БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.07.2020 № 1266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 853/35136

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (1445-17) , підпунктів 322 і 323 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (459-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз (z0155-18) , затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за № 155/31607 (далі - Зміни), що додаються.
2. Скасувати наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 травня 2019 року № 263 (z0601-19) "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 червня 2019 року за № 601/33572.
3. Департаменту аграрної політики до 01 грудня 2020 року підготувати та внести зміни до законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин, запровадивши можливість подання реєстраційних документів за видами тварин, що підлягають реєстрації в електронному вигляді.
4. Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
з 01 жовтня 2020 року забезпечити можливість внесення даних в Єдиний державний реєстр тварин за допомогою електронних засобів зв`язку (кабінет власника тварин);
до 01 листопада 2020 року забезпечити електронну взаємодію Єдиного державного реєстру тварин з іншими державними реєстрами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для можливості надання послуг в електронному вигляді;
з 01 грудня 2020 року забезпечити публікацію даних Єдиного державного реєстру тварин з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .
5. Департаменту аграрної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців четвертого - десятого пункту 1, підпунктів 2-11 пункту 3, підпункту 3 пункту 5 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2022 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов’язків.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
03 липня 2020 року № 1266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 853/35136

ЗМІНИ

до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз

1. У пункті 5 розділу I:
абзац другий викласти в такій редакції:
"бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером та з або без електронного ідентифікатора, яким є передавач радіочастот (далі - транспондер), прикріплений до бирки так, щоб не можна було вилучити його, не пошкоджуючи бирку;";
після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"електронна ідентифікація - ідентифікація тварини за допомогою бирки з електронним ідентифікатором;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим і сьомим такого змісту:
"номер електронного ідентифікатора - код транспондера, що використовується в разі електронної ідентифікації. Номер електронного ідентифікатора заноситься до Реєстру тварин;
пристрій, що зчитує (далі - сканер),- електронний приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який дає змогу звірити номер електронного ідентифікатора, що міститься в транспондері, і прочитати цей номер на відстані;".
У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.
2. У розділі II:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "або початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1), засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою.";
2) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
"Інформація про власника, що містить персональні дані і вноситься до Реєстру тварин з реєстраційних документів, є такою, що надана для обробки за його згодою.".
3. У розділі III:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні бути ідентифіковані биркою згідно із зразком бирки вушної для ідентифікації овець і кіз (додаток 5), яка прикріплюється на одне вухо тварини і не знімається протягом усього її життя.";
2) після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Тварини старші 12-місячного віку, а також тварини, що експортуються, ідентифікуються додатково за допомогою бирки (додаток 6) з електронним ідентифікатором, яка прикріплюється на друге вухо тварини.
На обох бирках тварини вказується один і той самий ідентифікаційний номер, що відповідає номеру електронного ідентифікатора і дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину та господарство, де вона була народжена.
Для проведення електронної ідентифікації тварин власник подає Адміністратору Реєстру тварин заповнене замовлення на проведення електронної ідентифікації тварин (додаток 7).".
У зв’язку з цим пункти 4-20 вважати відповідно пунктами 5-21;
3) після пункту 5 доповнити новими пунктами 6-10 такого змісту:
"6. Бирки з електронним ідентифікатором повинні відповідати нормам, розробленим Міжнародною Організацією Стандартизації (International Organization for Standardization), а саме:
стандарту ISO 11784, який описує кодову структуру транспондера, що базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код містить номер країни реєстрації та номер тварини і не повинен дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;
стандарту ISO 11785, який визначає технологію взаємодії електронного ідентифікатора і пристрою, що зчитує.
Бирки повинні зчитуватися за допомогою сканера, який відповідає стандарту ISO 11785 і гарантує передання сигналу HDX або FDX-B між сканером і транспондером. Відстань зчитування повинна становити не менше ніж 15 см для переносного сканера та не менше ніж 50 см для стаціонарного сканера.
7. Транспондер не має власної енергії й активується тільки під час наближення до нього сканера (приблизно на відстань 15 см, використовуючи при цьому випромінювану ним енергію), відсилає йому своєю чергою одну радіохвилю. Транспондер відповідає виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним джерелом хвиль.
8. Сканер переводить отриманий двійковий сигнал у десяткову систему і виводить його на екран (свій або будь-якого іншого комп’ютера) у вигляді 15-значного коду.
Розпізнавання коду здійснюється шляхом проведення сканером біля вуха вівці, кози, унаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер, який потім порівнюється з номером електронного ідентифікатора, внесеного до реєстраційного свідоцтва овець/кіз.
9. Код транспондера, який містить номер електронного ідентифікатора тварини, є унікальним і незмінним.
Код транспондера відображено на реєстраційному свідоцтві овець/кіз.
10. Код транспондера складається з 15 знаків і має таку структуру:
1-3 - міжнародний код країни, у якій проведено електронну ідентифікацію;
4-5 - код виробника транспондера;
6-15 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, нанесеного на бирці.
У коді транспондера міститься ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці.
