БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
01.09.2020 № 250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 842/35125

Про внесення змін до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) , постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 (98-2011-п) "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", з метою визначення особливостей направлення у відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України НАКАЗУЮ:
1. Внести до Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України (z1303-17) , затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 03 жовтня 2017 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за № 1303/31171, такі зміни:
1) абзац третій пункту 2 розділу I доповнити словами такого змісту: "Управлінні внутрішнього аудиту - начальником Управління;";
2) у пункті 2 розділу II:
в абзаці третьому слово "(некористування)" виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"У випадках, коли військовослужбовець під час службового відрядження (у тому числі для участі в антитерористичній операції, а також для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні) забезпечується харчуванням за рахунок держави або продуктовими наборами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 (426-2002-п) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту", у посвідченні про відрядження відповідальною особою підрозділу, що здійснив таке забезпечення, робиться відмітка про кількість діб забезпечення таким харчуванням.";
3) у розділі V:
абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"У разі отримання співробітником коштів на відрядження із застосуванням платіжних карток звіт про їх використання надається до фінансового підрозділу, а повернення залишку коштів понад суму, витрачену згідно зі звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, здійснюється ним до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця служби (роботи)) шляхом безготівкового перерахування на відповідний рахунок підрозділу, органу, закладу, з якого здійснено зарахування на картковий рахунок співробітника.";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. У разі відрядження у район проведення антитерористичної операції, а також для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, коли у співробітника відсутня можливість поставити відмітку про перебування в пункті, де він виконував службові обов’язки та наймав житлове приміщення, про час перебування такого співробітника у відрядженні робиться відповідна відмітка Об’єднаного командного пункту Об’єднаних сил.";
4) у додатку 1 до Інструкції (z1303-17) слово "п’яти" замінити словом "трьох".
2. Начальникам Управління правового забезпечення та Фінансово-економічного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України
Д. Улютін