БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.09.2020 № 3105/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2020 р.
за № 872/35155

Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 3 Кодексу України з процедур банкрутства (2597-19) , підпункту 1 пункту 3, підпункту 45 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 лютого 2013 року № 327 /5 (z0331-13) "Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 року за № 331/22863.
3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10 вересня 2020 року № 3105/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2020 р.
за № 872/35155

ПОРЯДОК

проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

1. Аналіз фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (v0014665-06) , затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361) (далі - Методичні рекомендації).
Арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна, проводить Аналіз до проведення перших зборів кредиторів та подає результати Аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.
2. Міністерство юстиції України організовує проведення Аналізу щодо державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, шляхом його здійснення структурним підрозділом Мін’юсту, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ), або міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України (далі- територіальні органи) за дорученням Мін’юсту.
Проведення Аналізу державним органом з питань банкрутства не звільняє арбітражного керуючого від обов’язку проведення Аналізу того самого суб’єкта господарювання.
3. Міністерство юстиції України складає висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Висновки) шляхом їх підготовки структурним підрозділом або територіальним органом за дорученням Мін’юсту.
4. Структурний підрозділ або територіальний орган проводить Аналіз або складає Висновки на запити господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, прокуратури чи іншого органу, який здійснює кримінальне провадження, інших уповноважених органів, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадку фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, а також уповноваженого органу управління державним майном у разі запиту щодо державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків (далі - суб’єкт запиту).
Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, може своєю ухвалою зобов’язати державний орган з питань банкрутства провести Аналіз або скласти Висновки.
Запит (ухвала) щодо проведення Аналізу або складення Висновків надсилається до Мін’юсту.
До запиту щодо проведення Аналізу суб’єктом запиту додаються копії необхідних для його проведення документів згідно з Методичними рекомендаціями.
До запиту щодо складення Висновків суб’єктом запиту додаються копії Аналізу та документів, на підставі яких проведений Аналіз.
Суб’єкт запиту може додатково надавати пояснення та інформацію, а також копії інших документів, крім визначених абзацами четвертим та п’ятим цього пункту.
5. У разі відсутності копій документів, визначених абзацами четвертим та п’ятим пункту 4 цього Порядку, а також у разі надходження ухвали господарського суду, структурний підрозділ або територіальний орган звертається із запитом за підписом керівника структурного підрозділу або територіального органу до арбітражного керуючого та/або боржника щодо надання копій документів, необхідних для проведення Аналізу або складення Висновків. Запит структурного підрозділу або територіального органу вручається арбітражному керуючому особисто чи його представнику за довіреністю або направляється арбітражному керуючому на адресу електронної пошти та поштовим відправленням за місцезнаходженням офісу (контори), поданими арбітражним керуючим у формах обов’язкових відомостей (інформації).
Арбітражний керуючий зобов’язаний надати копії документів протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту структурного підрозділу або територіального органу.
Запит структурного підрозділу або територіального органу вважається отриманим з моменту його вручення арбітражному керуючому особисто чи його представнику за довіреністю або через чотири робочих дні з дати направлення такого запиту на адресу електронної пошти.
6. Структурний підрозділ або територіальний орган проводить Аналіз або складає Висновки протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту щодо проведення Аналізу або складення Висновків з копіями всіх необхідних документів або з дня надходження копій таких документів від арбітражного керуючого та/або боржника.
7. Про результати проведеного Аналізу або складених Висновків суб’єкт запиту повідомляється листом за підписом керівника структурного підрозділу або територіального органу.
Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції
О. Олійник