Адміністратор Реєстру тварин уносить до Реєстру тварин дані щодо всіх кодів транспондерів овець та кіз.".
У зв’язку з цим пункти 6-21 вважати відповідно пунктами 11-26;
4) підпункт 4 пункту 12 викласти в такій редакції:
"4) замковий механізм виготовлений із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Конструкція та матеріал виготовлення замкового механізму повинні унеможливлювати роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання. Колір замкового механізму синій або блакитний;";
5) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Кожна тварина, народжена в господарстві, повинна бути ідентифікована биркою протягом семи днів з дати її народження. У разі переміщення тварини, вибуття з господарства до семиденного віку тварина повинна бути ідентифікована відповідно до пункту 3 цього розділу.";
6) у пункті 18 цифри "11" замінити цифрами "17";
7) у пункті 20 слова "бирок на обидва вуха" замінити словами "бирки на одне вухо";
8) пункт 21 після слів "що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається" доповнити словами "або не можна зчитати номер електронного ідентифікатора";
9) перше речення пункту 22 викласти в такій редакції: "Якщо обидві бирки (бирку), прикріплені на вуха тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер на обох бирках (бирці) не читається або не можна зчитати номер електронного ідентифікатора, власник/утримувач зобов’язаний провести звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з даними Реєстру тварин або з реєстраційними свідоцтвами для встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки (бирка) якої було пошкоджено чи втрачено.";
10) пункт 23 після слова "бирки" доповнити словом "(бирку)";
11) доповнити новими пунктами такого змісту:
"27. Наявність у тварини іншого електронного засобу ідентифікації не виключає необхідності наявності бирок та реєстраційного свідоцтва овець/кіз відповідно до цього Порядку.
28. Тварини, які утримуються в зоопарках та переміщуються між зоопарками, можуть бути ідентифіковані іншими електронними засобами ідентифікації, що відповідають вимогам пункту 6 цього розділу.".
4. У розділі IV:
1) у першому реченні пункту 5 слово "бирок" замінити словом "бирки";
2) абзац перший пункту 6 після слів "яких утримують і розводять у господарстві," доповнити словами "і залишків бирок".
5. У розділі VI:
1) в абзаці другому пункту 2 слова та цифри "крім випадків, зазначених у пунктах 12, 13" замінити словами та цифрами "крім випадку, зазначеного в пункті 19";
2) в абзаці другому пункту 4 слова "завіряє Адміністратор" замінити словами "завіряє підписом і печаткою працівник Адміністратора";
3) підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
"2) дані про тварину - вид тварин, ідентифікаційний номер тварини, номер електронного ідентифікатора, кличка (за наявності), дата народження, стать, у числі скількох народжена, код та назва породи (типу);";
4) у пункті 7 слова "лікар ветеринарної медицини" замінити словами "підписом і печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини".
6. У розділі VII:
1) пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Юридична особа має право переміщувати тварину лише із зареєстрованого в зареєстроване в Реєстрі тварин господарство юридичної особи.";
2) у підпункті 3 пункту 2 слова "бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках" замінити словами "бирок (бирки), відповідність ідентифікаційних номерів на бирках (бирці)";
3) у пункті 5:
у підпункті 1 слова "бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках" замінити словами "бирок (бирки) та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках (бирці)";
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3 і 4 вважати відповідно підпунктами 2 і 3;
4) підпункт 1 пункту 9 після слова "бирки" доповнити словом "(бирку)";
5) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. У разі експорту тварини власник/утримувач зобов’язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 цього розділу.
Реєстраційне свідоцтво разом із другим примірником відомості переміщення тварин останній власник/утримувач тварини чи перевізник передає до відповідного органу, установи або організації, яка уповноважена здійснювати видачу ветеринарних документів згідно із законодавством.
Працівник відповідного органу, установи або організації, що уповноважений здійснювати видачу ветеринарних документів, заповнює реєстраційне свідоцтво та другий примірник відомості переміщення тварин, завіряючи їх підписом та печаткою, і передає (надсилає) їх Адміністратору Реєстру тварин.
На вимогу країни експорту, реєстраційне свідоцтво овець/кіз супроводжує тварину до пункту призначення та передається новому власнику в країні експорту. У такому випадку працівник відповідного органу, установи або організації, що уповноважений здійснювати видачу ветеринарних документів, передає Адміністратору Реєстру тварин тільки другий примірник відомості переміщення тварин.";
6) у пункті 11:
у підпункті 1 слова "бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках" замінити словами "бирок (бирки) та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках (бирці)";
підпункт 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3 і 4 вважати відповідно підпунктами 2 і 3;
7) в абзацах другому і шостому пункту 12 слова "бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках" замінити словами "бирок (бирки) та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках (бирці)".
7. У розділі VIII:
у пункті 1 слова "зняти з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати забою (утилізації) тварини надіслати" замінити словами "зняти з тварини бирки (бирку) і протягом п’яти робочих днів від дати забою (утилізації) тварини надіслати засвідчене підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини";
у пункті 2 слова "знімає з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає" замінити словами "знімає з тварини бирки (бирку) і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчене підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини".
8. Додатки 1, 2 та 5 до Порядку (z0155-18) викласти в новій редакції, що додаються.
9. Після додатка 5 доповнити Порядок (z0155-18) новими додатками 6 і 7, що додаються.
У зв’язку з цим додатки 6-12 вважати відповідно додатками 8-14.
У тексті Порядку (z0155-18) посилання на додатки 6-12 замінити посиланнями відповідно на додатки 8-14.
10. Додатки 13 і 14 до Порядку (z0155-18) викласти в новій редакції, що додаються.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
Додаток 1
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

