БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.08.2020 № 612/379/227/511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 851/35134

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 09 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Національної поліції України, у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 09 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2 (z0054-97) "Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів", зареєстрований у Miністерстві юстиції України 26 лютого 1997 року за № 54/1858.
2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
внутрішніх справ України
А. Аваков
Генеральний прокурор України
І. Венедіктова
Голова
Служби безпеки України
І. Баканов
Міністр фінансів України
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Державної митної служби України
Голова Державної
прикордонної служби України
В.о. Голови
Державної фіскальної служби України
Голова Національної поліції України
І. Муратов
С. Дейнеко
С. Солодченко
І. Клименко