорату
цивільного захисту,
запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків
Міністерства внутрішніх справ
України
О. Єремєєв