господарства

( Див. текст (z0853-20F136) )
Додаток 2
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

овець/кіз

( Див. текст (z0853-20F137) )
Додаток 5
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 3 розділу III)

ЗРАЗОК

бирки вушної для ідентифікації овець і кіз

( Див. текст (z0853-20d5) )
Параметри бирки
Товщина ліній
Висота знаків
порожниста частина
вхідна частина
maximum
minimum
maximum
minimum
maximum
Код країни
1 mm
4 mm
7 mm
4 mm
7 mm
П'ять перших цифр ідентифікаційного номера
1 mm
4 mm
7 mm
4 mm
7 mm
П'ять останніх цифр ідентифікаційного номера
3 mm
8 mm
14 mm
8 mm
14 mm
Додаток 6
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 4 розділу III)

ЗРАЗОК

бирки вушної для ідентифікації овець і кіз з електронним ідентифікатором

( Див. текст (z0853-20d6) )
Параметри бирки
Товщина ліній
Висота знаків
порожниста частина
вхідна частина
maximum
minimum
maximum
minimum
maximum
Код країни
1 mm
3 mm
7 mm
4 mm
7 mm
П'ять перших цифр ідентифікаційного номера
1 mm
3 mm
7 mm
4 mm
7 mm
П'ять останніх цифр ідентифікаційного номера
3 mm
3 mm
7 mm
8 mm
14 mm
Додаток 7
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 4 розділу III)

ЗАМОВЛЕННЯ

а проведення електронної ідентифікації тварин

( Див. текст (z0853-20F138) )
Додаток 13
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 1 розділу VI)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО

овець/кіз

( Див. текст (z0853-20F139) )
Додаток 14
до Порядку ідентифікації
та реєстрації овець і кіз
(пункт 2 розділу VII)

ВІДОМІСТЬ

переміщення тварин

( Див. текст (z0853-20F140) )